hrcak mascot   Srce   HID

Mljekarstvo : journal for dairy production and processing improvement,Vol. 26 No. 7
Publication date: July 1976

Published on HRČAK: 17 October 2013
Table of contents Full text
Glavna godišnja skupština Udruženja mljekarskih radniku SRH, održana u Novigradu na Dobri (str.146-152) croatianpdf 1 MB
Matej Markeš
News
 
Organoleptička kvaliteta jugoslavenskih sireva (str.152-155) croatianpdf 668 KB
Dimitrije Sabadoš, Branka Rajšić
Original scientific paper
 
Prilog standardizaciji tehnoloških faza proizvodnje sladoleda (str.156-164) croatianpdf 980 KB
Simo Parijez
Professional paper
 
Mogućnost supstitucije nekih komponenata mlijeka odgovarajućim sastojcima drugog porijekla (str.165-167) croatianpdf 577 KB
Marijana Carić
Professional paper
 
Sastanak proizvođača sladoleda Jugoslavije (str.168-169) croatianpdf 268 KB
Editorial  
Izvodi iz stručne literature croatianpdf 636 KB
News  
Visits: 2.737 *