hrcak mascot   Srce   HID

Tehnički glasnik, Vol. 7 No. 1, 2013.


Tehnički glasnik,Vol. 7 No. 1
Datum izdavanja: ožujka 2013.

Objavljen na Hrčku: 6. 5. 2013.
Sadržaj Puni tekst
Ispitivanje osjetljivog barometarskog visinomjera (str.1-7) hrvatskipdf 1 MB
Testing of sensitive barometric altimeter (str.1-7)  
Josipa Vukelić, Jelena Ćosić, Josip Stepanić
Izvorni znanstveni članak
 
Automatizirano upravljanje crpnom stanicom (str.8-12)  
Automation of Sewage Pumping Station (str.8-12) engleskipdf 649 KB
Denis Jurčević, Igor Petrović
Stručni rad
 
Određivanje snage i odabir pumpi za pumpnu stanicu otpadnih voda Velika Kladuša (str.13-19) hrvatskipdf 794 KB
Determination of power and pump selection for wastewater pumping station Velika Kladuša (str.13-19)  
Elvis Hozdić, Milan Jurković
Stručni rad
 
Doprinos razvoju uređaja za prepumpavanje visokoviskoznih medija (str.20-24)  
A Contribution to the Development of Device for Transferring High Viscosity Media (str.20-24) engleskipdf 890 KB
Ante Čikić, Siniša Švoger
Prethodno priopćenje
 
3D modeliranje zaštitne navlake, dekorativnog poklopca, držača ručice i ručice automobilskog mjenjača (str.25-30) hrvatskipdf 1 MB
3D modelling of protective casing, decorative cover, shift lever handler and shift lever of car gearbox (str.25-30)  
Nurdin Ćehajić
Stručni rad
 
Regulacija temperature vode u kadi za pranje masnih dijelova (str.31-34) hrvatskipdf 861 KB
Temperature regulation in the bath water for washing greasy parts (str.31-34)  
Muhamed Pašić
Prethodno priopćenje
 
Primjena dijagnostike kao osnove održavanja po stanju na primjeru motora osobnog automobila (str.35-41) hrvatskipdf 1 MB
The application of diagnostics as the basis for condition based maintenance on the example of a car engine (str.35-41)  
Veljko Kondić, Marko Horvat, Franjo Maroević
Stručni rad
 
Osvrt na verifikaciju robe i ocjenu dobavljača (str.42-46)  
A Review of the Verification of Goods and Supplier Evaluation (str.42-46) engleskipdf 674 KB
Branislav Bojanić
Prethodno priopćenje
 
Aspekti upravljanja kvalitetom prema "Quality without Tears" Philipa B. Crosbyja (str.47-55) hrvatskipdf 663 KB
Aspects of quality management according to „Quality without Tears“ by Philip B. Crosby (str.47-55)  
Nikola Matković
Pregledni rad
 
Materijalna motivacija u funkciji upravljanja ljudskim potencijalima (str.56-63) hrvatskipdf 638 KB
Material motivation in the function of human resource management (str.56-63)  
Krešimir Buntak, Ivana Drožđek, Robert Kovačić
Pregledni rad
 
Komponiranje 3D rendera u živu snimku (str.64-71) hrvatskipdf 854 KB
Compositing 3D render into the live footage (str.64-71)  
Aleksandar Ribar, Andrija Bernik, Damir Vusić
Stručni rad
 
Uloga logističke distribucije u poduzeću Vitis d.o.o. - Varaždin (str.72-79) hrvatskipdf 831 KB
The role of logistics distribution in Vitis d.o.o. - Varaždin (str.72-79)  
Goran Kozina, Martina Darabuš
Stručni rad
 
Igra Zatvorenikova dilema u kojoj sudjeluje n igrača (str.80-83) hrvatskipdf 591 KB
n-player Prisoners' Dilemma game (str.80-83)  
Damira Keček
Stručni rad
 
Zlatni rez (str.84-90) hrvatskipdf 2 MB
Golden Ratio (str.84-90)  
Sanja Zlatić
Stručni rad
 
Pregled tehnologija elektroničkog papira i pretpostavke budućeg razvoja e-papira (str.91-96) hrvatskipdf 816 KB
Overview of the electronic paper technologies and presumptions of future development of e-paper (str.91-96)  
Darijo Čerepinko, Vesna Džimbeg Malčić
Pregledni rad
 
Posjeta: 78.798 *