hrcak mascot   Srce   HID

Datum izdavanja: srpnja 2013.

Objavljen na Hrčku: 10. 7. 2013.
Sadržaj Puni tekst
Sadržaj (str.3-4) hrvatskipdf 58 KB
Contents (str.3-4)  
Ostalo  
Simon Nassi, a Patrician from Zadar – Colonel of the Croatian Cavalry in the Venetian Army (the Beginning of the Eighteenth Century)  
Zadarski patricij Šimun Nassi - pukovnik hrvatskih konjanika u mletačkoj vojsci (početak 18. stoljeća) (str.7-31) hrvatskipdf 220 KB
Lovorka Čoralić
Izvorni znanstveni članak
 
Typology of the Medieval Urban Settlements in the Lower Drava-Sava Interamnium  
Tipologija srednjovjekovnih gradskih naselja u donjem međurječju Drave i Save (str.33-50) hrvatskipdf 165 KB
Danijel Jelaš
Izvorni znanstveni članak
 
Religious processions and pilgrimages in the Đakovo or Bosnia and Srijem Diocese in the Light of the Relations between the Church and the State from 1945 to 1960  
Vjerske procesije i hodočašća u Đakovačkoj ili Bosanskj i Srijemskoj biskupiji u svjetlu crkveno-državnih odnosa od 1945. do 1960. godine (str.51-75) hrvatskipdf 219 KB
Slađana Josipović Batorek
Izvorni znanstveni članak
 
Vladislavci (Lacháza) in the mid-Nineteenth Century  
Vlacislavci (Lacháza) sredinom 19. stoljeća (str.77-97) hrvatskipdf 386 KB
Denis Njari
Izvorni znanstveni članak
 
English-French Conflict in America in the Course of the Seven-Years War  
Englesko-francuski sukob u Americi tijekom sedmogodišnjeg rata (str.99-118) hrvatskipdf 168 KB
Duško Marušić
Pregledni rad
 
The Restoration of Constitutional Order in Croatia in 1860 and Political Position of Bishop Josip Juraj Strossmayer at the End of 1862. In honour of the 150th Anniversary of the Multi-Party System in Croatian Parliament  
Povratak ustavnog poretka u Hrvatskoj 1860. godine i politički stavovi biskupa Josipa J. Strossmayera do kraja 1862. godine - za 150. obljetnicu višestranačkog rada Hrvatskog sabora – (str.119-133) hrvatskipdf 137 KB
Stjepan Sršan
Stručni rad
 
Stjepan Sršan, Povijest petrijevačke župe, Državni arhiv u Osijeku, Osijek 2012. (str.137-138) hrvatskipdf 60 KB
Denis Njari
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Nataša Štefanec, Država ili ne, Ustroj Vojne krajine 1578. godine i hrvatsko-slavonski staleži u regionalnoj obrani i politici, Srednja Europa, Zagreb 2011. (str.138-141) hrvatskipdf 69 KB
Eldina Lovaš
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Denis Njari, Laslovo od srednjega vijeka do kraja 18. stoljeća, Studio HS internet d.o.o. Osijek, Ernestinovo 2010. (str.141-144) hrvatskipdf 68 KB
Hrvoje Pavić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Zapisnik političkih i gospodarskih odluka slobodnog i kraljevskog grada Osijeka za 1810. i 1811. godinu, (ur. i prir. Stjepan Sršan), Gradivo za povijest Osijeka i Slavonije, Knjiga XXV., Državni arhiv u Osijeku, Osijek 2011. (str.144-148) hrvatskipdf 78 KB
Dubravka Božić Bogović
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Časopis za suvremenu povijest, Hrvatski institut za povijest, vol. 44, br. 1, Zagreb 2012. (str.148-151) hrvatskipdf 71 KB
Tihana Luetić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Ispravak (str.153-153) hrvatskipdf 36 KB
Ispravak  
Posjeta: 12.952 *