hrcak mascot   Srce   HID

Croatica Christiana periodica, Vol. 22 No. 41, 1998.


Datum izdavanja: lipnja 1998.

Objavljen na Hrčku: 14. 10. 2013.
Sadržaj Puni tekst
Poruka i datacija tzv. Ljetopisa Popa Dukljanina (str.1-30) hrvatskipdf 6 MB
Lujo MARGETIĆ
Izvorni znanstveni članak
 
Prostor između Solina i Trogira u diplomatičkim formulama srednjovjekovnih isprava (str.31-52) hrvatskipdf 4 MB
Milko BRKOVIĆ
Izvorni znanstveni članak
 
Put glagoljice od redovnika preko seoskih svećenika do biskupskog dvora. U povodu 750. obljetnice pisma Inocenta IV. senjskom biskupu Filipu (str.53-70) hrvatskipdf 4 MB
Mile BOGOVIĆ
Izvorni znanstveni članak
 
Hrvati u procesima mletačke inkvizicije. Peti dio: magija i svodništvo (str.71-116) hrvatskipdf 9 MB
Lovorka ČORALIĆ
Izvorni znanstveni članak
 
O najstarijim hodočašćima iz Kotora (str.117-122) hrvatskipdf 1 MB
Zoran LADIĆ
Izvorni znanstveni članak
 
Susret Marka Antuna de Dominisa i Huga Grotiusa u Rotterdamu (str.123-136) hrvatskipdf 3 MB
Matija BERLJAK
Izvorni znanstveni članak
 
Bratovštine u srednjovjekovnim dalmatinskim gradovima (str.137-160) hrvatskipdf 5 MB
Irena BENYOVSKY
Izvorni znanstveni članak
 
Alojzije Stepinac i pravoslavlje, str. 161–176. (str.161-176) hrvatskipdf 3 MB
Juraj KOLARIĆ
Izvorni znanstveni članak
 
Svećenici žrtve progona u Hrvatskoj nakon II. svjetskog rata (str.172-202) hrvatskipdf 5 MB
Stjepan KOŽUL
Izvorni znanstveni članak
 
Tomislav Raukar, Hrvatsko srednjovjekovlje: prostor, ljudi, ideje, izd. Školska knjiga, Zagreb 1997., str. I-XVII i 1–620. (str.203-206) hrvatskipdf 925 KB
Franjo ŠANJEK
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Vladimir Grdinić, Ilustrirana povijest hrvatskog ljekarništva. Ljekarništvo na tlu Hrvatske: dokazi, izd. Hrvatsko farmaceutsko društvo i Nakladni zavod Matice Hrvatske, Zagreb 1997., str. 1–521. (str.206-207) hrvatskipdf 461 KB
Franjo ŠANJEK
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Sveti Antun Padovanski i Hrvati. Radovi simpozija u prigodi 800. obljetnice rođenja sv. Antuna Padovanskoga (1195.–1995.) održanog u Zagrebu 1. i 2. rujna 1995. godine; »Kačić«. Zbornik Franjevačke Provincije Presvetoga Otkupitelja, sv. XXVII.–XXVIII., Split 1995.–1996., 592 str. (str.207-209) hrvatskipdf 717 KB
Lovorka ČORALIĆ
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Fra Josip Ante Soldo, Sinjska krajina u 17. i 18. stoljeću, knjiga druga, Ogranak Matice hrvatske u Sinju, Sinj 1997., 463 str. (str.209-211) hrvatskipdf 720 KB
Lovorka ČORALIĆ
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Krešimir Kužić, Povijest Dalmatinske zagore, Književni krug: Biblioteka znanstvenih djela, sv. 87, Split 1997., 392 str. (str.211-213) hrvatskipdf 723 KB
Lovorka ČORALIĆ
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Ante Sekulić, Hrvatski srijemski mjestopisi, Školska knjiga, Zagreb 1997., 238 str. (str.213-215) hrvatskipdf 703 KB
Lovorka ČORALIĆ
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Ivo Frangeš, Geschichte der kroatischen Literatur. Von den Anfängen bis zur Gegenwart. Übers. von Claudia Schnell nach einer Rohübers. von Jutta Božić. (= Bausteine zur Slavischen Philologie und Kulturgeschichte, Reihe A: Slavistische Forschungen, NF, Bd. 15) Böhlau Verlag, Köln – Weimar – Wien 1995. XIV, 989 str. (str.215-217) hrvatskipdf 671 KB
Frano PRCELA
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Ekkehard Kraft, Moskaus griechisches Jahrhundert. Russisch- griechische Beziehungen und metabyzantinischer Einfluß 1619–1694. (= Quellen und Studien zur Geschichte des östlichen Europa, Bd. 43.) Stuttgart 1995., 223 str. (str.217-219) hrvatskipdf 674 KB
Frano PRCELA
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Gerhard Neweklowsky, Die bosnisch-herzegowinischen Muslime. Geschichte – Bräuche – Alltagskultur. (=Österreichisch-bosnische Beziehungen, Bd. 1) (Unter Mitarbeit von Besim Ibišević und Žarko Bebić) Wieser Verlag, Klagenfurt – Salzburg 1996., 210 str. (str.219-221) hrvatskipdf 684 KB
Frano PRCELA
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Johann Strutz (Hrsg.), Europa erlesen – Istrien. Wieser Verlag Klagenfurt 1997., 252 str. (str.221-222) hrvatskipdf 429 KB
Frano PRCELA
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Novak V. (ur.), Martjanska pesmarica, izd. Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Založba ZRC, Ljubljana 1997., 398 str. (str.223-225) hrvatskipdf 703 KB
Marijan BIŠKUP
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Miroslav Martinjak, Gregorijansko pjevanje. Baština i vrelo rimske liturgije, Hrvatsko društvo crkvenih glazbenika – Institut za crkvenu glazbu »Albe Vidaković«,Zagreb, 1997., 282 str. (str.225-227) hrvatskipdf 565 KB
Ivan ŠAŠKO
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Primljene publikacije (str.228-232) hrvatskipdf 932 KB
Marijan BIŠKUP
Ostalo
 
Sadržaj (str.233-233) hrvatskipdf 184 KB
Ostalo  
Posjeta: 15.344 *