hrcak mascot   Srce   HID

Cris : Časopis Povijesnog društva Križevci,Vol. XIV No. 1
Datum izdavanja: ožujka 2013.

Objavljen na Hrčku: 7. 5. 2013.
Sadržaj Puni tekst
Obitelj Ožegović (str.9-10) hrvatskipdf 318 KB
Ivan Peklić
Ostalo
 
Barunica Ivka Ožegović (1873. - 1923.) (str.11-24) hrvatskipdf 6 MB
Baroness Ivka Ožegović (1873 - 1923) (str.24-24) engleskipdf 234 KB
Tomislav Bogdanović
Izvorni znanstveni članak
 
Ožegovići u Koprivnici od polovice 19. do polovice 20. stoljeća (str.25-43) hrvatskipdf 4 MB
The Ožegović Family in Koprivnica From the Second Half of 19th Century Till the First Half of 20th Century (str.44-44) engleskipdf 187 KB
Mira Kolar-Dimitrijević
Izvorni znanstveni članak
 
Lucija Ožegović - život i karijera obilježeni ulogom majke (str.45-61) hrvatskipdf 6 MB
Lucija Ožegović - Life and Career Marked by the Role of Mother (str.62-62) engleskipdf 210 KB
Lucija Konfic
Izvorni znanstveni članak
 
(str.63-85) hrvatskipdf 4 MB
(str.86-86) engleskipdf 186 KB
Sofija Koretić
Izvorni znanstveni članak
 
Korespondencija Metel Ožegović - Franjo Marković (str.87-100) hrvatskipdf 2 MB
Metel Ožegović- Franjo Marković Correspondence (str.101-101) engleskipdf 186 KB
Ivan Peklić
Izvorni znanstveni članak
 
Correspondence Ivan Ožegović - Matija Mrazović (str.102-105) engleskipdf 725 KB
Korespondencija Ivan Ožegović - Matija Mrazović (str.106-106) hrvatskipdf 187 KB
Đurđica Tinodi
Izvorni znanstveni članak
 
Korespondencija između Ivana Kostrenčića i Metela Ožegovića u Arhivu Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Zagrebu (str.107-117) hrvatskipdf 2 MB
Ivan Kostrenčić-Metel Ožegović Correspondence in the Archive of Croatian (str.117-117) engleskipdf 188 KB
Ivica Zvonar
Izvorni znanstveni članak
 
Korespondencija baruna Metela Ožegovića s đakovačko - srijemskim biskupom Josipom Jurjem Strossmayerom (1850. - 1890.) (str.118-141) hrvatskipdf 4 MB
Barun Metel Ožegović ’s Correspodence with the Bishop of Đakovo and Srijem Josip Juraj Strossmayer (1850-1890). 118 (str.141-141) engleskipdf 210 KB
Željko Karaula
Pregledni rad
 
Ljudevit barun Ožegović (str.142-156) hrvatskipdf 8 MB
Ljudevit / Lewis, Baron Ožegović (str.156-156) engleskipdf 235 KB
Ozren Blagec, Gordana Đuričić
Pregledni rad
 
Ožegović (Ozsegovics, Ossegovits) Metel szerepe Magyarorszag alkotmanytorteneteben (str.157-181) mađarskipdf 5 MB
Metel Ožegović andHis Role in Hungarian Constitutional History (str.182-182) engleskipdf 187 KB
Laszlo Heka
Stručni rad
 
Senjski biskup Mirko Ožegović (1833. - 1869.) (str.183-188) hrvatskipdf 1019 KB
Bishop of Senj Mirko Ožegović (1833-1869) (str.188-188) engleskipdf 188 KB
Mile Bogović
Izlaganje sa skupa
 
Czecho - Croatian Connections in the Middle of the 19th Century (str.189-194) češkipdf 941 KB
Recepce ilyrského hnutí v českém a slovenském prostředí a vzájemné kulturně-politické vztahy v první polovině 19. století (str.194-195) engleskipdf 296 KB
Anžeka Kindlerova
Izlaganje sa skupa
 
Metel Ožegović u političkom i kulturno - prosvjetnom životu Hrvatske (str.196-202) hrvatskipdf 1 MB
Metel Ožegović in Political and Cultural-Historical Life of Croatia (str.202-202) engleskipdf 213 KB
Agneza Szabo
Izlaganje sa skupa
 
The Contribution of the New Generation of Scholars of Croatian Philosophical Heritage  
Prinosi nove generacije istraživača hrvatske filozofske baštine (str.203-204) hrvatskipdf 381 KB
Ivana Skuhala Karasman
Ostalo
 
Filozofi i filozofski izvori u Kotruljevićevu spisu o umijeću trgovanja (str.205-271) hrvatskipdf 12 MB
Philosophers and Philosophy Sources in Kotruljević ’s Writing on the Art of Trade (str.271-271) engleskipdf 212 KB
Davor Balić
Izvorni znanstveni članak
 
Izvori devete knjige Dragišićeva djela De natura angelica (str.272-280) hrvatskipdf 2 MB
Sources of the Ninth Book of Juraj Dragišić ’s De natura angelica (str.280-280) engleskipdf 267 KB
Bruno Ćurko
Pregledni rad
 
Renesansne protuaristotelovske diskusije i nastanak moderne znanosti (str.281-297) hrvatskipdf 3 MB
Renaissance Anti - Aristotelian Discussions and the Emergence of Modern Science (str.297-297) engleskipdf 190 KB
Luka Boršić
Izvorni znanstveni članak
 
Vrednote i stvaralaštvo u filozofiji Pavla Vuk - Pavlovića (str.298-305) hrvatskipdf 2 MB
Die Werte und die Schaffenskraft in der Philosophie von Pavao Vuk - Pavlović (str.305-305) njemačkipdf 211 KB
Ivana Zagorac
Prethodno priopćenje
 
Mikroorganizmi, epidemije i liječenje bolesti u Varaždinskom generalatu i Križevačkoj županiji u 17. stoljeću i početkom 18. stoljeća (str.306-319) hrvatskipdf 2 MB
Micro - Organisms, Epidemics AndMedical Treatment In 17th And Begining Of18th Century Varaždin Generalate And Križevci County (str.319-319) engleskipdf 187 KB
Hrvoje Petrić
Izvorni znanstveni članak
 
Značenje Zavičajne zbirke Crisiensia Gradske knjižnice »Franjo Marković« Križevci (str.320-341) hrvatskipdf 5 MB
Significance of the Crisiensia Native Collection of Public Library „Franjo Marković“ Križevci (str.339-339) engleskipdf 243 KB
Ivana Đikić
Izvorni znanstveni članak
 
Prisilno iseljavanje Srba iz Podravine i Kalničkog prigorja u ljeto i ranu jesen 1941. godine (str.342-364) hrvatskipdf 4 MB
Coercive Mass Emigration of Serbs from Podravina and Kalnik Foothills in the Summer and Early Autumn of 1941 (str.364-364) engleskipdf 209 KB
Filip Škijan
Izvorni znanstveni članak
 
Slavonski i hrvatski sabori u Križevcima (str.365-373) hrvatskipdf 2 MB
Slavonian and Croatian Assemblies held in Križevci (str.373-373) engleskipdf 189 KB
Ozren Blagec
Prethodno priopćenje
 
Analiza putničkih (željezničkih i cestovnih) prometnih tokova na relaciji Križevci - Zagreb i Zagreb - Križevci (str.374-381) hrvatskipdf 1 MB
Analysis of (Rail andRoad Traffic) in Križevci - Zagreb and Zagreb - Križevci (str.381-381) engleskipdf 211 KB
Marin Dugina, Tomislav Bogdanović, Petar Feletar
Prethodno priopćenje
 
Koprivničko - križevačka županija u Krčelićevu djelu Annuae (str.382-411) hrvatskipdf 5 MB
Koprivničko - Križevačka County in Annuae by B. A. Krčelić (str.411-412) engleskipdf 359 KB
Valentina Janković
Stručni rad
 
Rimski dani Svetoga Marka Križevčanina (str.413-427) hrvatskipdf 5 MB
Roman Days of Saint Marko of Križevci (str.427-428) engleskipdf 376 KB
Danijel Labaš
Pregledni rad
 
Stvaranje Strossmayerove galerije (str.429-436) hrvatskipdf 2 MB
Foundation of the Strossmayer Gallery (str.436-436) engleskipdf 188 KB
Domagoj Šegregur
Stručni rad
 
The most famous physician of the Križevci region - Andrija Španić  
Najistaknutiji liječnik križevačkog kraja - Andrija Španić (str.437-438) hrvatskipdf 399 KB
Ivan Dečak
Ostalo
 
Podravina - Journal for multidisciplinary researches, vol. XI., br. 22., Koprivnica, December 2012., p. 1-188  
Podravina, časopis za multidisciplinarna istraživanja (str.439-442) hrvatskipdf 682 KB
Ivana Španić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
A review of the almanac Matthias Flacius Illyricus [III]  
Prikaz zbornika Matija Vlačić Ilirik [III] (str.443-447) hrvatskipdf 830 KB
Sofija Koretić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
City as a historical, anthropological and cultural - artistic center of life: A Cities of the continental Croatia review of the monograph  
Grad kao povijesno, antropološko i kulturno - umjetničko središte života: prikaz monografije Gradovi kontinentalne Hrvatske (str.448-449) hrvatskipdf 571 KB
Slaven Lendić
Ostalo
 
On the work of the Križevci Historical Society in 2012  
Izvještaj o radu Povijesnog društva Križevci u 2012. (str.450-450) hrvatskipdf 211 KB
Đuro Škvorc
Ostalo
 
Publishing in Križevci in 2012  
Križevačko nakladništvo u 2012. godini (str.451-453) hrvatskipdf 622 KB
Marijana Janeš-Žulj
Ostalo
 
Anniversaries in 2013  
Obljetnice u 2013. godini (str.454-455) hrvatskipdf 454 KB
Terezija Horvat
Ostalo
 
In memoriam  
U spomen (str.456-456) hrvatskipdf 169 KB
In memoriam, Nekrolog, Obituarij  
Instructions to authors  
Upute autorima (str.457-458) hrvatskipdf 366 KB
Ostalo  
Posjeta: 35.694 *