hrcak mascot   Srce   HID

Suvremena psihologija, Vol. 15 No. 2, 2012.


Datum izdavanja: prosinca 2012.

Objavljen na Hrčku: 4. 12. 2013.
Sadržaj Puni tekst
Stavovi prema obrascima ponašanja adolescenata u socijalnim sukobima (str.141-155) hrvatskipdf 754 KB
Attitudes towards behavioural styles of adolescents in social conflicts (str.156-156)  
Sanja Tatalović Vorkapić, Nataša Vlah, Milko Mejovšek
Izvorni znanstveni članak
 
Upravljanje učenjem: konstrukt samoregulacije i struktura njegovih komponenata (str.157-174) hrvatskipdf 735 KB
Managing learning: The construct of self-regulation and the structur of its components (str.174-175)  
Amela Mujagić, Vesna Buško
Izvorni znanstveni članak
 
Executive function of shifting: Factorial structure and relations to personality and intelligence domains (str.177-191)  
Izvršna funkcija izmjenjivanja pažnje: faktorska struktura i povezanost s domenama ličnosti i inteligencije (str.191-191) hrvatskipdf 691 KB
Danka Purić, Maša Pavlović
Izvorni znanstveni članak
 
Prediktivna valjanost jednog testa spremnosti za školu (str.193-203) hrvatskipdf 623 KB
The prognostic validity of the school readiness test (str.203-204)  
Danijela Jandrić
Prethodno priopćenje
 
TAM - četvrt stoljeća istraživanja (str.205-223) hrvatskipdf 961 KB
TAM - A quarter century of research (str.224-224)  
Nikola Marangunić, Andrina Granić
Pregledni rad
 
A survey of the current and desired status of the managerial skills of university managers (str.225-232)  
Pregled aktualnog i željenog statusa menadžerskih vještina sveučilišnih menadžera (str.232-233) hrvatskipdf 636 KB
Bahar Bandali, Mohammad Ghahramani, Mahboubeh Arefi
Stručni rad
 
Posjeta: 11.400 *