hrcak mascot   Srce   HID

Kriminologija & socijalna integracija : časopis za kriminologiju, penologiju i poremećaje u ponašanju, Vol.10 No.2

Datum izdavanja: Prosinac 2002.

Objavljen na Hrčku: 23.03.2013.
Sadržaj Puni tekst
INSTITUCIONALNI PENOLOŠKI PROGRAMI S OVISNICIMA O ILEGALNIM DROGAMA (str.105-117) hrvatskipdf 12 MB
Dalibor Doležal, Anita Jandrić
Pregledni rad
 
NEFORMALNA I FORMALNA SOCIJALNA KONTROLA U DOMENI CENTRA ZA PREVENCIJU OVISNOSTI (str.119-128) hrvatskipdf 9 MB
INFORMAL AND FORMAL SOCIAL CONTROL IN THE DOMAIN OF THE CENTRE FOR DRUG ABUSE PREVENTION (str.129-138) engleskipdf 9 MB
Ksenija Butorac, Andreja Rogar
Pregledni rad
 
DEFINIRANJE POREMEĆAJA U PONAŠANJU U OKVIRU DJEČJE PSIHIJATRIJE (str.139-152) hrvatskipdf 12 MB
Milica Pejović Milovančević, Smiljka Popović Deušić, Olivera Aleksić
Pregledni rad
 
STAVOVI PREMA OSUĐENICIMA I NJIHOVOJ REHABILITACUI NA SLOVENSKOM I HRVATSKOM UZORKU ISPITANIKA (str.153-160) hrvatskipdf 5 MB
Aleksandar Buđanovac, Ljiljana Mikšaj-Todorović
Izvorni znanstveni članak
 
STAVOVI MLADIH KONZUMENATA O DROGAMA I SPREMNOST ZA UKLJUČIVANJE U TRETMAN (str.161-173) hrvatskipdf 10 MB
Ljiljana Mikšaj-Todorović, Dalibor Doležal
Izvorni znanstveni članak
 
STAVOVI KONZUMENATA O NEKIM ASPEKTIMA PROBLEMATIKE DROGA I PREVENCIJI U ODNOSU NA UČESTALOST KORIŠTENJA I VRSTE DROGA (str.175-190) hrvatskipdf 13 MB
Aleksandar Buđanovac, Anita Jandrić
Izvorni znanstveni članak
 
Posjeta: 5.253 *