hrcak mascot   Srce   HID

Acta stomatologica Croatica, Vol. 26 No. 3, 1992.


Datum izdavanja: rujna 1992.

Objavljen na Hrčku: 10. 6. 2013.
Sadržaj Puni tekst
Gnatometrijska obilježja ispitanika sa znakovima koronarne kompresije i bez njih (str.163-168)  
Gnathometric Characteristics of Subjects With and Without Signs of Coronary Crowding (str.163-168) engleskipdf 8 MB
Asja Miličić, Vesna Gaži-Čoklica, Mladen Šlaj, Rajka Brčić
Izvorni znanstveni članak
 
Taurodontizam kod Downovog sindroma (str.169-174) hrvatskipdf 9 MB
Taurodontism in Down’s Syndrome (str.169-174)  
Ilija Škrinjarić, Ivana Bagić, Domagoj Glavina, Marijan Gašpar
Izvorni znanstveni članak
 
Patohistološki i morfometrijski parametri u procjeni oralnog lichen rubera (str.175-180) hrvatskipdf 9 MB
Histopathologic and Morphometrie Parameters in the Assessment of Oral Lichen Ruber (str.175-180)  
Marinka Mravak-Stipetić, Ana Cekić-Arambašin, Ahmed Pirkić
Izvorni znanstveni članak
 
Inervacija periodontalnog ligamenta odrasla čovjeka (str.181-185) hrvatskipdf 7 MB
Innervation of the Human Periodontal Ligament (str.181-185)  
Dragutin Komar, Zlatko Kelović, Adnan Ćatović, Tomislav Ivaniš
Izvorni znanstveni članak
 
Utjecaj mastikacijskih pritisaka na izometričnu aktivnost elevatora mandibule u ispitanika s gornjom totalnom protezom (str.187-194) hrvatskipdf 12 MB
The Influence of the Masticatory Forces on the Isometric Activity of the Elevators of the Mandible in the Complete Upper Denture Wearers (str.187-194)  
Melita Valentić-Peruzović, Andrej Meniga, Asja Čelebić
Izvorni znanstveni članak
 
Istraživanje zaostalog monomera u poli (metilmetakrilatnim) smolama postupkom infracrvene spektrofotometrije (str.195-202) hrvatskipdf 11 MB
A Study of Residual Monomer in Poly(methylmethacrylate) Resins by Infrared Spectrophotometry (str.195-202)  
Đim Pavičić, Vjekoslav Jerolimov, Radovan Dejanović
Izvorni znanstveni članak
 
Komparativna analiza kinematski određene šarnirske osi mandibule i Hobo točke (str.203-209) hrvatskipdf 10 MB
A Comparative Analysis of the Mandibular Cinematically Determinated Hinge Axis and the Referent Hobo’s Point (str.203-209)  
Stanislav Vukovojac, Davor Seifert
Izvorni znanstveni članak
 
Varijacije sagitalnih međučeljusnih odnosa kod ortodontskih nepravilnosti i neutrookluzije (str.211-217) hrvatskipdf 11 MB
Variations of Sagital Maxillomandibular Relations in Orthodontic Anomalies and Neutro-occlusions (str.211-217)  
Dušan Rak, Želimir Muretić
Izvorni znanstveni članak
 
Učestalost primjene samostalnih krunica i dob pacijenata (str.219-225) hrvatskipdf 9 MB
Frequency of the Application of Solitary Crowns and the Age of Patients (str.219-225)  
Tomislav Ivaniš, Jasenka Živko-Babić, Biserka Lazić, Hanzi Predanić-Gašparac
Izvorni znanstveni članak
 
Šezdeset godina od pojave prve primarne publikacije iz dječje stomatologije u Hrvatskoj (str.227-230) hrvatskipdf 5 MB
Sixty Years After Appearance of the First Primary Publication in the Field of Children’s Dentistry in Croatia (str.227-230)  
Ilija Škrinjarić
Ostalo
 
Posjeta: 6.242 *