hrcak mascot   Srce   HID

Suvremena lingvistika, Vol. 39 No. 75, 2013.


Datum izdavanja: srpnja 2013.

Objavljen na Hrčku: 10. 7. 2013.
Sadržaj Puni tekst
Deminutivi na djelu: kognitivnolingvistička analiza deminutivnih glagola tvorenih sufiksacijom u hrvatskome  
Diminutives in Action: A cognitive account of diminutive verbs and their suffixes in Croatian (str.1-23) engleskipdf 618 KB
Daniela Katunar
Izvorni znanstveni članak
 
Izražavanje specifičnosti u jeziku bez članova: Pokazatelji specifičnosti u hrvatskom jeziku  
Achieving specificity in an articleless language: Specificity markers in Croatian (str.25-43) engleskipdf 176 KB
Daniela Katunar, Jana Willer-Gold, Tena Gnjatović
Izvorni znanstveni članak
 
Kognitivnolingvistička analiza glagolskog prefiksa na– u hrvatskome  
The verbal prefix na– in Croatian: A cognitive linguistic analysis (str.45-74) engleskipdf 290 KB
Ljiljana Šarić
Izvorni znanstveni članak
 
CroDeriV and the morphological analysis of Croatian verb  
CroDeriV i morfološka raščlamba hrvatskoga glagola (str.75-96) hrvatskipdf 552 KB
Krešimir Šojat, Matea Srebačić, Vanja Štefanec
Izvorni znanstveni članak
 
Mateusz–Milan Stanojević, Konceptualna metafora: Temeljni pojmovi, teorijski pristupi i metode Izdanje Srednja Europa; 2013; Zagreb  
Mateusz–Milan Stanojević, Konceptualna metafora: Temeljni pojmovi, teorijski pristupi i metode Izdanje Srednja Europa; 2013; Zagreb (str.97-101) hrvatskipdf 103 KB
Daniela Katunar
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Antonio Fábregas i Sergio Scalise: Morphology. From Data to Theories Edinburgh Advanced Textbooks in Linguistics, Edinburgh University Press, Edinburgh, 2012 (209 str.)  
Antonio Fábregas i Sergio Scalise: Morphology. From Data to Theories Edinburgh Advanced Textbooks in Linguistics, Edinburgh University Press, Edinburgh, 2012 (209 str.) (str.103-106) hrvatskipdf 75 KB
Matea Srebačić
Izvorni znanstveni članak
 
Posjeta: 7.690 *