hrcak mascot   Srce   HID

Croatica Christiana periodica, Vol. 24 No. 46, 2000.


Datum izdavanja: prosinac 2000.

Objavljen na Hrčku: 8. 11. 2013.
Sadržaj Puni tekst
»Liber methodius« i pitanje vrela devete glave Ljetopisa Popa Dukljanina (str.1-9) hrvatskipdf 2 MB
Lujo MARGETIĆ
Izvorni znanstveni članak
 
Uzori i izvori »Zlatne bule« za zagrebački Gradec (str.10-20) hrvatskipdf 2 MB
Lujo MARGETIĆ
Izvorni znanstveni članak
 
Papa Aleksandar VI. i hrvatska Bratovština sv. Jurja i Tripuna u Mlecima (str.21-28) hrvatskipdf 2 MB
Lovorka ČORALIĆ
Izvorni znanstveni članak
 
Fragmenti vizitacije pulskoga biskupa Eleonora Pagella iz godine 1690. (str.29-48) hrvatskipdf 4 MB
Miroslav BERTOŠA
Izvorni znanstveni članak
 
Bolonjski grof i hrvatski barun: odnosi Luigija Ferdinanda Marsiglija i Pavla Rittera Vitezovića u utvrđivanju hrvatskih granica (str.49-76) hrvatskipdf 6 MB
Zlatko PLEŠE
Izvorni znanstveni članak
 
Grgur Čevapović na ugarskoj crkvenoj sinodi 1822. u Požunu (str.77-104) hrvatskipdf 6 MB
Franjo Emanuel HOŠKO
Izvorni znanstveni članak
 
Don Ljubo Bačić velolučki župnik (1884.–1935.) (str.105-120) hrvatskipdf 3 MB
Franko MIROŠEVIĆ
Izvorni znanstveni članak
 
Hrvatski katolički seniorat i politika (1912.–1919.) (str.121-162) hrvatskipdf 8 MB
Zlatko MATIJEVIĆ
Izvorni znanstveni članak
 
Božidar Magovac, »Seljački svijet« (1933.–1939.) i katoličke teme (str.163-170) hrvatskipdf 2 MB
Zdenko RADELIĆ
Izvorni znanstveni članak
 
Državno-partijska priprema javnosti za suđenje nadbiskupu Stepincu. Proglašen krivim i prije započetog kaznenog postupka. (Primjer zagrebačkog dnevnika »Vjesnik«) (str.171-184) hrvatskipdf 3 MB
Berislav JANDRIĆ
Izvorni znanstveni članak
 
Naseljavanje Hrvata na prostore slovačko-mađarske granice prije turskih ratova (str.185-188) hrvatskipdf 659 KB
Peter SEDLÁK
Pregledni rad
 
Kotorske likovne teme – u slavu grada Kotora (str.189-196) hrvatskipdf 2 MB
Vinicije LUPIS
Stručni rad
 
Nabožni soneti Bokeljke Ane Marije Marović (1815.– 1887.) (str.197-220) hrvatskipdf 5 MB
Nedjeljka BALIĆ – NIŽIĆ
Izvorni znanstveni članak
 
Inkvizicija (str.221-242) hrvatskipdf 5 MB
Franjo ŠANJEK
Pregledni rad
 
Povelja imenovanja inkvizitorom Luke Polovinića sa sjedištem u Zadru (7. V. 1589.) (str.243-248) hrvatskipdf 1 MB
Augustin PAVLOVIĆ
Stručni rad
 
Milko Brković, Isprave hrvatskih narodnih vladara i latinske isprave bosansko-humskih vladara i velmoža, Zavod za povijesne znanosti HAZU u Zadru, Djela, knjiga 10; Ziral – Zajednica izdanja Ranjeni labud, knjiga 106, Zadar – Mostar, 1998., 442 str. (str.249-250) hrvatskipdf 419 KB
Lovorka ČORALIĆ
Recenzija, Prikaz
 
Ivana Prijatelj Pavičić, Jullije Klović. Ikonografske studije, Matica hrvatska, Knjižnica Saeculum, knj. III, Zagreb, 1999., 161 str. (str.250-252) hrvatskipdf 671 KB
Lovorka ČORALIĆ
Recenzija, Prikaz
 
Stanko Josip Škunca, Franjevačka renesansa u Dalmaciji i Istri: opservantska obnova i samostani Provincije sv. Jeronima u 15. st., Franjevačka provincija sv. Jeronima u Dalmaciji i Istri – Zadar, Split, 1999., 207 str. (str.252-255) hrvatskipdf 911 KB
Lovorka ČORALIĆ
Recenzija, Prikaz
 
Makarski biskup fra Bartul Kačić Žarković (Brist, 1572. – Sućuraj, 1645.): Život – djelo – vrijeme, Zbornik radova sa znanstvenog skupa održanog u Sućurju, 24. lipnja 1995., Sućuraj, 1999., 298 str. (str.255-257) hrvatskipdf 667 KB
Lovorka ČORALIĆ
Recenzija, Prikaz
 
Acta Bullearum I.: Povijesno-umjetnički prilozi obilježavanju petstote obljetnice Crkve Majke Milosrđa u Bujama, Pučko otvoreno učilište Buje – Università popolare aperta di Buie, Buje, 1999., 272 str. (str.257-260) hrvatskipdf 890 KB
Elvis ORBANIĆ
Recenzija, Prikaz
 
Acta Historiae VII. Prispevki z mednarodne konference »Sistemi oblasti in institucij – teorija in praksa držav v evropskega Sredozemlja v novem veku s posebnim ozirom na jadransko območje« Koper, 9.–11. oktober 1997, Znanstveno-raziskovalno središče Republike Slovenije Koper, Koper, 1999., 652 str. (str.260-263) hrvatskipdf 927 KB
Zdravka JELASKA
Recenzija, Prikaz
 
Branimir Anzulović, Heavenly Serbia: from Myth to Genocide, izd. New York University Press, New York – London, 1999., str. 1–233. (str.263-265) hrvatskipdf 673 KB
Franjo ŠANJEK
Recenzija, Prikaz
 
Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, 17., Zagreb, 1999., 289 str. (str.265-268) hrvatskipdf 888 KB
Margareta MATIJEVIĆ
Recenzija, Prikaz
 
Zoran Grijak, Politička djelatnost vrhbosanskog nadbiskupa Josipa Stadlera (neobjavljeni rukopis disertacije, Zagreb, 2000., str. 1–893) (str.268-274) hrvatskipdf 2 MB
Franjo ŠANJEK
Recenzija, Prikaz
 
Mirjana Polić-Bobić, Među križom i polumjesecom. Dubrovačke dojave španjolskome dvoru o Turcima u XVI. stoljeću, Zagreb (Ljevak) 2000, str. 1–255. (str.274-276) hrvatskipdf 669 KB
Franjo ŠANJEK
Recenzija, Prikaz
 
Lujo Margetić, Hrvatska i Crkva u srednjem vijeku. Pravnopovijesne i povijesne studije, izd. Pravni fakultet Sveučilište u Rijeci, Rijeka 2000, str. 1–534. (str.276-277) hrvatskipdf 389 KB
Franjo ŠANJEK
Recenzija, Prikaz
 
O. Marijan Nikola Žugaj (1919–2000) (str.279-282) hrvatskipdf 619 KB
Augustin KORDIĆ
In memoriam, Nekrolog
 
Primljene publikacije (str.283-291) hrvatskipdf 2 MB
Marijan BIŠKUP
Ostalo
 
Sadržaj (str.293-294) hrvatskipdf 290 KB
Ostalo  
Posjeta: 10.218 *