hrcak mascot   Srce   HID

Datum izdavanja: prosinac 2013.

Objavljen na Hrčku: 31. 12. 2013.
Sadržaj Puni tekst
Spekulativni pristup institucijama međunarodnog društva (str.7-26) hrvatskipdf 230 KB
A Speculative Approach to the Institutions of the International Society (str.7-26) engleskipdf 230 KB
Petar Popović
Izvorni znanstveni članak
 
Teorija „demokratskog mira“: put prema građanskom ratu: studija slučaja Iraka (str.28-43) hrvatskipdf 171 KB
Democratic Peace Theory: A Path Towards Civil War: The Case of Iraq (str.28-43) engleskipdf 171 KB
Borna Zgurić
Izvorni znanstveni članak
 
Od tajnog do javnog: moć elitnih organizacija: simbolička moć i korporativna diplomacija (str.44-63) hrvatskipdf 201 KB
From the Secret to the Public: The Power of Elite Organizations: Symbolic Power and Corporative Diplomacy (str.44-63) engleskipdf 201 KB
Marin Juričević, Vedran Obućina
Izvorni znanstveni članak
 
Značajke francuskog sudjelovanja u misiji UNPROFOR-a 1992.-1995. (str.64-85) hrvatskipdf 210 KB
The Characteristics of the French Involvement in the 1992-1995 UNPROFOR Mission (str.64-85) engleskipdf 210 KB
Vladimir Filipović
Pregledni rad
 
Modeli kompetencija za društvo znanja (str.86-100) hrvatskipdf 147 KB
Competency Models for a Knowledge-Based Society (str.86-100) engleskipdf 147 KB
Marta Račić
Pregledni rad
 
4. EMES-ova međunarodna istraživačka konferencija o socijalnim poduzećima: ako ne za profit, za što? i kako? (str.102-103) hrvatskipdf 50 KB
Davorka Vidović
Sažetak sa skupa
 
Jasna Plevnik, Stjepan Mesić i Ljubo Jurčić: Kina na Balkanu (str.104-106) hrvatskipdf 54 KB
Borna Zgurić
Recenzija, Prikaz
 
Dario Nikić Čakar: Prezidencijalizacija političkih stranaka (str.107-109) hrvatskipdf 64 KB
Višeslav Raos
Recenzija, Prikaz
 
Posjeta: 12.044 *