hrcak mascot   Srce   HID

Tehnički vjesnik, Vol. 20 No. 3, 2013.


Tehnički vjesnik,Vol. 20 No. 3
Datum izdavanja: lipnja 2013.

Objavljen na Hrčku: 19. 6. 2013.
Sadržaj Puni tekst
Procjena pouzdanosti dalekovodnih stupova u Republici Hrvatskoj (str.381-390) hrvatskipdf 4 MB
Reliability assessment of overhead transmission line towers in the Republic of Croatia (str.381-390) engleskipdf 4 MB
Ana Komorski, Davor Skejić, Darko Dujmović
Izvorni znanstveni članak
 
Sveobuhvatno istraživanje spojeva bakrenih cijevi izrađenih čvrstim lemljenjem (str.391-395) hrvatskipdf 2 MB
A comprehensive investigation of copper tube joints made by resistance soldering (str.391-395) engleskipdf 2 MB
Roman Koleňák, Martin Provazník, Monika Koleňáková
Izvorni znanstveni članak
 
Objašnjenje namjere primjene sustava za planiranje resursa poduzeća: ponavljanje i proširenje (str.397-405) hrvatskipdf 609 KB
Explaining intention to use an enterprise resource planning system: A replication and extension (str.397-405) engleskipdf 609 KB
Pedro Soto-Acosta, Thurasamy Ramayah, Simona Popa
Izvorni znanstveni članak
 
Proces eliminacije zraka i čvrstih čestica u hidrauličkom rezervoaru (str.407-412) hrvatskipdf 2 MB
Air-release and solid particles sedimentation process in a hydraulic reservoir (str.407-412) engleskipdf 2 MB
Vito Tič, Darko Lovrec
Izvorni znanstveni članak
 
Analiza trošenja reznog klina alata pri tokarenju duplex nehrđajućeg čelika (str.413-418) hrvatskipdf 2 MB
Cutting wedge wear examination during turning of duplex stainless steel (str.413-418) engleskipdf 2 MB
Grzegorz Królczyk, Stanisław Legutko, Pero Raos
Izvorni znanstveni članak
 
Utjecaj mikro rashlađivača na fizkalno-mehaničke karakteristike čelika korištenih u izradi željezničkih monoblok kotača (str.419-423) hrvatskipdf 1 MB
The influence of micro coolers on the physical-mechanical characteristics of the steels used in making railway monoblock wheels (str.419-423) engleskipdf 1 MB
Constantin Andronache, Ana Socalici, Teodor Hepuţ
Izvorni znanstveni članak
 
Istraživanje utjecaja tehnologije brze izrade na aerodinamička svojstva (str.425-433) hrvatskipdf 2 MB
Investigation of rapid manufacturing technology effect on aerodynamics properties (str.425-433) engleskipdf 2 MB
Saeed Daneshmand, Cyrus Aghanajafi, Hossein Shahverdi
Izvorni znanstveni članak
 
Ekološko gospodarenje otpadom iz kanalizacije: analiza slučaja – postrojenje za preradu otpadnih voda u Temišvaru (str.435-439) hrvatskipdf 689 KB
Environmental management of the sewage sludge: case study – the wastewater treatment plant of Timisoara (str.435-439) engleskipdf 689 KB
Ioan Neamt, Ioana Ionel
Izvorni znanstveni članak
 
Akaikeov kriterij informacije u analizi ruba rasterskog elementa (str.441-447) hrvatskipdf 583 KB
Akaike information criterion in the edge analysis of the screen element (str.441-447) engleskipdf 583 KB
Katja Petric Maretić, Marin Milković, Damir Modrić
Izvorni znanstveni članak
 
Procjena trodimenzijskog trošenja alata u obradi odvajanjem čestica uporabom stereo-fotogrametrije i obrade oblaka točaka (str.449-458) hrvatskipdf 3 MB
Evaluation of 3D tool wear in machining by successive stereo-photogrammetry and point cloud processing (str.449-458) engleskipdf 3 MB
Damir Vučina, Dražen Bajić, Sonja Jozić, Igor Pehnec
Izvorni znanstveni članak
 
Proračun armirano-betonskih okvira ispunjenih ziđem s otvorima (str.459-466) hrvatskipdf 2 MB
Assessment of masonry infilled reinforced-concrete frames with openings (str.459-466) engleskipdf 2 MB
Vladimir Sigmund, Davorin Penava
Izvorni znanstveni članak
 
Pronalaženje odgovarajuće metode za geodetsko snimanje na maloj površini među metodama na bazi satelita u Turskoj (str.467-472) hrvatskipdf 2 MB
Finding an appropriate method for small-scale surveying application among real time satellite-based methods in Turkey (str.467-472) engleskipdf 2 MB
Kutalmış Gümüş, Cahit Tağı Çelik, İbrahim Koç
Izvorni znanstveni članak
 
Ispitivanje utjecaja promjene posla na radnu učinkovitost uzimajući u obzir prekvalifikaciju i zadovoljstvo poslom bankovnih namještenika (str.473-478) hrvatskipdf 582 KB
Investigating the influence of job rotation on performance by considering skill variation and job satisfaction of bank employees (str.473-478) engleskipdf 582 KB
Shahin Rasouli Saravani, Badri Abbasi
Izvorni znanstveni članak
 
Mjerenje devijacija točnosti kružne interpolacije i pozicioniranja na petoosnim alatnim strojevima različitih konstrukcija (str.479-484) hrvatskipdf 3 MB
Circular interpolation and positioning accuracy deviation measurement on five axis machine tools with different structures (str.479-484) engleskipdf 3 MB
Matúš Beňo, Marek Zvončan, Martin Kováč, Jozef Peterka
Izvorni znanstveni članak
 
Pregled modeliranja udarnih oštećenja u laminatnim kompozitnim konstrukcijama letjelica (str.485-495) hrvatskipdf 1 MB
Review of impact damages modelling in laminated composite aircraft structures (str.485-495) engleskipdf 1 MB
Dragan Kreculj, Boško Rašuo
Prethodno priopćenje
 
Ekonomska evaluacija mjera za očuvanje energije kod modularne gradnje u Republici Češkoj (str.497-504) hrvatskipdf 1 MB
Economic evaluation of energy-saving measures on panel buildings in the Czech Republic (str.497-504) engleskipdf 1 MB
Tomáš Hanák, Mladen Vukomanović, Mladen Radujković
Prethodno priopćenje
 
Konstruiranje i testiranje 25 kV izmjeničnog sustava za napajanje električne vuče (str.505-509) hrvatskipdf 2 MB
Design and testing of 25 kV AC electric railway power supply systems (str.505-509) engleskipdf 2 MB
Milivoj Mandić, Ivo Uglešić, Viktor Milardić
Prethodno priopćenje
 
Optimalno dimenzioniranje fotonapona uz ponudom dogovorenu cijenu i određivanje jednake tržišne cijene električne energije zasnovano na genetičkom algoritmu uzimajući u obzir nesigurnost sunčevog zračenja (str.511-518) hrvatskipdf 924 KB
GA-based optimal sizing of PV under pay as bid and uniform power market pricing considering uncertainty of solar radiation (str.511-518) engleskipdf 924 KB
Mohammad Mohammadi
Prethodno priopćenje
 
Utjecaj parametara centrifugalnog lijevanja na dimenzionalnu točnost odljevaka lijevanih u silicijskim kalupima (str.519-524) hrvatskipdf 2 MB
The influence of spin casting parameters on dimensional accuracy of castings cast into silicon moulds (str.519-524) engleskipdf 2 MB
Jan Vrabec, Martin Bajčičák, Matej Beznák, Roland Šuba
Prethodno priopćenje
 
Rasprava o ulozi ljudi u globalnom razvoju softvera (str.525-531) hrvatskipdf 363 KB
A discussion on the role of people in global software development (str.525-531) engleskipdf 363 KB
Sanjay Misra, Ricardo Colomo-Palacios, Tolga Pusatli, Pedro Soto-Acosta
Prethodno priopćenje
 
Optimizacija projektnih elemenata kružnog raskrižja (str.533-539) hrvatskipdf 819 KB
Optimization of roundabout design elements (str.533-539) engleskipdf 819 KB
Sanja Šurdonja, Aleksandra Deluka-Tibljaš, Sergije Babić
Prethodno priopćenje
 
Upravljanje zalihama u povratnoj logistici – analiza postprodaje u autoindustriji u RH (str.541-547) hrvatskipdf 1024 KB
Inventory management in reverse logistics - analysis of Croatian automotive industry postsale practices (str.541-547) engleskipdf 1024 KB
Dubravko Tomašić, Goran Đukić, Mario Šafran
Prethodno priopćenje
 
Modeliranje razvitka autobusnoga transportnog sustava Grada Zagreba (str.549-554) hrvatskipdf 880 KB
Development of bus transport system modeling in the City of Zagreb (str.549-554) engleskipdf 880 KB
Marijan Rajsman, Soleša Dragan, Ivan Tolić
Prethodno priopćenje
 
Kratki pregled poboljšanja metoda upravljačkih i inteligentnih sustava za reguliranje gradskog prometa u neposrednoj ovisnosti od prometa (str.555-562) hrvatskipdf 590 KB
A brief survey on advances of control and intelligent systems methods for traffic-responsive control of urban networks (str.555-562) engleskipdf 590 KB
Kok Mun Ng, Mamun Bin Ibne Reaz, Mohd Alauddin Mohd Ali, Tae Guy Chang
Pregledni rad
 
Preliminarna procjena vremena i troškova izgradnje gradskih prometnica primjenom neuronskih mreža (str.563-570) hrvatskipdf 1 MB
A preliminary estimate of time and cost in urban road construction using neural networks (str.563-570) engleskipdf 1 MB
Igor Peško, Milan Trivunić, Goran Cirović, Vladimir Mučenski
Stručni rad
 
Posjeta: 79.973 *