hrcak mascot   Srce   HID

Tehnički vjesnik, Vol. 20 No. 6, 2013.


Tehnički vjesnik,Vol. 20 No. 6
Datum izdavanja: prosinca 2013.

Objavljen na Hrčku: 18. 12. 2013.
Sadržaj Puni tekst
Novi šetač s mehanički ostvarenim mehanizmom hodanja i stajanja (str.927-931) hrvatskipdf 1 MB
A novel walker with mechanically established walking and standing mechanism (str.927-931) engleskipdf 1 MB
Raša Andrejević, Goran Šiniković, Miša Stojićević, Miodrag Stoimenov, Ljubomir Miladinović, Branislav Popkonstantinović, Gordana Ostojić, Stevan Stankovski
Izvorni znanstveni članak
 
Experimentalna ispitivanja trajanja radnog vijeka izmjenjivih umetaka za obradu nehrđajućeg čelika (str.933-940) hrvatskipdf 2 MB
Experimental tool life tests of indexable inserts for stainless steel machining (str.933-940) engleskipdf 2 MB
Robert Čep, Adam Janásek, Aleš Slíva, Miroslav Neslušan, Martin Binder
Izvorni znanstveni članak
 
Analitička i numerička analiza naprezanja u nosivom prstenu rotacijske peći (str.941-946) hrvatskipdf 964 KB
Analytical and numerical stress analysis of the rotary kiln ring (str.941-946) engleskipdf 964 KB
Alma Žiga, Aleksandar Karač, Dušan Vukojević
Izvorni znanstveni članak
 
Kritični kriteriji uspjeha JPP/PFI projekata za naručitelje (str.947-954) hrvatskipdf 522 KB
Critical PPP/PFI project success criteria for public sector clients (str.947-954) engleskipdf 522 KB
Danijel Kušljić, Saša Marenjak
Izvorni znanstveni članak
 
Procjena rezonantne frekvencije antene s istostraničnom trokutastom mikrostrip osnovom zasnovana na neuronskoj mreži (str.955-960) hrvatskipdf 917 KB
Neural network based estimation of resonant frequency of an equilateral triangular microstrip patch antenna (str.955-960) engleskipdf 917 KB
Kamil Yavuz Kapusuz, Hakan Tora, Sultan Can
Izvorni znanstveni članak
 
Predviđanje promjenjivosti na temelju inteligentnog EGARCH modela korekcije pogreške (str.961-968) hrvatskipdf 1 MB
Volatility forecast based on intelligent EGARCH error correction model (str.961-968) engleskipdf 1 MB
Liqiang Hou, Shanlin Yang
Izvorni znanstveni članak
 
Proračun tokova snaga za distribucijske mreže s uključenim distribuiranim izvorima električne energije (str.969-977) hrvatskipdf 540 KB
A novel load flow algorithm for radial distribution networks with dispersed generation (str.969-977) engleskipdf 540 KB
Rene Prenc, Davor Škrlec, Vitomir Komen
Izvorni znanstveni članak
 
Zasipanje međunaperskih polja (prostora između regulacijskih pera) na srednjem toku Dunava (str.979-983) hrvatskipdf 2 MB
Fluvial deposition in groyne fields of the middle course of the Danube River (str.979-983) engleskipdf 2 MB
Radovan Savić, Gabrijel Ondrašek, Atila Bezdan, Ljubomir Letić, Vesna Nikolić
Izvorni znanstveni članak
 
Procjena utjecaja PDF parametara oksidnih umetaka na lom zbog zamora površine standardiziranih uzoraka (str.985-993) hrvatskipdf 2 MB
Estimating a PDF of parameters of oxide inclusions on fatigue fracture surface of standardized specimen (str.985-993) engleskipdf 2 MB
Ana Bižal, Jernej Klemenc, Matija Fajdiga
Izvorni znanstveni članak
 
Određivanje stabilnosti novog vanjskog fiksatora primjenom mjernog sustava Aramis (str.995-999) hrvatskipdf 2 MB
Determining the stability of novel external fixator by using measuring system Aramis (str.995-999) engleskipdf 2 MB
Arsen Pavić, Janoš Kodvanj, Martin Surjak
Izvorni znanstveni članak
 
Komparativna analiza granične nosivosti okvira u ovisnosti o karakteru opterećenja (str.1001-1009) hrvatskipdf 2 MB
Comparative analysis of limit bearing capacity of frames depending on the character of the load (str.1001-1009) engleskipdf 2 MB
Bojan Milošević, Marina Mijalković, Žarko Petrović, Mirza Hadžimujović, Biljana Mladenović
Izvorni znanstveni članak
 
Identifikacija rizika povreda u građevinarstvu – obrazovanje, iskustvo i vrsta radova (str.1011-1017) hrvatskipdf 970 KB
Identification of injury risk in building construction – education, experience and type of work (str.1011-1017) engleskipdf 970 KB
Vladimir Mučenski, Igor Peško, Milan Trivunić, Goran Cirović, Jasmina Dražić
Izvorni znanstveni članak
 
Utjecaj organizacijske kulture, timskog rada i razvoja organizacije na predani rad u organizaciji: posrednička uloga ljudskog kapitala (str.1019-1025) hrvatskipdf 786 KB
The effect of organizational culture, teamwork and organizational development on organizational commitment: the mediating role of human capital (str.1019-1025) engleskipdf 786 KB
Masoud Ghorbanhosseini
Izvorni znanstveni članak
 
Predviđanje sila glodanja u virtualnom obradnom sustavu (str.1027-1035) hrvatskipdf 3 MB
Predicting of milling forces in a virtual manufacturing system (str.1027-1035) engleskipdf 3 MB
Branko Kokotović, Miloš Glavonjić
Izvorni znanstveni članak
 
Povezanost kulturnih vrijednosti i sustava upravljanja odnosima s korisnicima (str.1037-1042) hrvatskipdf 849 KB
The level of correlation between cultural values and system of customer relationship management (str.1037-1042) engleskipdf 849 KB
Stevan Milisavljević, Slavica Mitrović, Leposava Grubić Nešić, Goran Šimunović, Dražan Kozak, Aco Antić
Izvorni znanstveni članak
 
Sinkronizirana mjerenja fazora u dvoslojnom hibridnom procjenitelju stanja (str.1043-1050) hrvatskipdf 852 KB
Synchronized phasor measurements in a dual layer hybrid state estimator (str.1043-1050) engleskipdf 852 KB
Vedran Kirincic, Srdjan Skok, Hrvoje Bulat
Izvorni znanstveni članak
 
Rangiranje utjecajnih faktora na efikasnost i učinkovitost procesa certifikacije sustava upravljanja kvalitetom prema ocjeni vanjskih auditora (str.1051-1055) hrvatskipdf 559 KB
Ranking of factors on efficiency and effectiveness of the process quality management system certification according to the external auditors' evaluation (str.1051-1055) engleskipdf 559 KB
Đuro Tunjić, Leon Maglić, Živko Kondić, Milan Kljajin, Veljko Kondić
Izvorni znanstveni članak
 
Usporedba pokazatelja složenosti za procjenu općih struktura procesa (str.1057-1062) hrvatskipdf 1 MB
Comparison of complexity indicators for assessing general process structures (str.1057-1062) engleskipdf 1 MB
Vladimir Modrak, David Marton, Slavomir Bednar
Izvorni znanstveni članak
 
Otkrivanje neispravnosti rubova i kutova keramičkih pločica u stvarnom vremenu (str.1063-1070) hrvatskipdf 1 MB
Real time contour based ceramic tile edge and corner defects detection (str.1063-1070) engleskipdf 1 MB
Tomislav Matić, Ivan Vidović, Željko Hocenski
Izvorni znanstveni članak
 
Primjena modela sastavljenog od analize glavne sastavnice i regresijske analize u proučavanju utjecaja loših kredita na tehničku učinkovitost u bankarskoj industriji (str.1071-1075) hrvatskipdf 794 KB
A combined principal component analysis-regression analysis model to study the effect on technical efficiency of bad loans in bank industry (str.1071-1075) engleskipdf 794 KB
Omid Mashhadifarahani, Narges Rezavi, Loghman Hatami-Shirkouhi
Izvorni znanstveni članak
 
Utjecaj parametara i uvjeta rezanja na tvrdoću površine duplex čelika nakon tokarenja (str.1077-1080) hrvatskipdf 749 KB
Influence of cutting parameters and conditions onto surface hardness of Duplex Stainless Steel after turning process (str.1077-1080) engleskipdf 749 KB
Grzegorz Krolczyk, Stanislaw Legutko, Antun Stoić
Izvorni znanstveni članak
 
Primjena rashladnih sredstava i maziva u strojnoj obradi tvrdih površina (str.1081-1086) hrvatskipdf 1 MB
Use of coolants and lubricants in hard machining (str.1081-1086) engleskipdf 1 MB
János Kundrák, Gyula Varga
Prethodno priopćenje
 
Metode kompresije za implementaciju obrade slike u uređaje malog kapaciteta (str.1087-1090) hrvatskipdf 874 KB
Compression methods for image processing implementation into the low capacity devices (str.1087-1090) engleskipdf 874 KB
Roman Slaby, Radim Hercik, Zdenek Machacek
Prethodno priopćenje
 
Procena integriteta bušećih cevi od API J55 čelika zavarenih VF postupkom (str.1091-1094) hrvatskipdf 517 KB
Structural life assessment of oil rig pipes made of API J55 steel by high frequency welding (str.1091-1094) engleskipdf 517 KB
Ljubica Lazić Vulićević, Miodrag Arsić, Živče Šarkoćević, Aleksandar Sedmak, Marko Rakin
Prethodno priopćenje
 
Proizvodnja i primjena metalnih pjena u ljevarstvu (str.1095-1102) hrvatskipdf 1 MB
Production and application of metal foams in casting technology (str.1095-1102) engleskipdf 1 MB
Branko Bauer, Slobodan Kralj, Matija Bušić
Pregledni rad
 
LinuxCNC – Napredni sustav CNC upravljanja: primjena i kritički osvrt (str.1103-1110) hrvatskipdf 2 MB
LinuxCNC – the enhanced machine controller: application and an overview (str.1103-1110) engleskipdf 2 MB
Tomislav Staroveški, Danko Brezak, Toma Udiljak
Pregledni rad
 
Primjena geofizičkih ispitivanja u podzemnom inženjerstvu (str.1111-1117) hrvatskipdf 2 MB
Application of geophysical investigations in underground engineering (str.1111-1117) engleskipdf 2 MB
Meho Saša Kovačević, Danijela Marčić, Mario Gazdek
Pregledni rad
 
Kritična mjerila uspješnosti za softverski projekt (str.1119-1127) hrvatskipdf 493 KB
Critical measures of success for a software project (str.1119-1127) engleskipdf 493 KB
Ninoslav Slavek, Damir Blažević, Krešimir Nenadić
Stručni rad
 
Posjeta: 77.586 *