hrcak mascot   Srce   HID

Revija za socijalnu politiku, Vol. 20 No. 2, 2013.


Datum izdavanja: srpnja 2013.

Objavljen na Hrčku: 2. 9. 2013.
Sadržaj Puni tekst
Aktualni problemi profesionalne socijalizacije u novačkom sustavu: slučaj prirodnih i društvenih znanosti (str.99-122) hrvatskiPDF 548 KB
Actual Problems of Professional Socialization with the Scientific Novice Program: Cases of Natural and Social Sciences (str.99-122)  
Marija Brajdić Vuković
Izvorni znanstveni članak
 
Zadovoljstvo starijih radnika kao čimbenik promicanja sudjelovanja na tržištu rada u Europskoj uniji: slučaj Slovenije (str.123-148) hrvatskiPDF 669 KB
Job Satisfaction of Older Workers as a Factor of Promoting Labour Market Participation in the EU: The Case of Slovenia (str.123-148)  
Aleksander Aristovnik, Ksenja Jaklič
Izvorni znanstveni članak
 
Odnos depresivnosti, zdravlja i funkcionalne sposobnosti korisnika domova za starije i nemoćne osobe (str.149-165) hrvatskiPDF 523 KB
The Relation Between Depression, Health and Functional Ability of the Users of Homes for the Elderly and Infirm (str.149-165)  
Marina Ajduković, Silvija Ručević, Marija Majdenić
Izvorni znanstveni članak
 
Prema socijalnom ulaganju za rast i koheziju – uključujući i provedbu Europskog socijalnog fonda za razdoblje 2014. – 2020. (str.167-190) hrvatskiPDF 350 KB
Towards Social Investment for Growth and Cohesion – including implementing the European Social Fund 2014-2020 (str.167-190)  
Ostalo  
Socijalna sigurnost umjetnika u međunarodnim dokumentima (str.191-207) hrvatskiPDF 358 KB
Social Security of Artists in International Documents (str.191-207)  
Mihovil Rismondo
Ostalo
 
Charles Ferguson: Nacija grabežljivaca: korporacijski kriminalci, politička korupcija i otmica Amerike (str.209-211) hrvatskiPDF 229 KB
Charles Ferguson: Predator Nation: Corporate Criminals, Political Corruption, and the Hijacking of America (str.209-211)  
Predrag Bejaković
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Indeks dobrog upravljanja u Hrvatskoj 2012.: rezultati istraživanja (str.212-213) hrvatskiPDF 223 KB
Good Governance Index in Croatia in 2012 – Research Results (str.212-213)  
Predrag Bejaković
Recenzija, Prikaz slučaja
 
REASSESS konferencija: Reassessing the Nordic Welfare Model (str.215-217) hrvatskiPDF 229 KB
REASSESS Conference: Reassessing the Nordic Welfare Model (str.215-217)  
Ivana Dobrotić
Vijest
 
Međunarodna konferencija: Civil Society Transformations on the Way to the EU (str.218-223) hrvatskiPDF 241 KB
International Conference: Civil Society Transformations on the Way to the EU (str.218-223)  
Marina Dimić Vugec
Vijest
 
Posjeta: 10.813 *