hrcak mascot   Srce   HID

Pravnik : časopis za pravna i društvena pitanja, Vol. 46 No. 92, 2012.

Pravnik : časopis za pravna i društvena pitanja,Vol. 46 No. 92
Datum izdavanja: prosinac 2012.

Objavljen na Hrčku: 13. 3. 2013.
Sadržaj Puni tekst
Impressum (str.1-4) hrvatskipdf 31 KB
Ostalo  
Sadržaj (str.5-6) hrvatskipdf 23 KB
Ostalo  
Uvodna riječ (str.7-8) hrvatskipdf 14 KB
Ostalo  
Akademik Natko Katičić (1901.-1983.) (str.9-12) hrvatskipdf 31 KB
Klara Zubčić
In memoriam, Nekrolog
 
Kongres studenata prava (str.13-20) hrvatskipdf 90 KB
Sanja Jutriša
Ostalo
 
Uloga i značenje sikofanata, sinegora i logografa u atenskom sudskom postupku (str.23-36) hrvatskipdf 170 KB
Zrinka Erent-Sunko, Jelena Pilipović
Stručni rad
 
Turski ustavnosudski conundrum i zabrana političkih stranaka: dileme ustavne reforme 2010. godine (str.37-58) hrvatskipdf 138 KB
Bojan Čaić
Stručni rad
 
Trgovanje ljudima u svrhu seksualnog iskorištavanja – utječe li legalizacija prostitucije na smanjenje trgovanja ljudima? (str.59-80) hrvatskipdf 342 KB
Šime Matak, Ana Vargek
Stručni rad
 
KYOTSKI PROTOKOL s posebnim osvrtom na pregovore Republike Hrvatske o „baznoj“ godini (str.81-104) hrvatskipdf 292 KB
Maja Kosor
Stručni rad
 
European Union and the European Convention on Human Rights – the accession of a giant (str.105-118) engleskipdf 177 KB
Ema Menđušić Škugor
Stručni rad
 
Svjetska ekonomska kriza: razvoj, utjecaj na Republiku Hrvatsku i subjektivni stavovi studenata (str.119-138) hrvatskipdf 258 KB
Martina Benolić
Stručni rad
 
X i Y protiv Republike Hrvatske: presuda Europskog suda za ljudska prava (str.139-148) hrvatskipdf 100 KB
Ivana Gabrić
Ostalo
 
Međunarodna ljetna škola o rješavanju sporova: Tulane-Humboldt International Summer School on Dispute Resolution, Berlin, 2011. (str.151-152) hrvatskipdf 33 KB
Lucija Ćorić
Ostalo
 
Natjecanje iz međunarodnog kaznenog prava: International Criminal Court Trial Competition, 2012 (str.153-154) hrvatskipdf 36 KB
Ana Sambolec
Ostalo
 
Akademska mreža Merlin kao novi način rada u sveučilišnoj nastavi (str.155-156) hrvatskipdf 36 KB
Emil Cetina
Ostalo
 
Tamara Ćapeta, Siniša Rodin: Osnove prava Europske unije, Narodne novine, Zagreb, 2011. (str.157-160) hrvatskipdf 22 KB
Ivan Blažević
Recenzija, Prikaz
 
Pravila za objavu radova u časopisu Pravnik (str.161-162) hrvatskipdf 25 KB
Ostalo  
O Udruzi Pravnik (str.163-166) hrvatskipdf 19 KB
Ostalo  
Posjeta: 24.918 *