hrcak mascot   Srce   HID

SCRINIA SLAVONICA : Annual of the Department for the History of Slavonia, Srijem and Baranja of the Croatian Institute of History,Vol. 2 No. 1
Publication date: October 2002

Published on HRČAK: 03 July 2007
Table of contents Full text
O osnutku vojnog komuniteta Brod na Savi (str.7-15) croatianpdf 91 KB
The foundation of the military community of Brod na Savi (str.7-15)  
Damir Matanović
Original scientific paper
 
Zapovjednici brodske tvrđave i načelnici grada Broda u 18. i 19. stoljeću (str.16-45) croatianpdf 1 MB
The military commanders and mayors of Brod in the 18th and 19th centuries (str.16-45)  
Josip Kljajić
Original scientific paper
 
“Posavska Hrvatska” o Brodu krajem 19. stoljeća (str.46-74) croatianpdf 218 KB
Die Stadt Brod in „Posavska Hrvatska“ Ende des 19. Jahrhunderts (str.46-74)  
Mato Artuković
Original scientific paper
 
Osnivanje i djelatnost četničkih udruženja na području slavonskobrodskog kotara u razdoblju Kraljevine Jugoslavije . (str.75-116) croatianpdf 417 KB
The foundation and activities of Chetnik associations in the Slavonski Brod district in the period of the Kingdom of Yugoslavia (str.75-116)  
Zdravko Dizdar
Original scientific paper
 
Južna Panonija u doba velike seobe narodâ (str.117-167) croatianpdf 369 KB
Southern Pannonia during the age of the Great Migrations (str.117-167)  
Stanko Andrić
Review article
 
Što znamo o nezakonitoj djeci u gradskim naseljima u međurječju Save i Drave tijekom srednjeg vijeka (str.168-177) croatianpdf 95 KB
What do we know about illegitimate children in urban settlements between the Sava and Drava rivers during the Middle Ages (str.168-177)  
Marija Karbić
Original scientific paper
 
Franjevci Bosne Srebrene kao misionari u turskoj Ugarskoj (1584.-1716.), (str.178-201) croatianpdf 242 KB
Bosnian Franciscan missionaries in Turkish Hungary (1584-1716) (str.178-201)  
Istvan Gyorgy Toth
Original scientific paper
 
Ratarstvo u slavonskoj Posavini krajem 17. stoljeća (str.202-260) croatianpdf 6 MB
Arable farming in Slavonian Posavina at the end of the 17th century (str.202-260)  
Milan Vrbanus
Original scientific paper
 
Analiza razvoja imenske formule u gradu Požegi i okolnim selima tijekom 18. stoljeća na temelju matičnih knjiga (str.261-276) croatianpdf 100 KB
Analysis of the development of the family name in Požega and the surrounding villages during the 18th century on the basis of the parish records (str.261-276)  
Robert Skenderović
Original scientific paper
 
Utjecaji Mažuranićeve reforme školstva na pučko školstvo u Slavoniji (1875.-1885.) (str.277-292) croatianpdf 472 KB
Influences of Mažuranić’s school reform on the elementary schooling in Slavonia (1875-1885) (str.277-292)  
Dinko Župan
Original scientific paper
 
Gledište Napoleona Špun-Strižića o srpstvu u Slavoniji (str.293-300) croatianpdf 81 KB
The views of Napoleon Špun-Strižić on the Serbdom in Slavonia (str.293-300)  
Stjepan Matković
Professional paper
 
Nijemci Đakova i Đakovštine od 1848. do 1914. godine (2. dio) (str.301-324) croatianpdf 206 KB
The Germans of Đakovo and the Đakovo area from 1848 to 1914 (Part 2) (str.301-324)  
Vladimir Geiger
Original scientific paper
 
Ustrojavanje Seljačke sloge u Slavoniji, Srijemu i Baranji (1925.-1941.) (str.325-352) croatianpdf 4 MB
The organisation of Seljačka Sloga in Slavonia, Srijem and Baranja (1925-1941) (str.325-352)  
Suzana Leček
Original scientific paper
 
Židovi u Koški (str.353-362) croatianpdf 447 KB
The Jews in Koška (str.353-362)  
Zdenko Samardžija
Professional paper
 
Pjesme iz logora Krndija (1945.-1946.) (str.363-366) croatianpdf 107 KB
Songs from Krndija Camp (1945 to 1946) (str.363-366)  
Vladimir Geiger
Professional paper
 
Bitka za Vukovar 1991. (str.367-402) croatianpdf 9 MB
The Battle of Vukovar, 1991 (str.367-402)  
Davor Marijan
Original scientific paper
 
Prokapanje kanala Dunav-Sava: zamisao s kraja 19. stoljeća (str.403-414) croatianpdf 110 KB
Digging the Danube-Sava Canal: an idea of the end of the 19th century (str.403-414)  
Zlata Živaković-Kerže
Original scientific paper
 
Planovi i nacrti izgradnje željezničke mreže na području Vukovara u razdoblju 1850.-1914. (str.415-441) croatianpdf 18 MB
Projects and ground plans for the construction of the railway network in the Vukovar area within the period 1850 to 1914 Borislav (str.415-441)  
Baždar Zdenka
Original scientific paper
 
Đakovo u projektima željezničkih pruga, s posebnim osvrtom na izgradnju pruge Osijek-Đakovo-Vrpolje (str.442-468) croatianpdf 267 KB
Đakovo in the railway projects with special regard to the construction of the railway Osijek-Đakovo-Vrpolje (str.442-468)  
Bijelić Borislav
Original scientific paper
 
Osvrt na kretanja u američkoj socijalnoj historiji – pojam, izvori, teme (str.503-514) croatianpdf 106 KB
A review of developments in American social history – concepts, sources, themes (str.503-514)  
Snježana Ružić
Professional paper
 
Pisma Đure Pilara u Arhivu obitelji Brlić (str.515-544) croatianpdf 2 MB
Mato Artuković
Other
 
Mirko Marković, Slavonija – Povijest naselja i podrijetlo stanovništva, Zagreb, 2002. (str.545-547) croatianpdf 87 KB
Josip Kljajić
Book Review
 
The Crusades and the military orders. Expanding the frontiers of medieval Latin Christianity, ur. Zs. Hunyadi i J. Laszlovszky, Budapest, 2001. (str.547-552) croatianpdf 120 KB
Stanko Andrić
Book Review
 
Popis sandžaka Požega 1579. godine / Defter-i mufassal-i liva-i Pojega 987, prev. F. Hafizović, ur. S. Sršan, topografiju izradio I. Mažuran, Osijek, 2001. (str.552-555) croatianpdf 130 KB
Ivan Medved
Book Review
 
Boris Nikšić, Osmansko Carstvo 17. stoljeća očima bivšeg zarobljenika, Zagreb, 2001. (str.555-556) croatianpdf 58 KB
Damir Matanović
Book Review
 
Franjo Emanuel Hoško, Franjevci i poslanje Crkve u kontinentalnoj Hrvatskoj, Zagreb, 2001. (str.556-557) croatianpdf 57 KB
Robert Skenderović
Book Review
 
Antun Stojanović, Opisanje mog života. Memoarski zapis o Osijeku (1822.-1866.), prir. S. Marijanović, Osijek, 2000. (str.557-558) croatianpdf 57 KB
Dinko Župan
Book Review
 
Stjepan Matković, Čista stranka prava 1895.-1903., Zagreb, 2001. (str.559-566) croatianpdf 91 KB
Mato Artuković
Book Review
 
Mira Kolar-Dimitrijević, Skrivene biografije nekih Nijemaca i Austrijanaca u Hrvatskoj 19. i 20. stoljeća, Osijek, 2001. (str.567-567) croatianpdf 57 KB
Zdenka Baždar
Book Review
 
Borislav Bijelić, Naše teme. Ogledi o prošlosti i sadašnjosti Ðakova i Ðakovštine, Ðakovo: Muzej Ðakovštine, 2002. (str.569-570) croatianpdf 57 KB
Zdenka Baždar
Book Review
 
Vladimir Geiger, Nijemci u Đakovu i Đakovštini, Zagreb, 2001. (str.570-572) croatianpdf 61 KB
Vijoleta Herman
Book Review
 
Vladimir Geiger, Radni logor Valpovo 1945.-1946, Osijek, 1999. (str.572-575) croatianpdf 64 KB
Borislav Bijelić
Book Review
 
Branko Bešlin, Vesnik tragedije. Nemačka štampa u Vojvodini 1933-1941. godine, Novi Sad i Sremski Karlovci, 2001. (str.575-576) croatianpdf 57 KB
Vladimir Geiger
Book Review
 
André Gerolymatos, The Balkan Wars: Myth, Reality, and the Eternal Conflict, Toronto, 2001. (str.577-579) croatianpdf 61 KB
Snježana Ružić
Book Review
 
Zbornik Muzeja Đakovštine, br. 5, Đakovo, 2001. (str.579-581) croatianpdf 88 KB
Milan Vrbanus
Book Review
 
Acta historico-oeconomica. Časopis za ekonomsku povijest, sv. 27, Zagreb, 2000. (str.581-582) croatianpdf 85 KB
Zlata Živaković-Kerže
Book Review
 
Visits: 79.314 *