hrcak mascot   Srce   HID

Osječki matematički list, Vol. 13 No. 1, 2013.


Datum izdavanja: kolovoza 2013.

Objavljen na Hrčku: 19. 7. 2013.
Sadržaj Puni tekst
O Padovanovu nizu (str.1-19) hrvatskipdf 413 KB
On the Padovan sequence (str.1-19)  
Bojan Kovačić, Luka Marohnić, Renata Opačić
Stručni rad
 
Fermatovi brojevi (str.21-31) hrvatskipdf 398 KB
Fermat Numbers (str.21-31)  
Ljubica Bačić
Stručni rad
 
Bitka spolova (str.33-41) hrvatskipdf 172 KB
Battle of sexes (str.33-41)  
Damira Keček
Stručni rad
 
O univerzalnoj paraboličkoj konstanti (str.43-60) hrvatskipdf 325 KB
On the universal parabolic constant (str.43-60)  
Bojan Kovačić, Ivana Božić, Tihana Strmečki
Stručni rad
 
Dokazi nekih stereometrijskih činjenica koordinatnom metodom (str.61-71) hrvatskipdf 213 KB
Proofs of some stereometric statements by means of the coordinate method (str.61-71)  
Ilija Ilišević
Stručni rad
 
Konstruktivna geometrija u nastavi matematike (str.73-83) hrvatskipdf 241 KB
A constructive geometry in teaching of mathematics (str.73-83)  
Nikola Koceić Bilan, Nikolina Smajić Burić, Luisa Trombetta Burić
Stručni rad
 
Posjeta: 10.578 *