hrcak mascot   Srce   HID

Datum izdavanja: studenoga 2008.

Objavljen na Hrčku: 15. 11. 2013.
Sadržaj Puni tekst
»Nobiles duodecim generationum regni Croatiae« in the Croatian Encyclopaedic Processing as of the End of XIX Century  
»Plemstvo dvanaest plemena« Kraljevine Hrvatske u hrvatskoj enciklopedičkoj obradbi od kraja XIX. stoljeća (str.5-25) hrvatskipdf 177 KB
Ivan Majnarić
Pregledni rad
 
Two National Encyclopaedias  
Dvije nacionalne enciklopedije (str.27-37) hrvatskipdf 199 KB
Mladen Klemenčić
Pregledni rad
 
Contribution of Corpus Linguistics to Modern Lexicography  
Obol korpusne lingvistike suvremenoj leksikografiji (str.39-51) hrvatskipdf 110 KB
Iva Klobučar Srbić
Pregledni rad
 
The Metaphors of Metaphors or the Poetic Metaphor in Translation  
Metafore metaforâ ili pjesnička metafora u prijevodu (str.53-70) hrvatskipdf 108 KB
Tea Rogić Musa
Izvorni znanstveni članak
 
Physics Community in Banovina of Croatia at the Beginning of the 20th Century  
Zajednica fizičara u Banskoj Hrvatskoj početkom 20. stoljeća (str.71-99) hrvatskipdf 201 KB
Tihomir Vukelja
Izvorni znanstveni članak
 
Relationship between the Company S. H. Gutmann d. d. and Trade Unions  
Odnos poduzeća S. H. Gutmann d. d. prema sindikatima (str.101-126) hrvatskipdf 198 KB
Hrvoje Volner
Izvorni znanstveni članak
 
Founding of the »Association of Croats from Krk in Zagreb« in 1936 and its Activity Until 1941 (with the supplement of the Association’s Rules approved in 1937)  
Osnivanje »Društva krčkih Hrvata u Zagrebu« 1936. i njegova djelatnost do 1941. godine (s dodatkom društvenih Pravila, odobrenih 1937. god.)* (str.127-157) hrvatskipdf 188 KB
Tomislav Galović
Prethodno priopćenje
 
Analysis of the Manuscript on the Life of the Abkhaz People in the 19th Century Stored in the Baltazar Bogišić Collection  
Analiza rukopisa o životu Abhaza u 19. st. pohranjenog u Zbirci Baltazara Bogišića (str.157-183) hrvatskipdf 508 KB
Ivana Crljenko
Izvorni znanstveni članak
 
HRVATSKO MODNO-ODJEVNO NAZIVLJE. JEZIČNA ANALIZA MODNIH ČASOPISA OD 1918–1941. Vlatka Štimac. Hrvatska sveučilišna naklada, Zagreb 2008. (str.187-189) hrvatskipdf 43 KB
Ljubica Tikvica
Recenzija, Prikaz
 
BIBLIOGRAFIJA HRVATSKE HISTORIOGRAFIJE U POVIJESNIM ČASOPISIMA 2000–2004. GODINE Urednici Vlatka Dugački, Irina Starčević Stanić i Damir Agičić. Srednja Europa, Zagreb 2008. (str.191-192) hrvatskipdf 47 KB
Krešimir Regan
Recenzija, Prikaz
 
PRIKRIVENA GROBIŠTA HRVATA U REPUBLICI SLOVENIJI Mitja Ferenc i Želimir Kužatko. Počasni bleiburški vod, Zagreb 2007. (str.193-197) hrvatskipdf 52 KB
Josip Mihaljević
Recenzija, Prikaz
 
HISTORIJSKI ZBORNIK Društvo za hrvatsku povjesnicu i Srednja Europa d.o.o., god. LXI, Zagreb 2008., br. 2, str. 247–480. (str.199-200) hrvatskipdf 42 KB
Vlatka Dugački
Recenzija, Prikaz
 
Impresum hrvatskipdf 276 KB
Ostalo  
Sadržaj hrvatskipdf 132 KB
Kazalo  
Posjeta: 9.366 *