hrcak mascot   Srce   HID

Hrvatska revija za rehabilitacijska istraživanja, Vol. 49 No. Supplement, 2013.


Hrvatska revija za rehabilitacijska istraživanja,Vol. 49 No. Supplement
Datum izdavanja: studenoga 2013.

Objavljen na Hrčku: 10. 10. 2013.
Sadržaj Puni tekst
Ishod rane habilitacije funkcionalnog vida u djece s perinatalnim ozljedama mozga (str.1-9) hrvatskipdf 313 KB
Early functional vision habilitation outcome in children with perinatal brain damage (str.1-9)  
Sonja Alimović, Ana Katušić, Nikolina Jurić
Izvorni znanstveni članak
 
Vrijednosti, interakcija sa zajednicom i kvaliteta života obitelji djece s teškoćama u razvoju (str.10-22) hrvatskipdf 356 KB
Values, interaction with community and quality of life in families with children with disabilities (str.10-22)  
Daniela Cvitković, Anamarija Žic Ralić, Ana Wagner Jakab
Izvorni znanstveni članak
 
Roditeljsko poimanje tolerancije i primjena tolerancije u odgoju djeteta i suradnji s učiteljima (str.23-36) hrvatskipdf 185 KB
Parental concept of tolerance - application in child upbringing and in collaboration with teachers (str.23-36)  
Rea Fulgosi Masnjak, Ljiljana Igrić, Natalija Lisak
Izvorni znanstveni članak
 
Utjecaj zubne proteze na izgovor frikativa (str.37-49) hrvatskipdf 628 KB
The influence of dental prostheses on the production of fricatives (str.37-49)  
Damir Horga, Tomislav Badel, Marko Liker, Ana Vidović
Izvorni znanstveni članak
 
Problemi mentalnog zdravlja i objektivni pokazatelji kvalitete života odraslih osoba s intelektualnim teškoćama (str.50-63) hrvatskipdf 404 KB
Mental health problems and objective indicators of quality of life of adults with intellectual disabilities (str.50-63)  
Milivoj Kramarić, Snježana Sekušak-Galešev, Daniela Bratković
Izvorni znanstveni članak
 
The prevalence of symptoms of scotopic sensitivity/Meares-Irlen syndrome in subjects diagnosed with ADHD: Does misdiagnosis play a significant role? (str.64-72) engleskipdf 146 KB
Stephen J. Loew, Kenneth Watson
Izvorni znanstveni članak
 
Art/ekspresivne terapije i sofrologija u analizi mehanizama suočavanja u djeteta s malignim oboljenjem (str.73-84) hrvatskipdf 339 KB
Art/expressive psychotherapy and sophrology in the analysis of copping mechanisms in child with malignant disease (str.73-84)  
Damir Miholić, Miroslav Prstačić, Branko Nikolić
Izvorni znanstveni članak
 
Ispitivanje doživljaja likovnih umjetničkih djela i mogućnosti njihove primjene u dijagnostici, kreativnoj i art-terapiji (str.85-95) hrvatskipdf 169 KB
The examination of the experience of the work of art and possibilities of their applying in diagnostics, creative and art-therapy (str.85-95)  
Dunja Pivac
Izvorni znanstveni članak
 
Dobna diskriminacija: iskustva starijih osoba (str.96-105) hrvatskipdf 161 KB
Ageism: experiences of older people (str.96-105)  
Silvija Rusac, Ana Štambuk, Jelena Verić
Izvorni znanstveni članak
 
Predictors of social inclusion of students with and without SEN in integrated settings (str.106-114) engleskipdf 288 KB
Susanne Schwab, Markus Gebhardt, Barbara Gasteiger-Klicpera
Izvorni znanstveni članak
 
Spontana komunikacija i njena učinkovitost u djece s poremećajem iz autističnog spektra (str.115-129) hrvatskipdf 384 KB
Spontaneous communication and its effectiveness in children with autism spectrum disorders (str.115-129)  
Jasmina Stošić
Izvorni znanstveni članak
 
Prikaz ranog edukacijsko-rehabilitacijskog razvojnog programa kod djece s West sindromom (str.130-142) hrvatskipdf 389 KB
Early education and rehabilitation development program in children with West syndrome (str.130-142)  
Helena Strsoglavec, Ines Joković Oreb, Renata Pinjatela
Prethodno priopćenje
 
Dance movement therapy in the concept of expressive arts-therapy (str.143-153) engleskipdf 409 KB
Renata Martinec
Pregledni rad
 
An intervention program related to reading development – a case study of a child with Williams syndrome (str.154-163) engleskipdf 504 KB
Anastasia Alevriadou, Elena Griva, Maria Massi
Stručni rad
 
Stavovi nastavnika osnovnih škola o inkluzivnom odgoju i obrazovanju u Republici Makedoniji (str.164-172) hrvatskipdf 335 KB
The attitudes of primary school teachers on inclusive education in the Republic of Macedonia (str.164-172)  
Daniela Dimitrova-Radojičić, Nataša Čičevska-Jovanova
Stručni rad
 
Literarni doprinosi inkluziji (str.173-183) hrvatskipdf 298 KB
Literary contributions to inclusion (str.173-183)  
Davor Piskač, Vjekoslava Jurdana
Izvorni znanstveni članak
 
Poučavanje studenata za planiranje terapijskog procesa korištenjem trodimenzionalnog art ekspresivnog medija (str.184-194) hrvatskipdf 624 KB
Teaching students to plan the therapeutic process using three-dimensional expressive art media (str.184-194)  
Dalibor Kiseljak, Dijana Škrbina
Stručni rad
 
Evaluacija promjena u socijalnim kompetencijama odraslih osoba s poremećajem iz autističnog spektra nakon preseljenja u životnu zajednicu (str.195-206) hrvatskipdf 356 KB
Evaluation of changes in social competences of adults with autism spectrum disorder after remuval in the community (str.195-206)  
Renata Vragović, Jasmina Frey Škrinjar, Mia Masnjak
Stručni rad
 
Preface engleskipdf 18 KB
Rea Fulgosi Masnjak
Uvodnik
 
Impressum hrvatskipdf 39 KB
Impressum  
Ostalo  
Posjeta: 56.853 *