hrcak mascot   Srce   HID

Bogoslovska smotra, Vol. 83 No. 2, 2013.


Datum izdavanja: srpanj 2013.

Objavljen na Hrčku: 10. 7. 2013.
Sadržaj Puni tekst
Sadržaj (str.151-152)  
Contents (str.153-154)  
Index (str.155-156)  
Ostalo  
»Bogoslovska smotra mora biti briga svih nas zajedno« - u izvjesnim i neizvjesnim trenutcima (str.157-166) hrvatskipdf 222 KB
Andrea FILIĆ
Uvodnik
 
Teološki »tetragrami« u spisima Tomislava Janka Šagi-Bunića (str.167-187) hrvatskipdf 343 KB
Theological »Tetragrams« in the Works of Tomislav Janko Šagi-Bunić (str.167-187)  
Anto BARIŠIĆ
Izvorni znanstveni članak
 
Otpadnik od vjere (kan. 1364) (str.189-193) hrvatskipdf 350 KB
An Apostate From the Faith (Can. 1364) (str.189-193)  
Josip ŠALKOVIĆ
Izvorni znanstveni članak
 
Obilježja identiteta vjeroučitelja u Zagrebačkoj nadbiskupiji (str.215-234) hrvatskipdf 322 KB
Identity Traits of Religion Teachers in the Archdiocese of Zagreb (str.215-234)  
Denis BARIĆ
Izvorni znanstveni članak
 
Javno mnijenje i dijalog u Crkvi (str.235-261) hrvatskipdf 356 KB
Public Opinion and Dialogue in the Church (str.235-261)  
Mirko MATAUŠIĆ, Suzana PERAN
Prethodno priopćenje
 
Odnos autoriteta primata i episkopata. Teološki pogled u svjetlu Drugoga vatikanskog koncila i doprinosa nekih teologa (str.263-286) hrvatskipdf 341 KB
The Relationship Between the Authority of Primacy and Episcopacy. A Theological View in Light of the Second Vatican Council and a Contribution of Some Theologians (str.263-286)  
Niko IKIĆ
Pregledni rad
 
Poimanje i primjena tolerancije u progonjenoj, slobodnoj Konstantinovoj i državnoj crkvi (str.287-308) hrvatskipdf 332 KB
The Understanding and Application of Tolerance in a Persecuted, a Free Constantinian, and a State Church (str.287-308)  
Grgo GRBEŠIĆ
Pregledni rad
 
Abrahamova vjera kao izvor nevjere? Post 22,1 -19 u perspektivi novog ateizma i moralne teologije (l. dio) (str.309-331) hrvatskipdf 340 KB
Abraham's Faith as a Source of Unfaith? Gen 22:1-19 in the Perspective of New Atheism and Moral Theology (str.309-331)  
Nenad POLGAR
Pregledni rad
 
Prema cjelovitom humanizmu. Kardinal Franjo Kuharić - apostol novoga društveno-političkog poretka u Hrvatskoj (str.333-352) hrvatskipdf 331 KB
Towards an Integral Humanism. Cardinal Franjo Kuharić - an Apostle of a New Social-Political Order (str.333-352)  
Dubravka PETROVIĆ ŠTEFANAC
Pregledni rad
 
Služba crkvenog vodstva u teoriji i praksi. Istraživanje među svećenicima u zemljama njemačkoga govornog područja i u Sloveniji (str.353-373) hrvatskipdf 331 KB
The Office of Church Leadership in Theory and Practice. A Study Among Priests in German Speaking Countries and in Slovenia (str.353-373)  
Brigita PERŠE
Pregledni rad
 
Definicije umjetnosti i formalizam (str.375-390) hrvatskipdf 320 KB
Definitions of Art and Formalism (str.375-390)  
Davor PEĆNJAK, Dragica BARTULIN
Pregledni rad
 
Složeni identiteti u svijetu koji se mijenja - Jedan Bog, mnogo priča. Znanstveni skup Međunarodne akademije praktičke teologije, Toronto, 11. - 15. travnja 2013. (str.391-395) hrvatskipdf 199 KB
Ana Thea FILIPOVIĆ
Crtice
 
Identitet u promjeni. 1 Pt kao reakcija na probleme kršćanske manjine. Zasjedanje radne zajednice profesora Novoga zavjeta njemačkoga govornog područja, Salzburg, 18. - 22. veljače 2013. (str.397-399) hrvatskipdf 171 KB
Mario CIFRAK
Crtice
 
Augustin Kordić - Ivan Karlić - Ivan Bradarić, (ur.). Znanstveni skup u povodu 5. obljetnice smrti dr. sc. Celestina Tomića (Zagreb, 12. studenoga 2011.), Zbornik radova, Hrvatska provincija sv. Jeronima franjevaca konventualaca, Zagreb, 2013. (str.401-404) hrvatskipdf 207 KB
Božo LUJIĆ
Recenzija, Prikaz
 
Stjepan Baloban - Gordan Črpić (ur.), O novim stvarima u suvremenoj Hrvatskoj: 120. obljetnica Rerum novarum. Centar za promicanje socijalnog nauka Crkve, Kršćanska sadašnjost, Zagreb, 2013. (str.404-407) hrvatskipdf 196 KB
Josip GRBAC
Recenzija, Prikaz
 
Jerko Valković, Crkva i svijet medija. Mogućnost susreta i različitost perspektiva, Glas Koncila, 2013. (str.407-409) hrvatskipdf 191 KB
Josip GRBAC
Recenzija, Prikaz
 
Ivan Dugandžić, Upoznajmo Bibliju. Narod Božji i njegovo Pismo, Glas Koncila, Zagreb, 2011. (str.409-413) hrvatskipdf 203 KB
Božo LUJIĆ
Recenzija, Prikaz
 
Alojzija Tvorić, Žene autorice i čitateljice hrvatskih molitvenika od 16. do 19. stoljeća, Doktorski rad. Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 2013. (str.413-417) hrvatskipdf 242 KB
Marica ČUNČIĆ
Recenzija, Prikaz
 
Addresses of Contributors  
Adrese suradnika (str.418-419) hrvatskipdf 152 KB
Ostalo  
Posjeta: 16.225 *