hrcak mascot   Srce   HID

Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, Vol. 63 No. 3-4, 2013.


Datum izdavanja: srpnja 2013.

Objavljen na Hrčku: 24. 10. 2013.
Sadržaj Puni tekst
In honorem Mihajlo Dika (str.487-492) hrvatskipdf 345 KB
Alan Uzelac, Jasnica Garašić, Aleksandra Maganić
Uvodnik
 
Tužba za pobijanje odluke glavne skupštine dioničkog društva - neka odabrana pitanja (str.493-522) hrvatskipdf 463 KB
Some Issues Regarding Actions to Declare Nullity of a Resolution of the General Meeting of a Public Limited Company (str.493-522)  
Jakša Barbić
Izvorni znanstveni članak
 
Napomene o prirodi i ulozi načela pravičnog postupka pred međunarodnim kaznenim sudovima (str.523-535) hrvatskipdf 459 KB
Some Remarks on the Nature and Role of the Fair Trial Principle Before International Criminal Tribunals (str.523-535)  
Davor Krapac
Izvorni znanstveni članak
 
O odnosu materijalnog i procesnog građanskog prava u parnicama – pogled sa stajališta privatnog (građanskog) prava (str.537-567) hrvatskipdf 559 KB
On Relationship Between Substantial and Procedural Law in Civil Disputes – The Viewpoint of Private (Civil) Law (str.537-567)  
Nikola Gavella
Izvorni znanstveni članak
 
Zadržavanje duševno bolesnih osoba u zdravstvenoj ustanovi prema pravnom uređenju u Federaciji Bosne i Hercegovine (str.569-591) hrvatskipdf 467 KB
Keeping Mentally Ill Patients Institutionalised. Legal Regulation in Bosnia and Herzegovina (str.569-591)  
Jozo Čizmić
Izvorni znanstveni članak
 
Odjeci financijskog skandala Madoff u parničnoj praksi zemalja članica Europske unije na primjeru fonda Luxalpha SICAV (str.593-615) hrvatskipdf 524 KB
The Impact of Madoff Investment Scandal on Litigation in EU Member States – The Example of Luxalpha Sicav Fund (str.593-615)  
Edita Čulinović Herc, Nikolina Grković
Izvorni znanstveni članak
 
Odgovornost za opasnost štete (str.617-632) hrvatskipdf 474 KB
Liability for Emerging Damage (str.617-632)  
Gale Galev
Pregledni rad
 
Dostava prema Zakonu o parničnom postupku Republike Makedonije i njegovim novelama (str.633-657) hrvatskipdf 513 KB
Service of Process Pursuant to Macedonian Law on Litigation Procedure and its Amendments (str.633-657)  
Arsen Janevski
Izvorni znanstveni članak
 
Efikasnost arbitraže i pravila o svedočenju i veštačenju: ima li mesta racionalizaciji? (str.659-682) hrvatskipdf 521 KB
Efficiency of Arbitration Proceedings versus Rules on Witnesses and Experts – Is There Any Space for Rationalization? (str.659-682)  
Gašo Knežević
Izvorni znanstveni članak
 
Primjenjivost jamstava članka 6., stavka 1. Konvencije na privremene mjere i postupke sudskih zabrana ratione materiae (str.683-694) hrvatskipdf 509 KB
Applicability of Article 6 Safeguards to Interim Measures and Injunction Proceedings ratione materiae (str.683-694)  
Jasna Omejec
Prethodno priopćenje
 
Specifični postupovnopravni problemi u zaštiti prava osobnosti (str.695-715) hrvatskipdf 479 KB
Specific Procedural Law Problems in Protecting of the Right on Personality (str.695-715)  
Aldo Radolović
Izvorni znanstveni članak
 
Ograničena odgovornost sudije za štetu - neophodna privilegija koja obezbeđuje nezavisnost ili učvršćivanje sudijske neodgovornosti? (str.717-742) hrvatskipdf 564 KB
Limited Judicial Liability for Damages – A Privilege Indispensable for Judicial Independence, or an Element of Strengthening Judicial Irresponsibility? (str.717-742)  
Vesna Rakić-Vodinelić
Izvorni znanstveni članak
 
Vrijednosni papiri u ovrsi (str.743-762) hrvatskipdf 497 KB
Securities as an Object of Enforcement Proceedings (str.743-762)  
Vesna Rijavec
Izvorni znanstveni članak
 
Šta se štiti u posesornom postupku? O pojmu i prirodi državine (poseda) (str.763-798) hrvatskipdf 620 KB
What Is Protected in the Proceedings in Disputes for Disturbance of Possession? On the Notion and Legal Nature of Possession (str.763-798)  
Vladimir V. Vodinelić
Izvorni znanstveni članak
 
Ograničenje mogućnosti iznošenja novota i cilj građanskoga parničnog postupka (str.799-820) hrvatskipdf 560 KB
Restrictions for Late Factual Allegations and Evidence and the Goal of Civil Procedure (str.799-820)  
Aleš Galič
Izvorni znanstveni članak
 
Nove činjenice i dokazi u postupku sudske kontrole arbitražne odluke (str.821-838) hrvatskipdf 583 KB
New Facts and Evidence in the Process of Judicial Control of Arbitral Decisions (str.821-838)  
Vladimir Pavić
Pregledni rad
 
Bibliografija - prof. dr. sc. Mihajlo Dika (str.839-875) hrvatskipdf 618 KB
Marko Bratković
Bibliografija
 
Posjeta: 42.767 *