hrcak mascot   Srce   HID

Journal of Contemporary History, Vol. 45 No. 3, 2013


Journal of Contemporary History,Vol. 45 No. 3
Publication date: December 2013

Published on HRČAK: 07 March 2014
Table of contents Full text
Kanadska samoimaginacija, mit o mirovnim snagama i sudjelovanje u misiji UNPROFOR 1992. – 1995. godine (str.415-440) croatianpdf 185 KB
CANADIAN SELF-IMAGE, PEACEKEEPING MYTH AND PARTICIPATION IN UNPROFOR 1992-1995 (str.415-440) englishpdf 185 KB
Vladimir Filipović
Original scientific paper
 
Đački domovi u Narodnoj Republici Hrvatskoj 1945. – 1954. – prosvjetne i odgojne ustanove ili “azili za prehranu i noćenje”? (str.441-459) croatianpdf 137 KB
PUPILS’ DORMS IN THE PEOPLE’S REPUBLIC OF CROATIA FROM 1945 TO 1954 – EDUCATIONAL INSTITUTIONS OR “FOOD AND BED ASYLUMS”? (str.441-459) englishpdf 137 KB
Tatjana Šarić
Original scientific paper
 
Mons. Augustin Juretić – djelovanje u emigraciji kroz bilten Hrvatski dom (str.461-484) croatianpdf 181 KB
MONS. AUGUSTIN JURETIĆ – WORK IN EMIGRATION THROUGH THE NEWSLETTER CROATIAN HOME (str.461-484) englishpdf 181 KB
Lidija Bencetić
Original scientific paper
 
Ženska kaznionica u Požegi za vrijeme Nezavisne Države Hrvatske (1941. – 1944.) (str.485-508) croatianpdf 248 KB
WOMEN’S PENITENTIARY IN POŽEGA DURING THE INDEPENDENT STATE OF CROATIA (1941-1944) (str.485-508) englishpdf 248 KB
Ana Jura
Original scientific paper
 
Od gambuzija do pariškoga zelenila: kako je pobijeđena malarija u Istri (str.509-530) croatianpdf 5 MB
FROM GAMBUSIA FISH TO THE PARIS GREEN CHEMICAL: HOW MALARIA WAS OVERCAME IN ISTRIA (str.509-530) englishpdf 5 MB
Milan Radošević
Original scientific paper
 
Iván T. BEREND, Ekonomska povijest Europe dvadesetog stoljeća. Ekonomski režimi od laissez-fairea do globalizacije, Mate, Zagreb, 2011., 358 str. (str.533-538) croatianpdf 75 KB
Iván T. BEREND, Ekonomska povijest Europe dvadesetog stoljeća. Ekonomski režimi od laissez-fairea do globalizacije, Mate, Zagreb, 2011., 358 str. (str.533-538) englishpdf 75 KB
Lidija Bencetić
Case report
 
Bojan B. DIMITRIJEVIĆ, Jugoslovensko ratno vazduhoplovstvo 1942. – 1992., Institut za savremenu istoriju, Medija centar “Odbrana”, Beograd, 2012., treće izmijenjeno izdanje, 438 str. (str.538-539) croatianpdf 47 KB
Bojan B. DIMITRIJEVIĆ, Jugoslovensko ratno vazduhoplovstvo 1942. – 1992., Institut za savremenu istoriju, Medija centar “Odbrana”, Beograd, 2012., treće izmijenjeno izdanje, 438 str. (str.538-539) englishpdf 47 KB
Darjan Godić
Case report
 
Svjedočanstva žena otoka i priobalja iz Domovinskog rata. Koracima nade u istinu, ur. Ivana Haberle, Vesna Matešić i Veselka Birkić, Udruga “Žene u Domovinskom ratu – Zadar”, Zadar, 2013., 326 str. (str.539-541) croatianpdf 53 KB
Svjedočanstva žena otoka i priobalja iz Domovinskog rata. Koracima nade u istinu, ur. Ivana Haberle, Vesna Matešić i Veselka Birkić, Udruga “Žene u Domovinskom ratu – Zadar”, Zadar, 2013., 326 str. (str.539-541) englishpdf 53 KB
Josipa Maras Kraljević
Case report
 
Sunčica/Sunny, ur. Marija Slišković, Hrvatsko društvo logoraša srpskih koncentracijskih logora, Zagreb, 2011., dvojezično izdanje, 172 str. (str.541-542) croatianpdf 47 KB
Sunčica/Sunny, ur. Marija Slišković, Hrvatsko društvo logoraša srpskih koncentracijskih logora, Zagreb, 2011., dvojezično izdanje, 172 str. (str.541-542) englishpdf 47 KB
Darjan Godić
Case report
 
Radovan VUKADINOVIĆ, Politički profil Pabla Picassa: filatelistička interpretacija, Stajer-graf, Zagreb, 2013., 296 str. (str.542-549) croatianpdf 86 KB
Radovan VUKADINOVIĆ, Politički profil Pabla Picassa: filatelistička interpretacija, Stajer-graf, Zagreb, 2013., 296 str. (str.542-549) englishpdf 86 KB
Vesna Ivanović
Case report
 
Vladimir GEIGER, Josip Broz Tito i ratni zločini: Bleiburg – Folksdojčeri, Hrvatski institut za povijest, Zagreb, 2013., 149 str. (str.549-552) croatianpdf 59 KB
Vladimir GEIGER, Josip Broz Tito i ratni zločini: Bleiburg – Folksdojčeri, Hrvatski institut za povijest, Zagreb, 2013., 149 str. (str.549-552) englishpdf 59 KB
Ana Jura
Case report
 
Snježana BANOVIĆ, Država i njezino kazalište. Hrvatsko državno kazalište u Zagrebu 1941. – 1945., Profil, Zagreb, 2012., 483 str. (str.552-555) croatianpdf 60 KB
Snježana BANOVIĆ, Država i njezino kazalište. Hrvatsko državno kazalište u Zagrebu 1941. – 1945., Profil, Zagreb, 2012., 483 str. (str.552-555) englishpdf 60 KB
Petar Macut
Case report
 
Julián CASANOVA, A Short History of the Spanish Civil War, I. B. Tauris, London – New York, 2013., 256 str. (str.555-558) croatianpdf 60 KB
Julián CASANOVA, A Short History of the Spanish Civil War, I. B. Tauris, London – New York, 2013., 256 str. (str.555-558) englishpdf 60 KB
David Orlović
Case report
 
Izvještaj s međunarodnoga znanstvenog simpozija o Krunoslavu Draganoviću (1903. – 1983.), Sarajevo, 8. – 10. studenoga 2013. godine (str.558-560) croatianpdf 51 KB
Report of the International Scientific Symposium on Krunoslav Draganovic (1903-1983), Sarajevo, 8 - 10th November 2013 (str.558-560) englishpdf 51 KB
Martina Grahek Ravančić
Case report
 
Visits: 23.092 *