hrcak mascot   Srce   HID

Poljoprivreda, Vol. 19 No. 2, 2013.


Poljoprivreda,Vol. 19 No. 2
Datum izdavanja: prosinca 2013.

Objavljen na Hrčku: 24. 12. 2013.
Sadržaj Puni tekst
BIOMETRIJSKA PROCJENA ZNAČAJA NEKIH AMPELOTEHNIČKIH ZAHVATA NA CV. ZWEIGELT (Vitis vinifera L.) U VINOGORJU FERIČANCI (str.3-9) hrvatskipdf 158 KB
BIOMETRIC ASSESSMENT OF SOME AMPELOTECHNICAL MEASURES SIGNIFICANCE ON CV. ZWEIGELT (VITIS VINIFERA L.) IN THE FERIČANCI VINEYARDS (str.3-9)  
Vladimir Jukić, Mato Drenjančević, Dražen Horvat, Stanko Vršić, Mirjana Brmež
Izvorni znanstveni članak
 
UTJECAJ SREDSTVA ZA UKORJENJAVANJE NA RAZMNOŽAVANJE KADULJE (SALVIA OFFICINALIS L.) I RUŽMARINA (ROSMARINUS OFFICINALIS L.) ZELENIM REZNICAMA (str.10-15)  
INFLUENCE OF ROOTING POWDER ON PROPAGATION OF SAGE (SALVIA OFFICINALIS L.) AND ROSEMARY (ROSMARINUS OFFICINALIS L.) WITH GREEN CUTTINGS (str.10-15) engleskipdf 1 MB
Nada Parađiković, Svjetlana Zeljković, Monika Tkalec, Tomislav Vinković, Irma Dervić, Milica Marić
Prethodno priopćenje
 
KLIMATSKE PROMJENE U HRVATSKOJ, SRBIJI, MAĐARSKOJ I BOSNI I HERCEGOVINI: USPOREDBA VEGETACIJE KUKURUZA 2010. I 2012. GODINE (str.16-22)  
CLIMATE CHANGE IN CROATIA, SERBIA, HUNGARY AND BOSNIA AND HERZEGOVINA: COMPARISON THE 2010 AND 2012 MAIZE GROWING SEASONS (str.16-22) engleskipdf 473 KB
Vladimir Kovačević, Dušan Kovačević, Peter Pepo, Mihajlo Marković
Pregledni rad
 
UTJECAJ RAZMAKA SADNJE I VREMENA BERBE NA BROJ, MASU I PROMJER CVJETOVA NEVENA (CALENDULA OFFICINALIS L.) (str.23-28) hrvatskipdf 1 MB
EFFECTS OF PLANTING SPACE AND HARVEST TIME ON THE NUMBER, WEIGHT AND DIAMETER OF MARIGOLD (CALENDULA OFFICINALIS L.) FLOWERS (str.23-28)  
Nada Parađiković, Tomislav Vinković, Renata Baličević, Monika Tkalec, Marija Ravlić, Anita Kokanović
Izvorni znanstveni članak
 
USPOREDBA PROIZVODNIH POKAZATELJA PRVE GENERACIJE UVEZENIH I UZGOJENIH NAZIMICA A LINIJE NA NUKLEUS FARMI VELIKA BRANJEVINA (str.29-35) hrvatskipdf 1 MB
COMPARISON OF PRODUCTION PARAMETERS BETWEEN THE FIRST GENERATION OF A-LINE IMPORTED AND BRED GILTS ON THE NUCLEUS FARM VELIKA BRANJEVINA (str.29-35)  
Dragica Dubravac, Sonja Jovanovac, Nikola Raguž, Vlado Margeta
Izvorni znanstveni članak
 
KONCENTRACIJA ADRENALINA U SERUMU DIVLJE SVINJE (Sus scrofa L.) NAKON PONOVLJENOG SMRZAVANJA, ODREĐENA ELISA METODOM (str.36-39) hrvatskipdf 138 KB
EPINEPHRINE CONCENTRATION IN WILD BOAR (SUS SCROFA L.) SERUM AFTER REPEATED ELISA TESTED FREEZE-THAWING CYCLES (str.36-39)  
Neška Vukšić, Tihomir Florijančić, Ivica Bošković, Mislav Đidara, Mirela Pavić, Marcela Šperanda
Izvorni znanstveni članak
 
HEMATOLOŠKI POKAZATELJI U ALPSKE KOZE TIJEKOM LAKTACIJE (str.40-43) hrvatskipdf 199 KB
HEMATOLOGICAL PARAMETERS IN THE ALPINE GOATS DURING LACTATION (str.40-43)  
Zvonko Antunović, Josip Novoselec, Željka Klir, Mislav Đidara
Izvorni znanstveni članak
 
TJELESNA I REPRODUKTIVNA SVOJSTVA DVIZICA JELENA OBIČNOG (Cervus elaphus, L.) U LOVIŠTU PODUNAVLJE-PODRAVLJE (BARANJA, HRVATSKA) (str.44-48) hrvatskipdf 215 KB
BODY AND REPRODUCTIVE CONDITIONS OF RED DEER YOUNG HINDS (CERVUS ELAPHUS L.) IN THE HUNTING GROUND PODUNAVLJE-PODRAVLJE (BARANJA REGION, CROATIA) (str.44-48)  
Dražen Degmečić, Tihomir Florijančić, Siniša Ozimec, Ivica Bošković, Dinko Jelkić
Izvorni znanstveni članak
 
STANJE U PERADARSTVU I TRENDOVI NJEGOVA RAZVOJA (str.49-58) hrvatskipdf 357 KB
CURRENT STATE OF POULTRY BREEDING AND ITS FUTURE TRENDS (str.49-58)  
Gordana Kralik, Zlatko Janječić, Zlata Kralik, Zoran Škrtić
Izlaganje sa skupa
 
PERINATALNI RAZVOJ PROBAVNOG SUSTAVA SVINJE (str.59-64) hrvatskipdf 171 KB
PERINATAL DEVELOPMENT OF PIG’S DIGESTIVE TRACT (str.59-64)  
Jelena Krstanović, Matija Domaćinović, Mirela Pavić, Mislav Đidara, Marcela Šperanda
Stručni rad
 
MODIFICIRANJE SADRŽAJA n-3 POLINEZASIĆENIH MASNIH KISELINA U MIŠIĆNOM TKIVU SVINJA (str.65-66) hrvatskipdf 113 KB
MODIFICATION OF THE N-3 POLYUNSATURATED FATTY ACIDS CONTENT IN MUSCLE TISSUE OF PIGS (str.65-66)  
Miljenko Ernoić
Ostalo
 
UTJECAJ ETERIČNIH ULJA I PRIRODNOG ZEOLITA NA PROIZVODNE I ZDRAVSTVENE POKAZATELJE PILIĆA TE MIKROBIOLOŠKU ISPRAVNOST PILEĆEG MESA (str.67-67) hrvatskipdf 96 KB
ESSENTIAL OILS AND NATURAL ZEOLITE INFLUENCE ON PRODUCTION AND HEALTH PERFORMANCE OF BROILERS, AND MICROBIOLOGICAL CONTAMINATION OF CHICKEN MEAT (str.67-67)  
Brigita Hengl
Ostalo
 
UTJECAJ DODATKA SELENA U HRANU OVACA NA PROIZVODNA SVOJSTVA, ANTIOKSIDATIVNI STATUS I METABOLIČKI PROFIL JANJADI (str.68-69) hrvatskipdf 122 KB
INFLUENCE OF DIETARY SELENIUM SUPPLEMENTATION OF EWES ON PRODUCTION TRAITS, ANTIOXIDANT STATUS AND METABOLIC PROFILE OF LAMBS (str.68-69)  
Josip Novoselec
Ostalo
 
UTJECAJ DODATKA SELENA U HRANU SVINJA NA PROIZVODNA SVOJSTVA, ANTIOKSIDATIVNI STATUS I KVALITETU MESA (str.70-71) hrvatskipdf 101 KB
EFFECT OF SELENIUM SUPPLEMENTATION ON PIG PRODUCTION PROPERTIES, ANTIOXIDANT STATUS AND MEAT QUALITY (str.70-71)  
Tomislav Šperanda
Ostalo
 
UTJECAJ TEHNIČKIH ČIMBENIKA RASPRŠIVANJA NA POKRIVENOST LISNE POVRŠINE U TRAJNIM NASADIMA (str.72-72) hrvatskipdf 93 KB
IMPACT OF TEHNICAL SPRAYING FACTORS ON LEAF AREA COVERAGE IN PERMANENT CROPS (str.72-72)  
Vjekoslav Tadić
Ostalo
 
Posjeta: 17.628 *