hrcak mascot   Srce   HID

Infektološki glasnik, Vol. 32 No. 3, 2012.


Datum izdavanja: rujan 2012.

Objavljen na Hrčku: 18. 3. 2013.
Sadržaj Puni tekst
Riječ uredništva (str.94-95) hrvatskipdf 38 KB
Editorial (str.94-95)  
Klaudija Višković
Uvodnik
 
Vrijednost pulsirajućeg Dopplera limfnih čvorova u dijagnostici limfadenitisa vrata (str.97-102) hrvatskipdf 75 KB
Usefulness of pulsed Doppler of lymph nodes in diagnosis of cervical lymphadenitis (str.97-102)  
Zoran Brnić, Jelena Popić-Ramač, Vedran Brnić
Izvorni znanstveni članak
 
Ultrazvučna dijagnostika infektivnih bolesti vrata i torakalnih organa (str.103-113) hrvatskipdf 157 KB
Ultrasound diagnostics of infectious diseases of the neck and thoracic organs (str.103-113)  
Klaudija Višković, Bruno Baršić, Josip Vincelj, Diana Miklić, Zoran Brnić, Igor Čikara, Ika Kardum-Skelin, Dario Gluvačević
Pregledni rad
 
Ultrazvučna dijagnostika infektivnih bolesti abdominalnih organa (str.115-126) hrvatskipdf 261 KB
Abdominal ultrasound diagnostics of infectious diseases (str.115-126)  
Kristijan Bayer, Neala Schoenwald, Ivan Kurelac, Ivica Sjekavica, Marija Frković, Miljenko Marotti, Ivan Drinković, Jasminka Granić, Klaudija Višković
Pregledni rad
 
Ultrazvučna dijagnostika infektivnih bolesti urogenitalnog sustava (str.127-133) hrvatskipdf 81 KB
Ultrasound diagnostics of urogenital infectious diseases (str.127-133)  
Ivan Krolo, Boris Brkljačić, Zoran Brnić, Romana Dmitrović, Marija Frković, Klaudija Višković
Pregledni rad
 
Variable immunodeficiency syndrome and pneumonia: a case report (str.135-137)  
Prikaz bolesnika sa sindromom varijabilne imunodeficijencije i pneumonijom (str.137-137) hrvatskipdf 69 KB
Maja Sabolić, Lorna Stemberger, Andreja Šupe Parun, Klaudija Višković, Ana Šoštarić-Zadro, Dalibor Vukelić
Recenzija, Prikaz
 
Primarni peritonitis u prethodno zdravog djeteta (str.139-142) hrvatskipdf 121 KB
Primary peritonitis in a previously healthy child (str.139-142)  
Ana Marija Alduk, Ivica Sjekavica, Marko Kralik, Tomislav Luetić
Recenzija, Prikaz
 
Novosti u sprječavanju, dijagnostici i liječenju infektivnih bolesti (str.143-145) hrvatskipdf 73 KB
Marija Santini
Vijest
 
Epidemiološka izvješća (str.147-147) hrvatskipdf 55 KB
Vladimira Lesnikar
Kratko priopćenje
 
Posjeta: 11.132 *