hrcak mascot   Srce   HID

Croatica Christiana periodica, Vol. 27 No. 51, 2003.


Datum izdavanja: lipnja 2003.

Objavljen na Hrčku: 14. 10. 2013.
Sadržaj Puni tekst
Neslaganja Marka Antuna De Dominisa i Galilea Galileja o optici, plimi i oseci. (str.1-10) hrvatskipdf 2 MB
Matija BERLJAK
Izvorni znanstveni članak
 
Srednjovjekovno crkveno graditeljstvo Mošćeničke župe. (str.11-26) hrvatskipdf 4 MB
Vesna MUNIĆ
Izvorni znanstveni članak
 
Migracijsko povezivanje istočnog Sredozemlja i Pule prema puljskim matičnim knjigama (17.–19. stoljeće), II. dio. (str.27-78) hrvatskipdf 9 MB
Slaven BERTOŠA
Izvorni znanstveni članak
 
Prijedlog dvorskih savjetnika caru Leopoldu I. o smjenjivanju marčanskog biskupa Gabrijela Mijakića i sužavanju vlaških povlastica iz 1668. godine. (str.79-100) hrvatskipdf 5 MB
Zlatko KUDELIĆ
Izvorni znanstveni članak
 
Pregled uloge Srpske pravoslavne crkve u nastanku i razvoju srpskog nacionalnog pokreta u austrijskoj Dalmaciji. (str.101-114) hrvatskipdf 3 MB
Tihomir RAJČIĆ
Pregledni rad
 
Prilog životopisu osorskog biskupa Šimuna Spalatina (1781.– 1798.) (str.115-128) hrvatskipdf 3 MB
Lovorka ČORALIĆ
Izvorni znanstveni članak
 
Jedan dokument o Hrvatskom katoličkom pokretu: Ljuboslav Kuntarić i apologija Hrvatskoga katoličkog seniorata (str.129-178) hrvatskipdf 12 MB
Zlatko MATIJEVIĆ
Izvorni znanstveni članak
 
Interpretacije događaja vezanih uz 1102. godinu u udžbenicima povijesti korištenim na području današnje Republike Hrvatske od kraja I. svjetskog rata do školske godine 2001./2002. (str.179-205) hrvatskipdf 6 MB
Zdravka JELASKA MARIJAN
Izvorni znanstveni članak
 
Ante Nazor – Zoran Ladić, Povijest Hrvata: ilustrirana kronologija / History of Croatians: Illustrated Chronology, Multigraf, Zagreb, 2003., 487 str. (str.207-208) hrvatskipdf 464 KB
Lovorka ČORALIĆ
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Miroslav Bertoša, Izazovi povijesnog zanata: lokalna povijest i sveopći modeli, Izdanja Antibarbarus, biblioteka »Historia«, Zagreb, 2002., 411 str. (str.208-213) hrvatskipdf 1 MB
Lovorka ČORALIĆ
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Lujo Margetić, Prikazi i diskusije, Biblioteka znanstvenih djela, sv. 122, Književni krug, Split, 2002., 532 str. (str.213-215) hrvatskipdf 709 KB
Zdravka JELASKA MARIJAN
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Mljetski statut, Književni krug i Zavičajni klub »Mljet«, Split – Dubrovnik, 2002., 268 str. (str.215-216) hrvatskipdf 453 KB
Zdravka JELASKA MARIJAN
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Ludovik Crijević Tuberon, Komentari o mojem vremenu, Biblioteka Hrvatska povjesnica – posebna izdanja, Hrvatski institut za povijest, Zagreb, 2001., 341 str. (str.217-218) hrvatskipdf 468 KB
Zoran LADIĆ
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Sebastijan Slade, Fasti litterario Ragusini »Dubrovačka književna kronika«, (preveo i bilješkom popratio prof. dr. Pavao Knezović), Biblioteka Hrvatska povjesnica – Posebna izdanja, Hrvatski institut za povijest, Zagreb, 2001., 295 str. (str.218-220) hrvatskipdf 691 KB
Zoran LADIĆ
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Milko Brković, Srednjovjekovna Bosna i Hum: identitet i kontinuitet, Biblioteka Crkve na kamenu, knjiga br. 71, Mostar, 2002., 266 str. (str.220-223) hrvatskipdf 933 KB
Lovorka ČORALIĆ
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Ljerka Perči, Polja prošlosti, Državni arhiv, Varaždin –»Tonimir«, Varaždinske Toplice, 2002., 291 str. (str.223-225) hrvatskipdf 692 KB
Mario KEVO
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Željko Holjevac, Gospić u Vojnoj krajini (1689.–1712.–1881.): prilog slici gospićke prošlosti, Hrvatski zemljopis, Bibliotheka Historia Croatica, knj. 31, Zagreb, 2002., 99 str. (str.225-226) hrvatskipdf 469 KB
Mario KEVO
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Milovan Petković, Emilij Laszowski Szeliga 1868.–1949., Družba »Braća Hrvatskog Zmaja«, Zagreb, 2000., 301 str. (str.227-229) hrvatskipdf 703 KB
Mario KEVO
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Mladen Domazet – Marin Vuletin, Donjokaštelanska svakodnevica 1900.–1939., Difo, Zagreb, 2002., 288 str. (str.230-232) hrvatskipdf 712 KB
Zdravka JELASKA MARIJAN
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Sanja Cvetnić, Loytre za ray nebeszki: križna drva i kapelice u Turopolju, ArTresor naklada, biblioteka »Oblutci«, knj. 3., Zagreb, 2002., 231 str. (str.232-234) hrvatskipdf 686 KB
Lovorka ČORALIĆ
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Hrvatska u doba kneza Branimira, Zbornik radova sa znanstvenog skupa održanoga u Benkovcu 12. lipnja 1998. godine, Hrvatski institut za povijest, Zagreb – Matica hrvatska Zadar – Povjereništvo Matice hrvatske Benkovac – Grad Benkovac, Zadar, 2002., 227 str. (str.234-236) hrvatskipdf 688 KB
Margareta MATIJEVIĆ
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Zbornik o Tomi Babiću, Zbornik radova sa znanstvenog skupa »Fra Toma Babić i njegovo vrijeme«, Skradin – Visovac, 26.–27. listopada 2002., Gradska knjižnica »Juraj Šižgorić«, Šibenik – Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu, Šibenik – Zagreb 2002., 318 str. (str.236-239) hrvatskipdf 920 KB
Margareta MATIJEVIĆ
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru, sv. 44., Zagreb – Zadar, 2002., 298 str. (str.239-241) hrvatskipdf 685 KB
Tomislav POPIĆ
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Franjo Šanjek, Bosansko-humski krstjani u povijesnim vrelima (13.–15. st.), Zagreb (Barbat) 2003., XLVI + 397 str. (str.241-243) hrvatskipdf 637 KB
Lovorka ČORALIĆ
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Primljene publikacije. (str.245-252) hrvatskipdf 2 MB
Marijan BIŠKUP
Ostalo
 
Sadržaj (str.253-254) hrvatskipdf 288 KB
Ostalo  
Posjeta: 13.255 *