hrcak mascot   Srce   HID

Rasprave: Časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje,Vol. 38 No. 2
Datum izdavanja: lipnja 2013.

Objavljen na Hrčku: 6. 6. 2013.
Sadržaj Puni tekst
Gornjolonjski dijalekt kajkavskoga narječja (str.229-249) hrvatskipdf 570 KB
The Gornja Lonja Dialect of the Kajkavian Dialect Group (str.229-249)  
Željka Brlobaš, Mijo Lončarić
Pregledni rad
 
Iz morfologije govora Svetoga Đurđa: imenice a-deklinacije (str.251-294) hrvatskipdf 888 KB
De la morfología del habla de Sveti Đurđ: la flexión de los sustantivos cuyo genitivo termina en -a (str.251-294)  
Joža Horvat
Izvorni znanstveni članak
 
Tvorba riječi u hrvatskim dopreporodnim gramatikama (str.295-326) hrvatskipdf 503 KB
Word formation in pre-standard Croatian grammars (str.295-326)  
Marijana Horvat, Barbara Štebih Golub
Izvorni znanstveni članak
 
Tvorba riječi s brojevnim značenjem u hrvatskom kajkavskom književnom jeziku (str.327-355) hrvatskipdf 638 KB
Word formation with numbering meaning in the Kaikavian literary language (str.327-355)  
Ivana Klinčić
Izvorni znanstveni članak
 
Crikvenički poredbeni frazemi i njihovi ekvivalenti u hrvatskome jezičnom standardu (str.357-384) hrvatskipdf 713 KB
Comparison of comparative idioms in the Croatian Čakavian vernacular of Crikvenica and Croatian standard language (str.357-384)  
Barbara Kovačević, Martina Bašić
Izvorni znanstveni članak
 
Naglasak glagolâ s i-prezentom u govoru Medulina (str.385-399) hrvatskipdf 555 KB
The Accentuation of i-Presentia in the Local Dialect of Medulin (str.385-399)  
David Mandić
Izvorni znanstveni članak
 
Adaptacije romanskih pridjevskih posuđenica u govorima Zabiokovlja (str.401-431) hrvatskipdf 697 KB
Adjectives of Romance origin in the speech of the Biokovo Mountain hinterland (str.401-431)  
Magdalena Nigoević, Josip Lasić
Pregledni rad
 
Slovopis i pravopis Ivanošićeva djela Svemogući neba i zemlje Stvoritelj (str.433-454) hrvatskipdf 630 KB
Spelling and orthography in Antun Ivanošić’s work Svemogući neba i zemlje Stvoritelj (str.433-454)  
Vladimira Rezo
Pregledni rad
 
Antroponimija Dragoslavec Brega (str.455-479) hrvatskipdf 548 KB
The anthroponymy of Dragoslavec Breg (str.455-479)  
Anita Škvorc Branda
Izvorni znanstveni članak
 
Dva iznimno važna međunarodna znanstvena skupa: Hrvatsko glagoljaštvo u europskom okružju (Krk, 5. – 6. X. 2012.) i Hrvatska ćirilična baština (Zagreb, 26. – 27. XI. 2012.) (str.481-487) hrvatskipdf 521 KB
Tomislav Galović
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Praznik za oči u hrvatskoj frazeologiji (Barbara Kovačević: Hrvatski frazemi od glave do pete. Zagreb: Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, 2012.) (str.488-496) hrvatskipdf 499 KB
Joža Horvat
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Slavensko rječotvorje (Słowotwórstwo słowiańskie: system i tekst. Prace Komisji Słowotwórczej przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów. Seria 13. Pod redakcją Jerzego Sierociuka. Poznań: Poznańskie towarzystwo przyjaciół nauk, 2012.; Tvorba reči i njeni resursi u slovenskim jezicima. Zbornik radova sa četrnaeste međunarodne naučne konferencije Komisije za tvorbu reči pri Međunarodnom komitetu slavista. Gl. ur. Rajna Dragićević. Beograd: Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu, 2012.) (str.496-501) hrvatskipdf 434 KB
Marijana Horvat
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Pitanje istine i pitanje značenja: sectio semiotica hrvatske i srpske historiografije poljskim perom (Maciej Czerwiński: Semiotyka dyskursu historycznego: Chorwackie i serbskie syntezy dziejów narodu. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2012.) (str.501-504) hrvatskipdf 361 KB
Amir Kapetanović
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Stvaranje računalnoga nazivlja – uporabna praksa i normiranje (Antun Halonja, Milica Mihaljević: Od računalnoga žargona do računalnoga nazivlja, Zagreb: Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Hrvatska sveučilišna naklada, 2012.) (str.504-507) hrvatskipdf 361 KB
Irena Miloš
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Živi(o) narodni govor – novi pristup u učenju i razumijevanju dijalektologije (Mira Menac-Mihalić, Anita Celinić: Ozvučena čitanka iz hrvatske dijalektologije : sveučilišni udžbenik s nosačem zvuka. Zagreb: Knjigra, 2012.) (str.508-511) hrvatskipdf 266 KB
Irena Miloš
Recenzija, Prikaz slučaja
 
O jeziku i pravopisu između dvaju svjetskih ratova (Marko Samardžija: Hrvatski jezik i pravopis od ujedinjenja do kraja Banovine Hrvatske (1918. do 1941.). Zagreb: Školska knjiga, 2012.) (str.511-518) hrvatskipdf 466 KB
Ermina Ramadanović
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Hrvatsko jezikoslovlje u povojima (Marijana Horvat, Ermina Ramadanović: Jezikoslovni priručnik Blaža Tadijanovića Svašta po malo iliti kratko složenje imena i riči u ilirski i njemački jezik (1761.). Zagreb: Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, 2013.) (str.518-522) hrvatskipdf 382 KB
Vladimira Rezo
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Stabilizacija i pridruživanje hrvatske terminologije (Hrvatski jezik na putu u EU, ur. Maja Bratanić. Zagreb: Biblioteka Znanstveni zbornici, Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, 2011.) (str.522-525) hrvatskipdf 267 KB
Krešimir Sučević-Međeral
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Posjeta: 23.127 *