hrcak mascot   Srce   HID

Političke analize, Vol. 2 No. 8, 2011.


Političke analize,Vol. 2 No. 8
Datum izdavanja: prosinac 2011.

Objavljen na Hrčku: 31. 5. 2013.
Sadržaj Puni tekst
Drugi kritični izbori u Hrvatskoj - slom jednog modela vladanja (str.3-9) hrvatskipdf 110 KB
Mirjana Kasapović
Stručni rad
 
Kukuriku versus HDZ - analiza izbornih programa (str.10-15) hrvatskipdf 153 KB
Dario Nikić Čakar
Stručni rad
 
Što piše između redaka: predizborna istraživanja u Hrvatskoj (str.16-25) hrvatskipdf 145 KB
Daniela Širinić
Stručni rad
 
Prilog: Rezultati izbora za Hrvatski sabor od 4. prosinca 2011. (str.26-32) hrvatskipdf 122 KB
Krešimir Petković
Ostalo
 
"Crni" i "crveni" u Hrvatskoj i Srbiji (str.33-36) hrvatskipdf 74 KB
Janko Bekić
Stručni rad
 
Predstavljanje nacionalnih manjina u Saboru - kronologija jednog slučaja (str.37-43) hrvatskipdf 126 KB
Davor Boban
Stručni rad
 
Ustavnost promjena Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina i izbornog zakona (str.44-52) hrvatskipdf 130 KB
Arsen Bačić
Stručni rad
 
Znanstveno mišljenje u predmetima U-I-3597/2010 i dr., U-I-120/2011 i dr. (str.53-58) hrvatskipdf 101 KB
Sanja Barić
Stručni rad
 
Znanstveno mišljenje o ustavnosti Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina i izbornog zakona (str.59-66) hrvatskipdf 101 KB
Zvonimir Lauc
Stručni rad
 
Ustavnost izmjena Ustavnog zakona o pravima manjina (NN 80/2010) i Zakona o izboru zastupnika (NN 145/2010) (str.67-69) hrvatskipdf 66 KB
Branko Smerdel
Stručni rad
 
Status Srpskog narodnog vijeća: osvrt na čl. 4 Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (NN 89/2010) (str.70-71) hrvatskipdf 49 KB
Aldo Radolović
Stručni rad
 
Načelo laičnosti u francuskome političkom sustavu (str.72-74) hrvatskipdf 67 KB
Hrvoje Špehar
Ostalo
 
Prikaz knjige: Wolfgang Merkel: Transformacija političkih sustava. Uvod u teoriju i empirijsko istraživanje transformacije (str.75-77) hrvatskipdf 234 KB
Pero Maldini
Recenzija, Prikaz
 
Prikaz knjige: Branislav Šutić: Državno i političko uređenje Republike Hrvatske (str.78-81) hrvatskipdf 140 KB
Krešimir Petković
Recenzija, Prikaz
 
Posjeta: 9.144 *