hrcak mascot   Srce   HID

Jezikoslovlje, Vol. 14 No. 1, 2013.


Jezikoslovlje,Vol. 14 No. 1
Datum izdavanja: svibnja 2013.

Objavljen na Hrčku: 4. 6. 2013.
Sadržaj Puni tekst
Semantička mreža konstrukcije BANTA u varijanti gambijskog jezika Mandinka s područja Basse  
Semantic network of the Basse Mandinka BANTA form (str.1-31) engleskipdf 379 KB
Alexander Andrason
Izvorni znanstveni članak
 
Promjena naglaska i fonološka varijacija u ranom suvremenom engleskom, britanskom i američkom  
Stress change and phonological variation in early Modern English, British and American (str.33-46) engleskipdf 270 KB
Javier E. Díaz-Vera
Izvorni znanstveni članak
 
Frazeofil ili frazeofob - postoji li uopće izbor? Kvalitativno empirijsko istraživanje  
Phraseophil oder phraseophob – ist das eigentlich überhaput eine Frage? Eine qualitative empirische Fallstudie (str.47-63) njemačkipdf 365 KB
Brigita Kacjan
Izvorni znanstveni članak
 
Komunikacijske tehnologije i njihov utjecaj na jezik: Pojam konvencije s gledišta jezičnih tehnologija  
Communication technologies and their influence on language: the notion of convention revisited (str.65-84) engleskipdf 327 KB
Milena Žic Fuchs, Vlatko Broz, Nina Tuđman Vuković
Izvorni znanstveni članak
 
Priča o kornjači i zecu: brzina govora u simultanom prevođenju i njen utjecaj na kvalitetu iz-vedbe studenata prevođenja  
The story of the tortoise and the hare – Speech rate in simultaneous interpretation and its influence on the quality of trainee-interpreters performance (str.85-99) engleskipdf 321 KB
Alma Vančura
Izvorni znanstveni članak
 
The phonology of the local speech of Tršće in Gorski kotar  
Fonologija govora Tršća u Gorskom kotaru (str.101-128) hrvatskipdf 694 KB
Marija Malnar
Izvorni znanstveni članak
 
Creative use of idioms and other multi-word lexical units in the works of Mladen Kerstner: possibilities and intentions  
Kreativna upotreba frazema i drugih višerječnica u djelima Mladena Kerstnera - mogućnosti i namjere (str.129-159) hrvatskipdf 457 KB
Bojana Marković
Izvorni znanstveni članak
 
Semiotic aspects in the analysis of car advertisments  
Semiotički aspekti u analizi reklamnih poruka za automobile (str.161-195) hrvatskipdf 668 KB
Ivana Jozić
Izvorni znanstveni članak
 
The treatment of zoosemy in conceptual metaphor and metonymy theory  
Pristup zoosemiji u okviru teorije konceptualne metafore i metonimije (str.197-213) hrvatskipdf 357 KB
Goran Milić
Pregledni rad
 
Dialogue grammar: A theoretical overview  
Gramatika dijaloga: teorijski prikaz (str.215-233) hrvatskipdf 338 KB
Klara Bilić Meštrić
Pregledni rad
 
Adam Głaz: Extended Vantage Theory in Linguistic Application: The Case of the English Articles (str.235-239) engleskipdf 210 KB
Marcin Grygiel
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Guido Oebel, ed.: Intensivierungskonzepte bei Adjektiven und Adverben im Sprachvergleich/Crosslinguistic Comparison of Intensified Adjectives and Adverbs (str.240-245) engleskipdf 215 KB
Bernadette Balázs
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Anette Đurović, Hg.: Freiheit und Verantwortung – Ethik und Moral in der Translation (str.246-250) hrvatskipdf 238 KB
Sanja Cimer
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Kristian Novak: Višejezičnost i kolektivni identiteti iliraca: jezične biografije Dragojle Jarnević, Ljudevita Gaja i Ivana Kukuljevića Sakcinskoga (str.251-257) hrvatskipdf 237 KB
Krunoslav Puškar
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Posjeta: 27.219 *