hrcak mascot   Srce   HID

Čakavska rič : Polugodišnjak za proučavanje čakavske riječi,Vol. XXXIII No. 1-2
Datum izdavanja: travnja 2006.

Objavljen na Hrčku: 17. 12. 2013.
Sadržaj Puni tekst
GOVOR HAJMAŠA U MAĐARSKOJ (str.5-31) hrvatskipdf 9 MB
THE SPEECH OF HAJMAS IN HUNGARY (str.5-31) engleskipdf 9 MB
LA PARLATA DI HAJMAS IN UNGHERIA (str.5-31) talijanskipdf 9 MB
Sanja Vulić
Izvorni znanstveni članak
 
HUMORISTIČKO-SATIRIČNI ČASOPIS »BEREKIN« (str.33-44) hrvatskipdf 3 MB
SPLIT’S SATIRICAL MAGAZINE »BEREKIN« (str.33-44) engleskipdf 3 MB
GIORNALE UMORISTICO »BEREKIN« (str.33-44) talijanskipdf 3 MB
Magdalena Nigoević
Izvorni znanstveni članak
 
HRVATSKO POMORSKO NAZIVLJE U POMORSKOM GLOSARU AUGUSTINA JALA (str.45-94) hrvatskipdf 16 MB
CROATIAN MARITIME TERMS IN THE MARITIME GLOSSARY BY AUGUSTIN JAL (str.45-94) engleskipdf 16 MB
LA TERMINOLOGIA MARITIMA CROATA NEL GLOSARIO NAUTICO DI AUGUSTIN JAL (str.45-94) talijanskipdf 16 MB
Miroslav Rožman
Izvorni znanstveni članak
 
PROUČAVANJE JEZIKA HRVATSKE DIJALEKTALNE KNJIŽEVNOSTI: ISTARSKA ČAKAVŠTINA GLORIJE RABAC-ČONDRIĆ (str.95-99) hrvatskipdf 1 MB
THE RESEARCHES OF LANGUAGE OF CROATIAN DIALECTAL LITERATURE: THE ISTRIAN CHAKAVIAN OF GLORIJA RABAC-ČONDRIĆ (str.95-99) engleskipdf 1 MB
STUDI LINGUISTICI DI LETTERATURA CROATA DIALETTALE: IL CIACAVO ISTRIANO DI GLORIJA RABAC-ČONDRIĆ (str.95-99) talijanskipdf 1 MB
Josip Lisac
Izvorni znanstveni članak
 
DIJALEKTOLOŠKO ČITANJE FORTISOVE »ASANAGINICE« (str.101-129) hrvatskipdf 7 MB
DIALECTOLOGIC READING OF FORTIS »ASANAGINICA« (str.101-129) engleskipdf 7 MB
LETTURA DIALETTOLOGICA DELLA »ASANAGINICA« DI FORTIS (str.101-129) talijanskipdf 7 MB
Iva Lukežić
Izvorni znanstveni članak
 
O NEKIM PROBLEMIMA JADERTINSKOG VOKALIZMA (str.131-144) hrvatskipdf 4 MB
ON SOME PROBLEMS CONCERNING THE IADERTIN VOCALISM (str.131-144) engleskipdf 4 MB
SU ALCUNI PROBLEMI DEL VOCALISMO JADERTINO (str.131-144) talijanskipdf 4 MB
Nikola Vuletić
Izvorni znanstveni članak
 
SUVREMENA ČIOVSKA TOPONIMIJA (str.145-212) hrvatskipdf 14 MB
THE ČIOVO MODERN TOPONYMY (str.145-212) engleskipdf 14 MB
LA TOPONIMIA CONTEMPORANEA DELL’ISOLA DI ČIOVO (str.145-212) talijanskipdf 14 MB
Ante Jurić
Izvorni znanstveni članak
 
PREOBRAZBA KAO RUBNI TVORBENI NAČIN PRI TVORBI IMENICA U GRADIŠĆANSKOHRVATSKIM ČAKAVSKIM GOVORIMA (str.213-219) hrvatskipdf 2 MB
TRANSFORMATION AS A MARGINAL FORMATION MANNER AT NOUN FORMATION IN THE SPEECHES OF BURGENLAND-CROATIAN CHAKAVIAN (str.213-219) engleskipdf 2 MB
LA TRANSFORMAZIONE COME MODALITÀ FORMATIVA MARGINALE NELLA FORMAZIONE SOSTANTIVALE LELLE PARLATE CIACAVE CROATE DI GRADIŠĆE (str.213-219) talijanskipdf 2 MB
Sanja Vulić
Izvorni znanstveni članak
 
ŠKOJI (str.223-229) hrvatskipdf 659 KB
Joško Kovačić
Ostalo
 
LJEPOTA U KOJOJ SE PREPOZNAJEMO (str.233-240) hrvatskipdf 2 MB
Mladen Dorkin
Recenzija, Prikaz slučaja
 
BALANCA OL BESID Suvremeno čakavsko pjesništvo srednje Dalmacije Dubravka Borić: U PUČIŠKU VALU KUŠTAT (Ogranak Matice hrvatske, Split, 2004.) (str.241-248) hrvatskipdf 3 MB
Siniša Vuković
Recenzija, Prikaz slučaja
 
UZ NOVU ZBIRKU PJESAMA ZLATANA JAKŠIĆA Zlatan Jakšić, PIVAC NA HUMARU, Matica hrvatska Zadar, Zadar, 2002. (str.249-250) hrvatskipdf 417 KB
Josip Lisac
Recenzija, Prikaz slučaja
 
MALENO FILOLOŠKO BOGATSTVO Mateo Karaman, BUKVAR, Ex Libris, Kolumna d.o.o., Zagreb, 2005., 78 str. (str.251-252) hrvatskipdf 622 KB
Marijana Tomelić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
NOVI DOPRINOS HRVATSKOJ DIJALEKTOLOGIJI Josip Lisac, HRVATSKA DIJALEKTOLOGIJA 1, HRVATSKI DIJALEKTI I GOVORI ŠTOKAVSKOG NARJEČJA I HRVATSKI GOVORI TORLAČKOG NARJEČJA, Golden marketing - Tehnička knjiga, Zagreb, 2003. (str.253-255) hrvatskipdf 877 KB
Marijana Tomelić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
FRAZEOLOŠKI GAZOFILACIJUM (Mira Menac-Mihalić, FRAZEOLOGIJA NOVOŠTOKAVSKIH IKAVSKIH GOVORA U HRVATSKOJ: S RJEČNIKOM FRAZEMA I ZNAČENJSKIM KAZALOM S POPISOM SINONIMNIH FRAZEMA, Školska knjiga – Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Zagreb, 2005., 505 str.) (str.257-259) hrvatskipdf 769 KB
Martina Kuzmić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Posjeta: 16.100 *