hrcak mascot   Srce   HID

Datum izdavanja: prosinca 2012.

Objavljen na Hrčku: 7. 10. 2013.
Sadržaj Puni tekst
Namet (modus) u rimskoj pravnoj praksi dokumentiranoj na epigrafskim svjedočanstvima iz Istre (str.15-36) hrvatskipdf 687 KB
Leda Harmicar, Ivan Milotić
Izvorni znanstveni članak
 
Človek volku volk (o odnosih človeka in volka v Historia Langobardorum Pavla Diakona) (str.37-53) slovenskipdf 689 KB
Matej Župančič
Izvorni znanstveni članak
 
Histria i Hister kasnoantičkih i ranosrednjovjekovnih geografa: prilog raspravi o spomenu Istre i Dalmacije u zemljopisu Alfreda Velikoga (str.55-114) hrvatskipdf 1 MB
Trpimir Vedriš
Izvorni znanstveni članak
 
Kako so se obuvali srednjeveški Pirančani in Tržačani? (str.115-134) slovenskipdf 701 KB
Darja Mihelič
Izvorni znanstveni članak
 
“Pisma konzervatora”: konzervatorsko djelovanje Pietra Kandlera (str.135-146) hrvatskipdf 570 KB
Katarina Gerometta
Prethodno priopćenje
 
Problematika hrvatskoga školstva u Istri na stranicama Naše sloge (1870. – 1880.) (str.147-171) hrvatskipdf 687 KB
Luka Tidić
Prethodno priopćenje
 
Musica e canti d’espressione popolare di area latino-veneta in Istria e a Zara. Generi vocali e bibliografia (str.173-203) talijanskipdf 665 KB
David Di Paoli Paulovich
Pregledni rad
 
Il Capodistriano del dopoguerra nelle fonti d’archivio conservate in Slovenia e Croazia (str.205-219) talijanskipdf 566 KB
Alessandra Argenti Tremul
Pregledni rad
 
Dragonera: dva bisera / two pearls, ur. Alka Starac, Monografije i katalozi 19, Pula: Arheološki muzej Istre, 2010., 324 str. (str.221-226) hrvatskipdf 78 KB
Jasenko Zekić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Miroslav Bertoša, Doba nasilja, doba straha. Vojnici-pljačkaši, seljaci-razbojnici i doseljenici-nasilnici u Istri 16. i 17. stoljeća, Zagreb: Durieux, 2011., 549 str. (str.226-231) hrvatskipdf 87 KB
Danijela Doblanović
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Dražen Vlahov, Knjiga računa općine Roč (1566. – 1628.): glagoljski zapisi, Posebna izdanja, sv. 18, Glagoljski rukopisi, sv. 7, Pazin: Državni arhiv u Pazinu, 2009., 300 str. (str.231-236) hrvatskipdf 89 KB
Luka Tidić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Dražen Vlahov, Zbirka glagoljskih isprava iz Istre, Posebna izdanja, sv. 19, Glagoljski rukopisi, sv. 8, Pazin: Državni arhiv u Pazinu, 2010., 431 str. (str.236-237) hrvatskipdf 61 KB
Marko Jelenić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Dražen Vlahov, Matična knjiga iz Boljuna: glagoljski zapisi od 1576. do 1640., Posebna izdanja, sv. 21, Glagoljski rukopisi, sv. 9, Pazin: Državni arhiv u Pazinu, 2011., 676 str. (str.238-240) hrvatskipdf 101 KB
Robert Kurelić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Bortolamio Rigo, Sažeci propisa Novigradske općine 1481. - 1794. / Compendio delle leggi del Comune di Cittanova dal 1481 al 1794, za tisak priredio i uredio Jakov Jelinčić, urednik Neven Budak, Novigrad: Grad Novigrad - Cittanova / Državni arhiv u Pazinu, 2010., 380. str. (str.240-244) hrvatskipdf 127 KB
Ivan Hrastovčak
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Slaven Bertoša, Osebujno mjesto austrijske Istre: lupoglavski kraj u srednjem i novom vijeku, Zagreb: Srednja Europa, 2011., 257 str. (str.244-250) hrvatskipdf 81 KB
Luka Tidić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Petar Strčić, Pietro Stancovich, Petar Stanković, Pietro Stankowik, Peter Stancovich: Život i djelo (1771. – 1852.), Pula: Zavičajna naklada "Žakan Juri" i dr., 2011., 173 str. (str.251-253) hrvatskipdf 64 KB
Željko Cetina
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Marino Manin, Istra na raskrižju. O povijesti migracija pučanstva Istre, Zagreb: Profil, 2010., 171 str. (str.253-257) hrvatskipdf 72 KB
Nikša Minić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Antoni Cetnarowicz, Odrodzenie narodowe w Istrii w latach 1860-1907, Kraków: Historia Iagellonica, 2010., 264 str. (str.257-263) hrvatskipdf 96 KB
Anna Maria Gumienna
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Zlatan Varelija, Narodnjačka krv u temeljima hrvatske škole: sto godina hrvatskog školstva 1911. – 2011., Umag: Ogranak Matice hrvatske Umag, 2011., 245 str. (str.263-267) hrvatskipdf 72 KB
Recenzija, Prikaz slučaja  
David Di Paoli Paulovich, Cosi Rovigno canta e prega a Dio. La grande tradizione religiosa, liturgica e musicale di Rovigno d’Istria, Collana degli Atti - Extra serie, N. 7, Rovigno: Centro di ricerche storiche - Rovigno / Unione Italiana - Fiume / Università popolare di Trieste, 2011, 1195 pp. (str.268-274) talijanskipdf 94 KB
Giuseppe Cuscito
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Istarski sabor / La Dieta istriana, uredio / a cura di Neven Budak, Poreč - Parenzo: Zavičajni muzej Poreštine - Museo del territorio parentino / Humaniora, 2011., 255 str. (str.274-277) hrvatskipdf 75 KB
Mihovil Dabo
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Darko Dukovski, Istra i Rijeka u prvoj polovici 20. stoljeća (1918. – 1947.), Zagreb: Leykam international, 2010., 180 str. (str.277-281) hrvatskipdf 82 KB
David Orlović
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Andrej Bader, Zaboravljeni egzodus 1915. – 1918., drugo, prošireno izdanje, Pula: Općina Ližnjan, 2011., 255 str. (str.281-283) hrvatskipdf 65 KB
Milan Radošević
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Andrea Matošević, Pod zemljom: antropologija rudarenja na Labinštini u XX. stoljeću, Zagreb: Institut za etnologiju i folkloristiku / Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, 2011., 360 str. (str.283-286) hrvatskipdf 67 KB
Mihovil Dabo
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Branka Mogorović - Tihomir Ilija Zovko OP, Posljednji hrvatski argonaut dr. Ante Ciliga. Razgovori o nacionalnom i univerzalnom – prilozi za biograiju, Pazin - Pula: Matica hrvatska - ogranak Pazin / Udruga "Dr. Ante Ciliga", Pula, 2011., 352 str. (str.286-289) hrvatskipdf 67 KB
Bojan Horvat
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Mate Balota, Od Raklja do Londre: feljtoni, putopisi, reportaže, ur. Zoran Milevoj, Labin: Mathias Flacius, 2011., 264 str. (str.289-293) hrvatskipdf 71 KB
Jasenko Zekić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Stipan Trogrlić, Mons. Božo Milanović, istarski svećenik (1890. – 1980.). Crkveno-vjersko i javno-političko djelovanje, Zagreb: Kršćanska sadašnjost, 2011., 330 str. (str.293-298) hrvatskipdf 72 KB
Bojan Horvat
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Herman Buršić, Od ropstva do slobode: Istra 1918-1945. Male bilješke o velikom putu, Pula: Histria Croatica C. A. S. H., 2011., 752 str. (str.299-305) hrvatskipdf 72 KB
Ante Teklić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Lada Duraković, Ideologija i glazbeni život: Pula 1945. – 1966., Zagreb: Hrvatsko muzikološko društvo, 2010., 231 str. (str.306-310) hrvatskipdf 78 KB
Martina Batel
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Silvio Maranzana, La (dis)unita d’Italia: Guerra anticomunista sul fronte orientale dagli Arditi a Gladio, Trieste: Edizioni Italo Svevo, 2010., 229 str. (str.310-314) hrvatskipdf 73 KB
Bojan Horvat
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Zapisnici Izvršnog komiteta Centralnog komiteta Saveza komunista Hrvatske, 1955-1959., Svezak 4, priredila Branislava Vojnović, Zagreb: Hrvatski državni arhiv, 2010., 365 str. (str.314-318) hrvatskipdf 72 KB
Igor Stanić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Darko Dukovski, Povijest Pule: deterministički kaos i jahači Apokalipse, Pula: Istarski ogranak Društva hrvatskih književnika, 2011., 493 str. (str.319-325) hrvatskipdf 84 KB
Filip Zoričić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Anton Percan, Nogomet u Puli, Pula: Histria Croatica C.A.S.H., 2011., 270 str. (str.325-331) hrvatskipdf 88 KB
Igor Jovanović
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Milenko Trišović, Razvoj rukometa u Istri: 1953. – 2008., Pula: Rukometni savez Istarske županije / Savez sportova Istarske županije, 2010., 489 str. (str.331-336) hrvatskipdf 84 KB
Igor Jovanović
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Davor Munda, Gradine prije grada, katalog izložbe, Poreč: Zavičajni muzej Poreštine - Museo del territorio parentino, 2009., 53 str. (str.336-338) hrvatskipdf 49 KB
Hana Žerić Šaponja
Recenzija, Prikaz slučaja
 
S fibulo v fabulo: fibule iz Istre, s Krasa, iz Notranjske in Posočja med prazgodovino in zgodnjim srednjim vekom / Con la fibula nella storia: fibule dall’Istria, dal Carso, dalla Carniola Interna e dall’Isontino tra preistoria e alto medioevo, avtorji kataloga Alma Bavdek et al., uredila Radovan Cunja in Miha Mlinar, Koper: Pokrajinski muzej Koper, 2010., 143 str. (str.339-340) hrvatskipdf 49 KB
Hana Žerić Šaponja
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Podvodna arheološka istraživanja uvale Veštar 2008. – 2010. / Ricerche archeologiche subacquee nella baia di Vestre 2008 – 2010, urednik Damir Matošević, autori kataloga Luka Bekić, Josip Višnjić, Mladen Pešić, Mario Bloier, Rovinj: Zavičajni muzej grada Rovinja, 2011., 84 str. (str.341-345) hrvatskipdf 79 KB
Davor Bulić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Ostavština Slavomira Cerovca (Mira Blažinčića), Zavičajni muzej u Buzetu, 2011. (str.345-353) hrvatskipdf 238 KB
Saša Nikolić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Neočekivano naši. Skupna izložba prošlih pogleda – fotograf A. Beer, P. Scheuermeier i U. Pellis, Zavičajni muzej grada Rovinja - Museo Civico della Città di Rovigno, 9. rujna - 10. listopada 2011. (str.353-356) hrvatskipdf 108 KB
Lana Skuljan
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Valiže & deštini. Istra izvan Istre/ L'Istria fuori dall'Istria / Istria out of Istria, ur. Tajana Ujčić, Pazin: Etnografski muzej Istre, 2011., 479 str. (str.356-360) hrvatskipdf 125 KB
Igor Duda
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Vjesnik istarskog arhiva, sv. 18. Pazin 2011., 455 str. (str.360-363) hrvatskipdf 66 KB
Igor Duda
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Atti del Centro di ricerche storiche di Rovigno, sv. XL, Rovinj 2010., 985 str. (str.364-369) hrvatskipdf 88 KB
Marko Jelenić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Quaderni, vol. XXII, Rovigno 2011, 314 p. (str.369-372) hrvatskipdf 58 KB
Orietta Moscarda Oblak
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Histria antiqua, sv. 20, Pula 2011., 536 str. (str.373-382) hrvatskipdf 113 KB
Mirko Jurkić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Acta Histriae, l. 19, Koper 2011, 784 str. (str.383-386) slovenskipdf 63 KB
Urška Lampe
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Annales, Anali za istrske in mediteranske študije, Series historia et sociologia, 21, Koper 2011, 534 (218 + 316) str. (str.386-391) slovenskipdf 94 KB
Erik Toth
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Il cristianesimo in Istria fra tarda antichita e alto medioevo. Novita e riflessioni, Atti della giornata dei Seminari di Archeologia Cristiana (Roma - 8 marzo 2007), a cura di Emilio Marin e Danilo Mazzoleni, Sussidi allo studio delle antichità cristiane pubblicati a cura del Pontificio Istituto di Archeologia Cristiana 20, Città del Vaticano: Pontificio Istituto di Archeologia Cristiana, 2009, 289 str. (str.391-398) hrvatskipdf 100 KB
Marina Zgrablić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Dvegrajski zbornik, ur. Marko Jelenić, Kanfanar: Udruga za očuvanje i promociju kulturne i prirodne baštine Dvegrajci, 1, 2011., 136 str. (str.398-401) hrvatskipdf 59 KB
Nikša Minić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Filii, filiae…: položaj i uloga djece na jadranskom prostoru, 4. Istarski povijesni biennale, sv. 4, zbornik radova s međunarodnog znanstvenog skupa održanog u Poreču od 21. do 23. svibnja 2009., gl. ur. Marija Mogorović Crljenko, Poreč: Zavičajni muzej Poreštine / Državni arhiv u Pazinu / Sveučilište Jurja Dobrile - Odjel za humanističke znanosti, 2011., 288 str. (str.401-409) hrvatskipdf 97 KB
Predrag Bosić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
“Az grišni diak Branko pridivkom Fučić”, radovi međunarodnoga znanstvenog skupa o životu i djelu akademika Branka Fučića (1920. - 1999.), Malinska, Dubašnica, otok Krk, 30. siječnja - 1. veljače 2009. godine, priredio Tomislav Galović, Malinska - Rijeka - Zagreb: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti / Institut za povijest umjetnosti / Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Zagrebu / Staroslavenski institut / Sveučilišna knjižnica Rijeka / Općina Malinska-Dubašnica, 2011., 841 str. (str.410-418) hrvatskipdf 109 KB
Ivan Braut
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Slovensko-hrvaško sosedstvo / Hrvatsko-slovensko susjedstvo, ur. Darko Darovec i Petar Strčić, Koper: Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Univerzitetna založba Annales / Zgodovinsko društvo za južno Primorsko, 2011., 420 str. (str.418-421) hrvatskipdf 58 KB
Željko Cetina
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Fažanski libar 4, zbornik radova 4. Fažanskog kolokvija, Pula: Amforapress / Fažana: Općina Fažana, 2011., 231 str. (str.422-424) hrvatskipdf 51 KB
Matija Prepušt
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Zbornik Epidemične bolezni v Istri v 19. in 20. stoletju – Le malattie epidemiche in Istria tra ’800 e ’900 – Zarazne bolesti u Istri tijekom 19. i 20. stoljeća, ur. Ante Škrobonja, Koper: Histria Editiones, 2010., 191 str. (str.425-427) hrvatskipdf 61 KB
Ivan Žagar
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Međunarodni znanstveni skup V. Istarski povijesni biennale, Poreč, 19. - 21. svibnja 2011. (str.428-434) hrvatskipdf 89 KB
Elena Poropat
Sažetak sa skupa
 
Gli inizi della tutela dei beni culturali in Istria, giornata di studio sul patrimonio culturale istriano, Capodistria, 10 giugno 2011 (str.434-440) talijanskipdf 89 KB
Kristijan Knez
Sažetak sa skupa
 
42. znanstveno-stručni skup Buzetski dani 2011., Gradska vijećnica Narodnoga doma u Buzetu, 2. rujna 2011. (str.441-444) hrvatskipdf 68 KB
Ivan Žagar
Sažetak sa skupa
 
37. Pazinski memorijal, znanstveno-stručni skup, Spomen-dom Pazin, 30. rujna 2011. (str.444-448) hrvatskipdf 73 KB
Mladen Majušević
Sažetak sa skupa
 
Together we grow, seminar o totalitarnim režimima dvadesetog stoljeća, Buje, 5. - 7. listopada 2011. (str.448-450) hrvatskipdf 48 KB
Igor Jovanović
Sažetak sa skupa
 
Međunarodni znanstveni skup Sjevernojadranski povijesni panoptikum, Filozofski fakultet u Rijeci, 7. listopada 2011. (str.451-455) hrvatskipdf 75 KB
Ana Jelić, Milan Martuslović
Sažetak sa skupa
 
Međunarodni znanstveni skup 150 godina od uspostave Istarskog pokrajinskog sabora u Poreču, Poreč, 13. - 15. listopada 2011. (str.455-459) hrvatskipdf 77 KB
Željko Cetina
Sažetak sa skupa
 
17. međunarodno arheološko savjetovanje “Navigare necesse est. Od prapovijesti do ranog srednjeg vijeka”, Pula, Medulin, Rovinj, 23. - 26. XI. 2011. (str.460-464) hrvatskipdf 84 KB
Mirko Jurkić
Sažetak sa skupa
 
Radionica i predstavljanje međunarodnoga projekta Sjećanje naroda na Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli, 21. veljače 2012. (str.464-466) hrvatskipdf 65 KB
David Orlović
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Županijsko stručno vijeće učitelja povijesti Istarske županije, Pazin, 25. ožujka 2011. (str.466-467) hrvatskipdf 45 KB
Igor Jovanović
Sažetak sa skupa
 
Stručni skup za učitelje i nastavnike povijesti osnovnih i srednjih škola Istarske županije, Pula, 17. lipnja 2011. (str.468-469) hrvatskipdf 46 KB
Igor Jovanović
Sažetak sa skupa
 
Četvrti hrvatski simpozij o nastavi povijesti, Opatija, 30. kolovoza - 2. rujna 2011. (str.468-471) hrvatskipdf 52 KB
Igor Jovanović
Sažetak sa skupa
 
Stručni skup za učitelje povijesti osnovnih škola Istarske županije, Pula, 11. studenoga 2011. (str.472-473) hrvatskipdf 41 KB
Igor Jovanović
Sažetak sa skupa
 
Županijski stručni skup za učitelje i nastavnike povijesti u osnovnim i srednjim školama na temu Nastava povijesti usmjerena prema obrazovnim ishodima, Rijeka, 12. siječnja 2012. (str.473-474) hrvatskipdf 41 KB
Igor Jovanović
Sažetak sa skupa
 
IV. regionalni seminar Europske udruge nastavnika povijesti Euroclio "Povijest koja povezuje. Kako poučavati osjetljive i kontroverzne teme u zemljama bivše Jugoslavije”, Pula, 1. - 4. ožujka 2012. (str.475-476) hrvatskipdf 40 KB
Martina Batel
Sažetak sa skupa
 
Županijski stručni skup za učitelje povijesti s do pet godina radnoga staža i učitelje pripravnike u osnovnim školama Istarske županije na temu Nastava povijesti usmjerena prema nastavnim ishodima: konstruktivistički model učenja, Pazin, 20. travnja 2012. (str.477-479) hrvatskipdf 61 KB
Roberta Cvek
Sažetak sa skupa
 
Aktivnost Istarskoga povijesnog društva - Società storica istriana u 2011. godini (str.479-480) hrvatskipdf 53 KB
Mihovil Dabo, Milan Radošević
Vijest
 
Vesna Girardi Jurkić (15. siječnja 1944. - 25. kolovoza 2012.) In memoriam (str.481-486) hrvatskipdf 80 KB
Robert Matijašić
In memoriam, Nekrolog, Obituarij
 
Posjeta: 40.695 *