hrcak mascot   Srce   HID

Infektološki glasnik, Vol. 33 No. 1, 2013.


Datum izdavanja: ožujak 2013.

Objavljen na Hrčku: 19. 8. 2013.
Sadržaj Puni tekst
Riječ uredništva (str.2-3) hrvatskipdf 36 KB
Editorial (str.2-3)  
Uvodnik  
Uspješnost liječenja kroničnog hepatitisa C kombinacijom pegiliranog interferona alfa-2 i ribavirina u bolesnika s niskom viremijom i genotipom 1 (str.5-9) hrvatskipdf 70 KB
Efficacy of treatment with peginterferon alfa-2 plus ribavirin in patients with chronic hepatitis C infected with genotype 1 and low pretreatment viremia (str.5-9)  
Ivan Kurelac, Neven Papić, Snježana Židovec Lepej, Davorka Dušek, Vjeran Čajić, Adriana Vince
Izvorni znanstveni članak
 
Ofidizam i liječenje – povodom nazočnosti novih vrsta otrovnih zmija u Zoološkom vrtu grada Zagreba i privatnim herpetarijima (str.11-19) hrvatskipdf 340 KB
Venomous snakebites and treatment – on the occassion of the acquisition of new venomous snakes at the Zagreb Zoo and private herpetaria (str.11-19)  
Tomislav Maretić, Ivan Cizelj, Rok Čivljak
Stručni rad
 
Lymeska bolest na području Bjelovarsko-bilogorske županije – zanemariva ili zanemarena bolest (str.21-26) hrvatskipdf 153 KB
Lyme disease in the area of Bjelovarsko-bilogorska County – negligible or neglected disease (str.21-26)  
Darko Ropac, Mirjana Holubek, Vesna Grgić, Ina Srašević
Stručni rad
 
Epidemiologija HIV/AIDS-a u Hrvatskoj i rad centara za besplatno i anonimno savjetovanje i testiranje na HIV (str.27-33) hrvatskipdf 212 KB
HIV/AIDS epidemiology in Croatia and the services of HIV counseling and testing centers (str.27-33)  
Tatjana Nemeth Blažić, Jasmina Pavlić
Pregledni rad
 
Prikaz bolesnika iz Zagreba s autohtonim hepatitisom E (str.35-39) hrvatskipdf 82 KB
Autochthonous hepatitis E in a patient from Zagreb: a case report (str.35-39)  
Rok Čivljak, Oktavija Đaković Rode, Lorena Jemeršić, Antea Topić, Ivan Turalija, Ilija Kuzman, Marko Čačić
Recenzija, Prikaz
 
Novosti u sprječavanju, dijagnostici i liječenju infektivnih bolesti (str.41-42) hrvatskipdf 65 KB
Marija Santini
Vijest
 
Epidemiološka izvješća (str.43-43) hrvatskipdf 76 KB
Vladimira Lesnikar
Kratko priopćenje
 
Posjeta: 7.939 *