hrcak mascot   Srce   HID

Croatica Christiana periodica, Vol. 37 No. 71, 2013.


Datum izdavanja: rujna 2013.

Objavljen na Hrčku: 3. 10. 2013.
Sadržaj Puni tekst
PRILOG POZNAVANJU MINIJATURA IZ MATRIKULE DUBROVAČKE BRATOVŠTINE DRVODJELACA (str.1-22) hrvatskipdf 468 KB
A CONTRIBUTION TO OUR KNOWLEDGE ABOUT MINIATURES FROM THE MARICULA OF CONFRATERNITY OF CARPENTERS FROM DUBROVNIK (str.1-22)  
Ivana PRIJATELJ PAVIČIĆ
Izvorni znanstveni članak
 
TRAGOVIMA HRVATSKIH TREĆOREDICA U MLECIMA (15. – 18. STOLJEĆE) (str.23-39) hrvatskipdf 335 KB
FOLLOWING THE PATH OF THE CROATIAN TERTIARIES IN VENICE (15TH - 18TH CENTURIES) (str.23-39)  
Lovorka ČORALIĆ
Izvorni znanstveni članak
 
OPORUKA FAUSTA VRANČIĆA IZ OSTAVŠTINE PLEMIĆKE OBITELJI DRAGANIĆ-VRANČIĆ U DRŽAVNOM ARHIVU U RIJECI (str.41-67) hrvatskipdf 501 KB
LAST WILL OF FAUST VRANČIĆ PRESERVED IN THE LEGACY OF NOBLE FAMILY DRAGANIĆ-VRANČIĆ IN THE STATE ARCHIVES IN RIJEKA (str.41-67)  
Iva KURELAC
Izvorni znanstveni članak
 
MIJENJAJUĆI I UJEDINJAVAJUĆI CRKVE: MARKO ANTUN DE DOMINIS I NJEGOVO PISMO ALEKSANDRIJSKOM PATRIJARHU ĆIRILU LUKARISU (str.69-77) hrvatskipdf 203 KB
CHANGING AND UNITING THE CHURCHES: ONE EPISODE OF MARCUS ANTONIUS DE DOMINIS’ ENGAGEMENT CONCERNING THE IRENICISTIC MOVEMENT (str.69-77)  
Filip NOVOSEL
Prethodno priopćenje
 
DISCIPLINIRANJE KATOLIČKOGA KLERA I VJERNIKA U ISTOČNOJ HRVATSKOJ KRAJEM 17. I POČETKOM 18. STOLJEĆA (str.79-101) hrvatskipdf 273 KB
DISCIPLINING OF CATHOLIC CLERICS AND BELIEVERS IN THE EASTERN CROATIA AT THE END OF THE SEVENTEENTH AND THE BEGINNING OF THE EIGHTEENTH CENTURIES (str.79-101)  
Dubravka BOŽIĆ BOGOVIĆ
Izvorni znanstveni članak
 
ČUVARI JAVNOG ĆUDOREĐA: CRKVENO-VJERSKA I PEDAGOŠKA NASTOJANJA OKO OBLIKOVANJA ČITATELJSKIH NAVIKA HRVATSKE MLADEŽI 19. STOLJEĆA (str.103-127) hrvatskipdf 316 KB
KEEPERS OF PUBLIC MORALITY: ECCLESIASTICAL, RELIGIOUS AND PEDAGOGICAL ENDEAVORS REGARDING READING HABITS OF THE CROATIAN YOUTH IN THE NINETEENTH CENTURY (str.103-127)  
Jelena LAKUŠ
Izvorni znanstveni članak
 
STARČEVIĆ I GLASNIK DALMATINSKI (str.129-144) hrvatskipdf 281 KB
ŠIME STARČEVIĆ AND GLASNIK DALMATINSKI (str.129-144)  
Robert BACALJA - Katarina IVON - Slavica VRSALJKO
Pregledni rad
 
LUKA PAPAFAVA, ŠIBENSKI (1912. – 1918.) I HVARSKI BISKUP (1918. – 1925.) (str.145-154) hrvatskipdf 201 KB
LUCAS PAPAFAVA BISHOP OF ŠIBENIK (1912–1918) AND HVAR (1918–1925) (str.145-154)  
Joško BRACANOVIĆ
Prethodno priopćenje
 
ULOGA I DJELOVANJE KATOLIČKE ZAJEDNICE MLADIH SYNAXIS U RIJEČKOME HRVATSKOM PROLJEĆU (str.155-170) hrvatskipdf 254 KB
ROLE AND ACTIVITIES OF THE CATHOLIC YOUTH COMMUNITY SYNAXIS IN THE CROATIAN SPRING IN RIJEKA (str.155-170)  
Andrea ROKNIĆ BEŽANIĆ
Izvorni znanstveni članak
 
MARTIN ZADRANIN ALIAS IVAN BLUND: (NE)POZNATI SREDNJOVJEKOVNI SPIS O DUŠI I NJEZINIM MOĆIMA (str.171-191) hrvatskipdf 285 KB
MARTIN OF ZADAR ALIAS JOHN BLUND: AN (UN)KNOWN MEDIEVAL TEXT ABOUT THE SOUL AND ITS POWERS (str.171-191)  
Tomislav JANOVIĆ
Izvorni znanstveni članak
 
Pisma i poruke rektora Dalmacije i Mletačke Albanije, sv. II: Pisma i poruke rektora Korčule, Brača, Omiša, Makarske i Klisa (priredili Lovorka Čoralić, Damir Karbić i Maja Katušić), Monumenta spectantia historiam Slavorum meridionalium, vol. LV, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zagreb, 2012., 301 str. (str.193-194) hrvatskipdf 184 KB
Ana Biočić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Dražen VLAHOV, Matica krštenih župe Lindar (1591.–1667.): glagoljski zapisi od 1591. do 1648., Državni arhiv u Pazinu, Posebna izdanja, sv. 26 (Glagoljski rukopisi, sv. 10), Pazin, 2012., 547 str. (str.194-196) hrvatskipdf 125 KB
Lovorka Čoralić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Milan MIHALJEVIĆ – Jasna VINCE, Jezik hrvatskoglagoljskih Pazinskih fragmenata, Hrvatska sveučilišna naklada – Državni arhiv u Pazinu – Staroslavenski institut, Zagreb, 2012., 175 str. (str.196-198) hrvatskipdf 161 KB
Slaven Bertoša
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Stjepan ADŽIĆ, Okružnice i dopisi, Sabrana djela II. (priredila Anica Bilić), Duhovno hrašće, Drenovci, 2010., 177 str. (str.198-200) hrvatskipdf 173 KB
Dubravka Božić Bogović
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Juraj DOBRILA, De Confessione sacramentali (doktorska disertacija), Državni arhiv u Pazinu, Posebna izdanja, knjiga 25, Pazin, 2012., 137 str. (str.200-201) hrvatskipdf 159 KB
Lovorka Čoralić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Milka ČANAK-MEDIĆ – Zorica ČUBROVIĆ, Katedrala svetog Tripuna u Kotoru: istorija, arhitektura, arhitektonska plastika i liturgijski nameštaj, Bokeljska mornarica Kotor, Kotor, 2010., 243 str. (str.201-202) hrvatskipdf 156 KB
Lovorka Čoralić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Igor ŠIPIĆ, Karta Leopardi. Vrhunac loretske historiografije, vlastita naklada, Zagreb, 2012., 312 str. (str.202-203) hrvatskipdf 144 KB
Ana Biočić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Franjo Emanuel HOŠKO, Slavonska franjevačka učilišta, Kršćanska sadašnjost, Zagreb, 2011., 452 str. (str.203-207) hrvatskipdf 191 KB
Daniel Patafta
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Dubravka PEIĆ ČALDAROVIĆ – Nikša STANČIĆ, Povijest hrvatskoga grba, Hrvatski grb u mijenama hrvatske povijesti od 14. do početka 21. stoljeća, Školska knjiga, Zagreb, 2011., 315 str. (str.208-209) hrvatskipdf 125 KB
Ana Biočić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Darko DUKOVSKI, Ozrcaljena povijest: Uvod u suvremenu povijest Europe i Europljana, Leykam, Filozofski fakultet u Rijeci, Zagreb, 2012., 713 str. (str.209-212) hrvatskipdf 166 KB
Andrea Roknić Bežanić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Sadržaj časopisa Croatica christiana periodica. Časopis Instituta za crkvenu povijest Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, vol. 1–70 (1977.–2012.) (str.213-310) hrvatskipdf 467 KB
Ana Biočić
Bibliografija
 
Sadržaj (str.317-318) hrvatskipdf 166 KB
Ostalo  
Posjeta: 15.822 *