hrcak mascot   Srce   HID

Ljetopis socijalnog rada, Vol. 20 No. 2, 2013.


Datum izdavanja: prosinac 2013.

Objavljen na Hrčku: 7. 1. 2014.
Sadržaj Puni tekst
ISKUSTVO SOCIJALNIH RADNIKA O DUHOVNOSTI U SOCIJALNOM RADU (str.215-239) hrvatskipdf 775 KB
SOCIAL WORKERS' PERSPECTIVES ON SPIRITUALITY IN SOCIAL WORK (str.215-239)  
Zdravka Leutar, Ivan Leutar, Jelena Turčinović
Izvorni znanstveni članak
 
PREDIKTORI POČINJENOG I DOŽIVLJENOG NASILJA MEĐU DJECOM U DOMOVIMA ZA DJECU BEZ ODGOVARAJUĆE RODITELJSKE SKRBI (str.241-267) hrvatskipdf 707 KB
PREDICTORS OF PERPETRATED AND EXPERIENCED VIOLENCE AMONG CHILDREN IN CHILDREN’S HOMES (str.241-267)  
Lucija Vejmelka, Miroslav Rajter
Izvorni znanstveni članak
 
SOCIJALNA OBILJEŽJA SVAKODNEVNOG ŽIVOTA DJECE I MLADIH S ADHD-om, TE NJIHOVIH RODITELJA (str.269-300) hrvatskipdf 688 KB
SOCIAL ASPECTS OF EVERYDAY LIFE OF CHILDREN AND YOUTH WITH ADHD AND THEIR PARENTS (str.269-300)  
Andrea Bartolac
Pregledni rad
 
OSNOVNI MODELI MALOLJETNIČKOG PRAVOSUĐA S OSVRTOM NA ULOGU I POLOŽAJ SOCIJALNOG RADA (str.301-317) hrvatskipdf 628 KB
BASIC MODELS OF JUVENILE JUSTICE WITH REGARD TO THE ROLE AND THE STATUS OF SOCIAL WORK (str.301-317)  
Milica Kovačević
Pregledni rad
 
RAZVOJ ŠKOLSKOG SOCIJALNOG RADA U SLOVAČKOJ I U ČEŠKOJ REPUBLICI: AKTUALNI PROBLEMI (str.319-329) hrvatskipdf 619 KB
DEVELOPMENT OF SCHOOL SOCIAL WORK IN SLOVAKIA AND THE CZECH REPUBLIC: CURRENT ISSUES (str.319-329)  
Tatiana Matulayová, Renáta Hrušková, Ilona Pešatová
Pregledni rad
 
Prikaz skupa- IV. MEĐUNARODNA ENSEC KONFERENCIJA: SOCIJALNA I EMOCIONALNA KOMPETENCIJA U PROMJENJIVOM SVIJETU (str.331-334) hrvatskipdf 583 KB
IVth ENSEC international conference: Social and emotional competence in a changing world, Zagreb (str.331-334)  
Lucija Vejmelka
Ostalo
 
Prikaz knjige- Teorija socijalnog rada: Mladen Knežević, Ana Miljenović, Vanja Branica (str.335-338) hrvatskipdf 579 KB
Ostalo  
Posjeta: 11.901 *