hrcak mascot   Srce   HID

Filozofska istraživanja, Vol. 33 No. 1, 2013.


Filozofska istraživanja,Vol. 33 No. 1
Datum izdavanja: travnja 2013.

Objavljen na Hrčku: 14. 5. 2013.
Sadržaj Puni tekst
SADRŽAJ (str.1-1)  
Ostalo  
CONTENTS (str.2-2) engleskipdf 277 KB
CONTENU (str.2-2)  
INHALT (str.2-2)  
Ostalo  
Filozofija i umjetnost. Uz temu (str.3-4) hrvatskipdf 248 KB
Ankica Čakardić
Uvodnik
 
Događaj i razlika. Performativno-konceptualni obrat suvremene umjetnosti (str.5-20) hrvatskipdf 352 KB
Event and Difference. Performative-Conceptual Turn in Contemporary Art (str.5-20)  
Žarko Paić
Izvorni znanstveni članak
 
"Živa" i "mrtva" metafora (str.21-36) hrvatskipdf 420 KB
La méthaphore « vive » et la méthaphore « morte » (str.21-36)  
Jadranka Brnčić
Izvorni znanstveni članak
 
Metaforičko mišljenje (str.37-45) hrvatskipdf 299 KB
Metaphorisches Denken (str.37-45)  
Gordana Škorić
Izvorni znanstveni članak
 
Izvedba pisanja kao heterotopija (str.47-59) hrvatskipdf 359 KB
Performance Writing as Heterotopia (str.47-59)  
Barbara Dolenc
Izvorni znanstveni članak
 
Dis/funkcionalnost pred/govora: granice i mogućnosti (str.61-68) hrvatskipdf 343 KB
Dis/functionality of Pre/face: Boundaries and Possibilities (str.61-68)  
Marija Selak
Izvorni znanstveni članak
 
Kantov pojam genija i smisao umjetnosti (str.69-81) hrvatskipdf 347 KB
Kant’s Concept of Genius and the Meaning of Art (str.69-81)  
Vedran Rutnik
Izvorni znanstveni članak
 
Buberova filozofija dijaloga i umjetnost kao susret (str.83-95) hrvatskipdf 383 KB
Bubers Philosophie des Dialogs und die Kunst als Zusammenkunft (str.83-95)  
Ivan Dodlek
Izvorni znanstveni članak
 
Badiouov subjekt umjetnosti. Povratak umjetnosti ili još jedna utopija u postmodernoj misli (str.97-104) hrvatskipdf 318 KB
Badiou’s Subject of Art. Return of the Art or Just another Utopia in Postmodern Thought (str.97-104)  
Davorin Ćuti, Vilim Plužarić
Prethodno priopćenje
 
Pozicioniranje »filozofije religije« u hrvatskoj neoskolastici 20. stoljeća (str.105-122) hrvatskipdf 391 KB
Positionierung der „Religionsphilosophie“ in der kroatischen Neuscholastik des 20. Jahrhunderts (str.105-122)  
Josip Oslić
Pregledni rad
 
Razvoj ontološkog dokaza za Božju egzistenciju i Tillichovo poimanje ontološkog tipa filozofije religije (str.123-137) hrvatskipdf 394 KB
Development of the Ontological Proof of God’s Existence and Tillich’s Conception of the Ontological Type of Philosophy of Religion (str.123-137)  
Dubravko Arbanas
Pregledni rad
 
Patisambhidāmagga kao rano egzegetsko djelo theravādskog buddhizma (str.139-150) hrvatskipdf 456 KB
Patisambhidāmagga as an Early Exegetical Work of Theravāda Buddhism (str.139-150)  
Goran Kardaš
Izvorni znanstveni članak
 
Nietzsche i liberalizam (str.151-165) hrvatskipdf 382 KB
Nietzsche and Liberalism (str.151-165)  
Vesna Stanković Pejnović
Izvorni znanstveni članak
 
Prava za životinje. K normativnom reguliranju suživota ljudi i životinja na pozadini paralelne primjene dvaju interpretativnih pristupa (str.167-182) hrvatskipdf 346 KB
Rechte für Tiere. Zur normativen Regulierung des Zusammenlebens von Menschen und Tieren am Hintergrund einer parallelen Anwendung zweier Ansätze (str.167-182)  
Dragan Jakovljević
Izvorni znanstveni članak
 
RECENZIJE I PRIKAZI (str.183-197) hrvatskipdf 520 KB
Matej Sušnik, Mladen Labus, Višnja Grabovac, Predrag Finci, Sandra Radenović
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Posjeta: 29.386 *