hrcak mascot   Srce   HID

Lahor : časopis za hrvatski kao materinski, drugi i strani jezik,Vol. 2 No. 2
Datum izdavanja: veljače 2007.

Objavljen na Hrčku: 3. 4. 2007.
Sadržaj Puni tekst
Uvodna riječ (str.VI-VIII) hrvatskipdf 25 KB
Zrinka Jelaska
Uvodnik
 
Hrvatski u Njemačkoj: njemački s hrvatskim riječima? (str.151-158) hrvatskipdf 75 KB
Croatian as a second language in Germany: German with Croatian words? (str.151-158)  
Jochen Raecke
Izvorni znanstveni članak
 
Trojezično usvajanje hrvatskoga jezika: prikaz slučaja (str.159-166) hrvatskipdf 75 KB
Trilingual acquisition of Croatian: Case Study (str.159-166)  
Ksenija Ivir-Ashworth
Izvorni znanstveni članak
 
Oblici prošloga vremena u hrvatskome, ukrajinskome i rusinskome jeziku (str.167-175) hrvatskipdf 130 KB
Past Time Forms in the Croatian, Ukrainian and Russinian Language (str.167-175)  
Oksana Timko-Đitko
Izvorni znanstveni članak
 
Usvajanje priloga u inojezičnome hrvatskome (str.176-189) hrvatskipdf 122 KB
Acquisition of adverbs in Croatian as a second and foreign language (str.176-189)  
Maša Musulin, Željka Macan
Izvorni znanstveni članak
 
Imanentna gramatika u ovladavanju standardnojezičnom morfologijom (str.190-206) hrvatskipdf 126 KB
Immanent Grammar in Achieving Morphological Standard Linguistic (Secondary) Competency (str.190-206)  
Marko Alerić
Izvorni znanstveni članak
 
Obrazovni računalni programi za učenje hrvatskoga jezika (str.207-211) hrvatskipdf 57 KB
Educative Software for the Learning of Croatian as Foreign Language (str.207-211)  
Angelika Kornfeind
Stručni rad
 
Prilagodba gradišćanskohrvatskoga obrazovnoga programa na hrvatski standardni jezik (str.212-219) hrvatskipdf 75 KB
Adapting Burgenland's Croatian Educational Software into Standard Croatian (str.212-219)  
Vlatka Blagus
Stručni rad
 
Interaktivni računalni program za učenje izgovora (str.220-231) hrvatskipdf 354 KB
An Interactive Computer Programme for Pronunciation Acquisition (str.220-231)  
Radovan Lučić
Stručni rad
 
Nova gramatika hrvatskoga jezika (Josip Silić i Ivo Pranjković: Gramatika hrvatskoga jezika) (str.233-236) hrvatskipdf 43 KB
Lana Hudeček
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Napokon i hrvatska funkcionalna stilistika (Josip Silić: Funkcionalni stilovi hrvatskoga jezika) (str.237-240) hrvatskipdf 42 KB
Sanda Lucija Udier
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Hrvatski u Hrvatskoj na sporednome kolosijeku (Nives Opačić: Hrvatski u zagradama - globalizacijske jezične stranputice) (str.241-243) hrvatskipdf 43 KB
Anđela Frančić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Djelo po svačijoj mjeri (Jasmina Nikić-Ivanišević, Nives Opačić i Zoran Zlatar: Jezikomjer, Vodič za izbjegavanje najčešćih pogrešaka u hrvatskom standardnom jeziku) (str.244-245) hrvatskipdf 33 KB
Ines Šafarić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
XXXV. seminar Zagrebačke slavističke škole (str.247-249) hrvatskipdf 39 KB
Ivana Brković
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Četvrti hrvatski međunarodni slavistički kongres u Varaždinu i Čakovcu (str.250-254) hrvatskipdf 50 KB
Ivan Majić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Što je SEELANGS? (str.255-256) hrvatskipdf 30 KB
Lidija Cvikić
Ostalo
 
Posjeta: 38.055 *