hrcak mascot   Srce   HID

Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru,No. 55
Datum izdavanja: prosinca 2013.

Objavljen na Hrčku: 20. 12. 2013.
Sadržaj Puni tekst
Egidije iz Viterba (str.1-17) hrvatskipdf 1001 KB
Aegidius of Viterbo (str.1-17)  
Juraj Batelja
Pregledni rad
 
Diplomatski ceremonijal – važan oblik komunikacije u pregovorima oko proširenja dubrovačkih granica (str.18-40) hrvatskipdf 1 MB
Diplomatic ceremonial – an essential comunication form in neogotiations regarding the expansion of the Dubrovnik borders (str.18-40)  
Valentina Zovko
Izvorni znanstveni članak
 
Želja za pokorom u vječnom gradu: hodočašća u Rim u oporukama hrvatskih useljenika u Mlecima (XV.-XVIII. stoljeće) (str.41-58) hrvatskipdf 1 MB
The wish for penitence in the Eternal City: pilgrimages to Rome in the testaments of Croatian immigrants in Venice (15th-18th centuries) (str.41-58)  
Lovorka Čoralić
Izvorni znanstveni članak
 
Prezimena mjesta Pakoštane u 17. i 18. stoljeću na temelju glagoljske knjige duša (str.59-92) hrvatskipdf 2 MB
Surnames of population Pakoštane in 17th and 18th century on the basis of Glagolitic register of souls (str.59-92)  
Grozdana Franov Živković
Izvorni znanstveni članak
 
Stanovništvo grada Nina na popisu iz 1810. godine (str.93-130) hrvatskipdf 2 MB
The Population of Nin according to the cencus of 1810 (str.93-130)  
Josip Celić
Izvorni znanstveni članak
 
Don Frane Bulić i pokušaj obnove Ninske biskupije (str.131-147) hrvatskipdf 1 MB
Father Frane Bulić and the attempt to restore the Nin Diocese (str.131-147)  
Zvjezdan Strika
Izvorni znanstveni članak
 
Prehrana stanovništva u Velikoj Župi Dubrava od lipnja 1941. do prosinca 1942. (str.148-173) hrvatskipdf 1 MB
The nourishment of the population in the Great County of Dubrava between June 1941 and December 1942 (str.148-173)  
Franko Mirošević
Izvorni znanstveni članak
 
Ratni zločini počinjeni tijekom i nakon Ličko-primorske operacije od postrojbi Jugoslavenske armije i ustanova nove vlasti (str.174-203) hrvatskipdf 2 MB
War Crimes Committed by Yugoslav Army Units and New Government Institutions During and After the Lika-Primorje Operation (str.174-203)  
Blanka Matković
Izvorni znanstveni članak
 
Emigracije talijanskog stanovništva s hrvatskog područja tijekom Drugog svjetskog rata i poraća (str.204-225) hrvatskipdf 1 MB
The migrations of the italian population the territory of Croatia during World War Two and in the after – war period (str.204-225)  
Marica Karakaš Obradov
Pregledni rad
 
Dramski amaterizam u Zadru i okolici od 1945.-1955. (str.226-255) hrvatskipdf 2 MB
Amateur drama in Zadar and the surrounding countryside from 1945 to 1955. (str.226-255)  
Teodora Vigato
Pregledni rad
 
Hrvoje Klasić, Jugoslavija i svijet 1968. (str.256-257) hrvatskipdf 195 KB
Frane Bojmić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Povijesni zbornik, godišnjak za kulturu i povijesno naslijeđe, broj 5, (str.258-259) hrvatskipdf 194 KB
Ana Biočić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Tado Oršolić, Vojna Dalmacija u 19. stoljeću - Vojska, teritorijalne snage, žandarmerija (1797. – 1914.) (str.260-262) hrvatskipdf 246 KB
Dino Nekić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Posjeta: 25.642 *