hrcak mascot   Srce   HID

Datum izdavanja: rujna 1995.

Objavljen na Hrčku: 14. 11. 2013.
Sadržaj Puni tekst
Opozicija - pojam i funkcija (str.3-4) hrvatskipdf 443 KB
Uvodnik  
Parlamentarna opozicija (str.5-10) hrvatskipdf 863 KB
Parliamentary Opossition (str.5-10)  
Zvonko Posavec
Izlaganje sa skupa
 
Paradoks opozicije (str.11-20) hrvatskipdf 2 MB
The paradox of Opposition (str.11-20)  
Ivan Prpić
Izlaganje sa skupa
 
Dobitnici i gubitnici (str.21-30) hrvatskipdf 2 MB
Winners and Losers (str.21-30)  
Davor Rodin
Izlaganje sa skupa
 
O pojmu, značenju i elementima pravne regulacije opozicije (str.31-50) hrvatskipdf 3 MB
On the Concept, Meaning, and Elements of the Legal Regulation of Opposition (str.31-50)  
Arsen Bačić
Izlaganje sa skupa
 
O opoziciji (str.51-55) hrvatskipdf 706 KB
On Opposition (str.51-55)  
Ivo Banac
Izlaganje sa skupa
 
Legitimacijska kriza postsocijalističkih poredaka (str.56-63) hrvatskipdf 1 MB
Legitimation Crisis of Postsocialist Systems (str.56-63)  
Robert Blažević
Izlaganje sa skupa
 
Opozicija i konsenzualna demokracija (str.64-71) hrvatskipdf 1 MB
Opposition and Consensual Democracy (str.64-71)  
Branko Horvat
Izlaganje sa skupa
 
Recentna zbivanja na hrvatskom političkom tržištu: konjuktura ili temeljna promjena političkih stavova? (str.72-82) hrvatskipdf 1 MB
Recent Developments on Croatian Political Market: A Conjucture or a Radical Change of Political Attitudes? (str.72-82)  
Josip Županov
Izlaganje sa skupa
 
Nacija i opozicija. Problem modernizacije hrvatskog društva (str.83-92) hrvatskipdf 1 MB
Nation and Opposition. Problem of the modernization of the Croatian Society (str.83-92)  
Nenad Zakošek
Izlaganje sa skupa
 
Kritička uloga Crkve i teologije u politici (str.93-111) hrvatskipdf 3 MB
The Catholic Role of the Church in Politics (str.93-111)  
Marijan Valković
Izlaganje sa skupa
 
Liberalizam i komunitarizam: O nekim aporijama suvremenoga teoretskog diskursa (str.112-125) hrvatskipdf 2 MB
Liberalism and Communitarism: On Certain Aphorias of Contemporary Theretical Discourse (str.112-125)  
Jürgen Gephardt
Izvorni znanstveni članak
 
Razmišljanje o toleranciji. O jednoj zanemarenoj temeljnoj vrijednosti demokratskoga ustavnog morala (str.126-140) hrvatskipdf 2 MB
Thoughts on Tolerance (str.126-140)  
Werner Becker
Izvorni znanstveni članak
 
Političke životinje (str.141-157) hrvatskipdf 3 MB
Political Animals (str.141-157)  
Nikola Visković
Izvorni znanstveni članak
 
Obavijest i razvoj (str.158-165) hrvatskipdf 1 MB
Information and development (str.158-165)  
Tena Martinić
Izvorni znanstveni članak
 
Nacionalni osjećaj (str.166-179) hrvatskipdf 2 MB
The National Feeling (str.166-179)  
Miroslav Vujević
Izvorni znanstveni članak
 
Ideološka funkcija povijesti. Problem objektivnosti u historiografiji (str.180-199) hrvatskipdf 3 MB
Ideological Function of History. Problem of Objectivity in Historiography (str.180-199)  
Tihomir Cipek
Izvorni znanstveni članak
 
Utjecaj katoličkog socijalnog učenja u novoj političkoj klimi Hrvatske (str.200-212) hrvatskipdf 2 MB
The Influences of Catholic Social Teaching in the New Political Climate of Croatia (str.200-212)  
Antun Šundalić
Izvorni znanstveni članak
 
Pedeset godina Ujedinjenih naroda (str.213-218) hrvatskipdf 861 KB
Fifty Years of the United Nations (str.213-218)  
Livia Kardum
Izvorni znanstveni članak
 
Aktualna literatura: Selektivna bibliografija knjiga i članaka o ratu u Hrvatskoj (str.219-227) hrvatskipdf 995 KB
Siniša Tatalović
Bibliografija
 
Erich Weede: Mensch und Gesellschaft (str.228-230) hrvatskipdf 505 KB
Luka Brkić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Francis Fukuyama: Kraj povijesti i posljednji čovjek (str.230-233) hrvatskipdf 689 KB
Patricija Mirt
Recenzija, Prikaz slučaja
 
France Pediček: Za antropološku "teoriju prakse" odgoja i obrazovanja (str.233-235) hrvatskipdf 520 KB
Josip Pivac
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Posjeta: 14.088 *