hrcak mascot   Srce   HID

Datum izdavanja: ožujka 2006.

Objavljen na Hrčku: 8. 2. 2007.
Sadržaj Puni tekst
Pravo vlasništva i pravo građenja stranih osoba na nekretninama u Republici Hrvatskoj (str.1-55) hrvatskipdf 2 MB
RIGHT OF OWNERSHIP AND RIGHT TO BUILD OF FOREIGN CITIZENS ON REAL ESTATE IN THE REPUBLIC OF CROATIA (str.1-55)  
EIGENTUMRECHT UND BAURECHT VON AUSLÄNDERN AUF UNBEWEGLICHE SACHEN IN DER REPUBLIK KROATIEN (str.1-55)  
DIRITTO DI PROPRIETÀ E DIRITTO DI EDIFICAZIONE DELLE PERSONE STRANIERE SUGLI IMMOBILI NELLA REPUBBLICA DI CROAZIA (str.1-55)  
Petar Simonetti
Izvorni znanstveni članak
 
Način obračuna kamatne stope kod potrošačkog zajma – otvorena pitanja hrvatskog prava i financijske prakse (str.57-86) hrvatskipdf 2 MB
Edita Čulinović-Herc, Mira Dimitrić
Izvorni znanstveni članak
 
Odgovornost za materijalne nedostatke stvari prema novom Zakonu o obveznim odnosima (str.87-128) hrvatskipdf 2 MB
Silvija Petrić
Izvorni znanstveni članak
 
Pravo osobnosti u novom Zakonu o obveznim odnosima (str.129-170) hrvatskipdf 2 MB
Aldo Radolović
Izvorni znanstveni članak
 
Bankarske garancije prema odredbama novog Zakona o obveznim odnosima (u poredbenopravnom kontekstu) (str.171-209) hrvatskipdf 2 MB
Zvonimir Slakoper
Izvorni znanstveni članak
 
Komunalne djelatnosti i pravo vlasništva na građevinskim objektima komunalne infrastrukture (str.211-239) hrvatskipdf 2 MB
Dario Đerđa
Izvorni znanstveni članak
 
Kodeks ponašanja na području oporezivanja poduzetnika (str.241-266) hrvatskipdf 2 MB
Nataša Žunić Kovačević
Izvorni znanstveni članak
 
Odgovornost Republike Hrvatske za štetu prouzročenu terorističkim aktom (str.267-306) hrvatskipdf 2 MB
Maja Bukovac Puvača
Izvorni znanstveni članak
 
Primjena trgovačkih običaja (str.307-343) hrvatskipdf 2 MB
Antonija Zubović
Izvorni znanstveni članak
 
Izvršavanje ovlasti i dužnosti glede posebnoga dijela nekretnine (str.345-370) hrvatskipdf 2 MB
Vlado Belaj
Pregledni rad
 
Novi Zakon o zastupanju u području prava industrijskog vlasništva - korak naprijed ili natrag? (str.371-421) hrvatskipdf 2 MB
Jozo Čizmić
Pregledni rad
 
Osiguranje tražbina prijenosom prava vlasništva i prijenosom prava – neka otvorena pitanja (str.423-440) hrvatskipdf 2 MB
Eduard Kunštek
Pregledni rad
 
Hipotekarnopravni odnos kao aspekt sadržine hipoteke (str.441-464) hrvatskipdf 2 MB
Duško Medić
Pregledni rad
 
Nužnost reforme hrvatskog izvanparničnog prava (str.465-497) hrvatskipdf 2 MB
Aleksandra Maganić
Pregledni rad
 
Nepošteno tržišno natjecanje i modaliteti građanskopravne zaštite u hrvatskom i komparativnom pravu (str.499-542) hrvatskipdf 2 MB
Dragan Zlatović
Pregledni rad
 
Kolektivno pregovaranje i proširenje primjene kolektivnog ugovora (oktroiranje kolektivnog ugovora) (str.543-573) hrvatskipdf 2 MB
Marinko Đ. Učur
Stručni rad
 
Ratna šteta prouzročena terorističkim aktom (str.575-609) hrvatskipdf 2 MB
Jasna Brežanski
Stručni rad
 
Mirenje – alternativni način rješavanja sporova (str.611-632) hrvatskipdf 2 MB
Srđan Šimac
Stručni rad
 
Posjeta: 165.450 *