hrcak mascot   Srce   HID

Lahor : časopis za hrvatski kao materinski, drugi i strani jezik,Vol. 2 No. 14
Datum izdavanja: prosinca 2012.

Objavljen na Hrčku: 27. 11. 2013.
Sadržaj Puni tekst
Broj i brojevnost (str.179-181) hrvatskipdf 46 KB
Zrinka Jelaska
Uvodnik
 
Opis brojevnih imenica u hrvatskome kao inom jeziku (str.183-203) hrvatskipdf 224 KB
Numeral nouns in Croatian as L2 (str.183-203)  
Jelena Cvitanušić Tvico, Milvia Gulešić Machata
Izvorni znanstveni članak
 
Pravopisna kompetencija na razini B1 u hrvatskome kao inome jeziku (str.204-220) hrvatskipdf 190 KB
CLB1 orthographic competence (str.204-220)  
Ana Grgić, Sanda Lucija Udier
Izvorni znanstveni članak
 
Sok od jabuke ili sok od jabuka? - gradivni genitiv imenica koje znače voće i povrće (str.221-236) hrvatskipdf 176 KB
The juice made of apple or apples --- Croatian substance genitive of fruit and vegetable nouns denoting a substance (str.221-236)  
Aida Korajac, Tanja Salak
Prethodno priopćenje
 
Jedan na jedan - individualno poučavanje hrvatskoga kao stranoga jezika (str.237-253) hrvatskipdf 173 KB
One to one - individual teaching of Croatian as foreign language (str.237-253)  
Lidija Ban, Darko Matovac
Pregledni rad
 
Izlagači i slušači na skupovima u vremenskomu procjepu (str.254-264) hrvatskipdf 138 KB
Lecturer and the Audience at Time Variance with Each Other (str.254-264)  
Zrinka Jelaska
Stručni rad
 
Uvod u morfologiju (str.265-273) hrvatskipdf 97 KB
Mia Lugović
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Erasmusov međunarodni jezični tjedan (str.275-277) hrvatskipdf 51 KB
Sanda Lucija Udier, Josip Lasić
Vijest
 
Posjeta: 12.609 *