hrcak mascot   Srce   HID

Datum izdavanja: listopad 2013.

Objavljen na Hrčku: 30. 10. 2013.
Sadržaj Puni tekst
“THAT’S NOT WHAT I MEANT...”UNINTENDED EFFECTS AND POLICY OUTCOMES (str.1-13) engleskipdf 349 KB
“NISAM TAKO MISLIO…” NENAMJERAVANI UČINCI I ISHODI POLITIKA (str.15-27) hrvatskipdf 363 KB
Elaine Arnull
Izvorni znanstveni članak
 
OBILJEŽJA MLADIH S OBZIROM NA PODLOŽNOST VRŠNJAČKOM PRITISKU (str.29-38) hrvatskipdf 337 KB
CHARACTERISTICS OF YOUTH REGARDING SUSCEPTIBILITY TO PEER PRESSURE (str.39-48) engleskipdf 358 KB
Marija Lebedina-Manzoni, Neven Ricijaš
Izvorni znanstveni članak
 
OBITELJSKI RIZIČNI I ZAŠTITNI ČIMBENICI KOD MLADIH NEKONZUMENATA I KONZUMENATA SREDSTAVA OVISNOSTI (str.49-63) hrvatskipdf 369 KB
FAMILY RISK AND PROTECTIVE FACTORS AMONG YOUNG SUBSTANCE NON-CONSUMERS AND CONSUMERS (str.65-79) engleskipdf 359 KB
Josipa Mihić, Tea Musić, Josipa Bašić
Izvorni znanstveni članak
 
EVALUACIJA INTERVENCIJSKIH PROGRAMA U PENOLOGIJI (str.81-98) hrvatskipdf 400 KB
EVALUATION OF INTERVENTION PROGRAMMES IN PENOLOGY (str.99-117) engleskipdf 399 KB
Milko Mejovšek
Pregledni rad
 
SIBLING RELATIONS IN ALTERNATIVE CHILD CARE RESULTS OF A STUDY ON SIBLING RELATIONS IN SOS CHILDREN’S VILLAGES IN AUSTRIA (str.119-128) engleskipdf 328 KB
ODNOSI BRAĆE I SESTARA U ALTERNATIVNIM OBLICIMA DJEČJE SKRBI REZULTATI STUDIJE O ODNOSIMA BRAĆE I SESTARA U SOS DJEČJIM SELIMA U AUSTRIJI (str.129-138) hrvatskipdf 339 KB
Stephan Sting
Prethodno priopćenje
 
GRUPNA TERAPIJA BOLESNIKA/ZATVORENIKA OBOLJELIH OD POSTTRAUMATSKOG STRESNOG POREMEĆAJA I/ILI TRAJNIH PROMJENA LIČNOSTI NA ODJELU FORENZIČKE PSIHIJATRIJE ZATVORSKE BOLNICE ZAGREB (str.139-149) hrvatskipdf 356 KB
Ema Gruber, Katica Rendulić, Esta Sušić
Stručni rad
 
PRIKAZ DOKTORSKE DISERTACIJE Krunoslav Borovec „Strategija policija u zajednici i njezin utjecaj na strah od kriminala, percepciju kriminaliteta i javnog nereda u Hrvatskoj“ (str.151-154) hrvatskipdf 291 KB
Recenzija, Prikaz  
REVIEW OF DOCTORAL DISSERTATION Josipa Mihić “Study of Effectiveness of Prevention Programs” (str.155-157) engleskipdf 220 KB
Recenzija, Prikaz  
REVIEW OF DOCTORAL DISSERTATION Miranda Novak “An Empirical Study on Implementation Quality in Prevention Programs” (str.159-160) engleskipdf 278 KB
Recenzija, Prikaz  
PRIKAZ KNJIGE Nivex Koller-Trbović (Ur.): Izvansudska nagodba u kaznenom postupku prema mladima u sukobu sa zakonom u Republici Hrvatskoj. UNICEF, Zagreb, 2013. (str.161-161) hrvatskipdf 267 KB
Recenzija, Prikaz  
PRIKAZ SKUPA 13. godišnja konferencija Europskog kriminološkog društva Budimpešta, 4.-7.09.2013.g. (str.163-164) hrvatskipdf 217 KB
Recenzija, Prikaz  
OBAVIJEST 10. godišnjica postojanja Udruge za izvansudsku nagodbu (str.165-165) hrvatskipdf 172 KB
Ostalo  
KAZALO hrvatskipdf 209 KB
TABLE OF CONTENT engleskipdf 209 KB
Kazalo  
Posjeta: 16.710 *