hrcak mascot   Srce   HID

Anali Zavoda za povijesne znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Dubrovniku,No. 51/1
Datum izdavanja: svibnja 2013.

Objavljen na Hrčku: 1. 7. 2013.
Sadržaj Puni tekst
Dubrovački nalazi seldžučkog, ilkhanidskog i mamelučkog novca (str.1-16) hrvatskipdf 2 MB
The Finds of Seljuq, Ilkhanid and Mamluk Coins in Dubrovnik (str.1-16)  
Mato Ilkić, Nikolina Topić
Prethodno priopćenje
 
Posjed obitelji Volcassio u srednjovjekovnom Dubrovniku (str.17-60) hrvatskipdf 3 MB
The Estate of the Volcassio Family in Medieval Dubrovnik (str.17-60)  
Irena Benyovsky Latin, Stipe Ledić
Izvorni znanstveni članak
 
Piero Pantella iz Piacenze i proizvodnja tkanina u Dubrovniku u prvoj polovici 15. stoljeća (str.61-74) hrvatskipdf 254 KB
Piero Pantella from Piacenza and the Textile Industry of Dubrovnik in the First Half of the Fifteenth Century (str.61-74)  
Paola Pinelli
Izvorni znanstveni članak
 
De origine et incremento urbis Rhacusanae Ludovika Crijevića Tuberona (kritičko izdanje, prijevod i komentar) (str.75-153) hrvatskipdf 780 KB
De origine et incremento urbis Rhacusanae by Ludovik Crijević Tuberon (Critical Edition, Translation and Commentary) (str.75-153)  
Vladimir Rezar
Izvorni znanstveni članak
 
Gracija Mendes u Dubrovniku (str.155-194) hrvatskipdf 429 KB
Gracia Mendes in Dubrovnik (str.155-194)  
Vesna Miović, Relja Seferović
Izvorni znanstveni članak
 
The Rhythm of Crime: Annual and Monthly Distribution of Criminal Offences in the Dubrovnik Republic in the Eighteenth Century (str.173-316)  
Ritam zločina: godišnja i mjesečna distribucija kaznenih djela u Dubrovačkoj Republici u 18. stoljeću (str.273-316) hrvatskipdf 355 KB
Ivana Mrđen, Ana Prohaska, Nenad Vekarić
Izvorni znanstveni članak
 
Dubrovački kapelan u osmanskom Budimu. Izvješće Vincenza di Augustina Rimskoj inkviziciji o položaju balkanskog katoličanstva (str.195-221) hrvatskipdf 339 KB
A Chapelan from Dubrovnik in Ottoman Buda. Vincenzo di Augustino and His Report to the Roman Inquisition about the Situation of the Balkan Catholicism (str.195-221)  
Antal Molnár
Izvorni znanstveni članak
 
Dubrovačka vlastela u južnoj Italiji (1681-1905): Zamagne u Prati di Principato Ultra (str.223-271) hrvatskipdf 3 MB
Ragusan Nobility in Southern Italy (1681-1905): The Zamagna Barons in Prata di Principato Ultra (str.223-271)  
Fiorentino Pietro Giovino
Izvorni znanstveni članak
 
Tempo suđenja i trajanje dubrovačkih kaznenih postupaka u 18. stoljeću (str.317-358) hrvatskipdf 490 KB
The Tempo of the Court Activity and Duration of Criminal Proceedings in Eighteenth-Century Dubrovnik (str.317-358)  
Goran Cvjetinović, Ruža Radoš, Nella Lonza
Izvorni znanstveni članak
 
Porod iz nevolje: skrb o trudnicama i rodiljama pri dubrovačkom nahodištu u drugoj polovici 18. stoljeća (str.359-388) hrvatskipdf 391 KB
Birth in Distress: Care for Pregnant Women and Parturients Within the Dubrovnik Foundling Home in the Second Half of the Eighteenth Century (str.359-388)  
Rina Kralj-Brassard, Kristina Puljizević
Izvorni znanstveni članak
 
Posjeta: 15.243 *