hrcak mascot   Srce   HID

Datum izdavanja: rujna 2013.

Objavljen na Hrčku: 17. 10. 2013.
Sadržaj Puni tekst
SADRŽAJ (str.3-3) hrvatskipdf 256 KB
Ostalo  
CONTENTS (str.4-4) engleskipdf 210 KB
Ostalo  
RIJEČ UREDNIKA (str.5-6) hrvatskipdf 224 KB
Milan Polić
Uvodnik
 
UVODNIK: Ideja sveučilišta (str.9-13) hrvatskipdf 236 KB
Mislav Ježić
Uvodnik
 
Transdisciplinarni pristup učenju i istraživanju na sveučilištu (str.15-31) hrvatskipdf 464 KB
Transdisciplinary Approach to Teaching and Research at the University (str.15-31)  
Krešimir Cerovac
Izvorni znanstveni članak
 
»Novi univerzitet« i orijentacijsko znanje - neka razmatranja (str.33-43) hrvatskipdf 343 KB
“New University” and Orientation Knowledge - Some Considerations (str.33-43)  
Sandra Radenović
Prethodno priopćenje
 
Prilog kritici koncepta »kreativnog univerziteta« (str.45-60) hrvatskipdf 371 KB
Contribution to the Critique of the Concept of “Creative University” (str.45-60)  
Divna Vuksanović
Prethodno priopćenje
 
Postoje li još svetišta kulture i znanosti? (str.61-76) hrvatskipdf 364 KB
Are There Any Temples of Culture and Science Left? (str.61-76)  
Jadranka Božić
Pregledni rad
 
Od alfabeta do akademije (str.77-84) hrvatskipdf 298 KB
From Alphabet to Academy (str.77-84)  
Željko Škuljević
Stručni rad
 
Gimnazija - priprema za sveučilište (str.85-99) hrvatskipdf 330 KB
Gymnasium – Preparation for University (str.85-99)  
Marija Lamot
Izlaganje sa skupa
 
Deklaracija o ulozi sveučilišta (str.101-102) hrvatskipdf 263 KB
Declaration on the Role of University (str.101-102)  
Ostalo  
Određenje cilja obrazovanja određenjem pojma znanje (str.105-116) hrvatskipdf 343 KB
Determination of the Goal of Education through the Determination of the Concept of Knowledge (str.105-116)  
Draženka Skupnjak
Pregledni rad
 
Primjena Kataloga ciljeva učenja u procjeni kompetencija predškolske djece (str.117-135) hrvatskipdf 412 KB
Use of the Catalogue of Learning Objectives in an Assessment of Competencies in Preschool Children (str.117-135)  
Joško Sindik, Ivana Šunjić, Ana Čosić, Tamara Budisavljević
Stručni rad
 
Filozofska polazišta pozitivne pedagogije (str.137-168) hrvatskipdf 435 KB
Philosophical Backgrounds of Positive Pedagogy (str.137-168)  
Branko Bognar, Sanja Simel
Pregledni rad
 
Zoran Dimić: Rađanje ideje univerziteta (str.171-174) hrvatskipdf 268 KB
Luka Matić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Posjeta: 18.468 *