hrcak mascot   Srce   HID

Čakavska rič : Polugodišnjak za proučavanje čakavske riječi,Vol. XLI No. 1-2
Datum izdavanja: studenoga 2013.

Objavljen na Hrčku: 20. 11. 2013.
Sadržaj Puni tekst
DOBA SREBRA PRILOG ISTRAŽIVANJU HALIEUTIČKOG LEKSIKA FALKUŠE (str.5-87) hrvatskipdf 1 MB
THE AGE OF SILVER: Contribution to the research of the halieutic lexis of the falkuša (str.5-87) engleskipdf 1 MB
Età dell ’argen to: Contribu to alle ricerche sul lessico alieutico lega to alla falkuša (str.5-87) talijanskipdf 1 MB
Joško Božanić
Izvorni znanstveni članak
 
SERAFIN MIČIĆ I JERKO KRALJEV KAO ČAKAVSKI PISCI ZADARSKOGA PODRUČJA U PRVOJ POLOVICI 20. STOLJEĆA (str.89-93) hrvatskipdf 1 MB
SERAFIN MIČIĆ AND JERKO KRALJEV AS CHAKAVIAN AUTHORS OF THE ZADAR AREA IN THE FIRST HALF OF THE 20th CENTURY (str.89-93) engleskipdf 1 MB
SERAFIN MIČIĆ E JERKO KRALJEV; DUE POETI CHE SCRIVEVANO IN DIALETTO CIACAVO CHE VISSERO NELLA PRIMA METÀ DEL XX SECOLO A ZARA (str.89-93) talijanskipdf 1 MB
Josip Lisac
Izvorni znanstveni članak
 
O pučkim imenima blagdana sv . Martina i martinjskom nazivlju u čakavštini , štokavštini i kajkavštini (str.95-110) hrvatskipdf 777 KB
ABOUT FOLK NAMES OF ST. MARTIN’S DAY, AND ST. MARTIN’S DAY TERMINOLOGY IN CHAKAVIAN, SHTOKAVIAN, AND KAJKAVIAN DIALECTS (str.95-110) engleskipdf 777 KB
SUI NOMI POPOLARI CHE SI RIFERISCONO ALLA FESTA DI SAN MARTINO E I CORRISPETTIVI TERMINI NEL DIALETTO CIACAVO, STOCAVO E CAICAVO (str.95-110) talijanskipdf 777 KB
Sanja Vulić
Izvorni znanstveni članak
 
O čakavskoj pučkoj prozi u austrijskom Gradišću..... (str.111-119) hrvatskipdf 733 KB
About Chakavian folk prose in Austrian Gradišće (str.111-119) engleskipdf 733 KB
Sulla narativa popolare in dialetto ciacavo a Burgenland (Gradišće ) in Austria (str.111-119) talijanskipdf 733 KB
Sanja Vulić
Izvorni znanstveni članak
 
ŠTOKAVSKO I ČAKAVSKO: IZ JEZIKA SPLITSKOGA DIJALEKATSKOGA PJESNIŠTVA (str.121-138) hrvatskipdf 803 KB
CHAKAVIAN AND SHTOKAVIAN: ABOUT LINGUISTIC CHARACTERISTICS OF POETRY OF LOCAL SPEECH OF SPLIT (str.121-138) engleskipdf 803 KB
L’elemen to stocavo e l’elemento ciacavo : linguaggio poetico dialettale di Spalato (str.121-138) talijanskipdf 803 KB
Filip Galović
Izvorni znanstveni članak
 
O PJESNIČKOM JEZIKU I PJESNIŠTVU JOSIPA ŠIBARIĆA (str.139-158) hrvatskipdf 801 KB
THE POETIC LANGUAGE AND POETRY OF JOSIP ŠIBARIĆ (str.139-158) engleskipdf 801 KB
SUL LINGUAGGIO POETICO E LA POESIA DI JOSIP ŠIBARIĆ (str.139-158) talijanskipdf 801 KB
Sanja Vulić
Izvorni znanstveni članak
 
ROMANSKI ELEMENTI U NAZIVLJU ODJEVNIH PREDMETA, OBUĆE I MODNIH DODATAKA U MILNARSKOME IDIOMU (str.159-188) hrvatskipdf 1 MB
ROMAN LOANWORDS IN THE TERMINOLOGY OF GARMENTS, FOOTWEAR, AND ACCESSORIES IN MILNA’S IDIOM (str.159-188) engleskipdf 1 MB
ELEMENTI ROMANZI (NEOLATINI) NELLA NOMENCLATURA DELĽABBIGLIAMENTO, DELLA CALZATURA E DEGLI ACCESSORI (str.159-188) talijanskipdf 1 MB
Filip Galović
Izvorni znanstveni članak
 
Nazivi riba u govoru Murtera (str.189-206) hrvatskipdf 2 MB
Names of fish species in the speech of the island of Murter (str.189-206) engleskipdf 2 MB
Ittionimi della parlata di Murter (str.189-206) talijanskipdf 2 MB
Edo Juraga
Stručni rad
 
Dijalektološki usmjerena i utemeljena povijest hrvatskoga jezika uz knjigu Zajednička povijest hrvatskih narječja, 1.Fonologija Ive Lukežić (str.209-213) hrvatskipdf 634 KB
Silvana Vranić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
ZBORNIK ANTICE MENAC Stručak riječima ispunjen. Zbornik radova posvećen Antici Menac o njezinu 90. rođendanu, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 2012. (str.215-216) hrvatskipdf 606 KB
Josip Lisac
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Nova (druga ) pjesnička zbirka Marinke Matanić Polonijo Marinka Matanić Polonijo: Bokuniće mojih dnevi, Panonski institut, Pinkovac / Güttenbach, 2013. (str.217-219) hrvatskipdf 612 KB
Sanja Vulić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Nova (treća) pjesnička zbirka Stipe Cvitana Stipe Cvitan: Babin pas. Pjesme, Vlastita naklada, Portorož, 2012., 91 str. (str.221-225) hrvatskipdf 621 KB
Sanja Vulić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Lovran u riječi, riječ u Lovranu znanstveni skup održan u Lovranu 20. travnja 2013. (str.227-229) hrvatskipdf 613 KB
Nina Spicijarić Paškvan
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Posjeta: 20.541 *