hrcak mascot   Srce   HID

Historical contributions = Historische Beiträge,Vol. 32 No. 45
Publication date: December 2013

Published on HRČAK: 13 January 2014
Table of contents Full text
Urbanizacijski procesi na prostoru Sirije u rano brončano doba (str.7-43) croatianpdf 2 MB
Urbanization processes in Syria during Early Bronze Age (str.44-44)  
Eva Katarina Glazer
Review article
 
Kako postati zagrebačkim biskupom u posttridentskome razdoblju: Petar Petretić i Zagrebačka biskupija 1648. godine (str.45-111) croatianpdf 815 KB
How to become a bishop of Zagreb in the post-tridentine age: Petar Petretić and the Zagreb bishopric in 1648 (str.112-113)  
Jadranka Neralić, Marko Jerković
Original scientific paper
 
Utemeljenje ženskoga samostana Sv. Katarine Sijenske u Dubrovniku (str.115-133) croatianpdf 614 KB
The foundation of the nunnery of St Catherine of Siena in Dubrovnik (str.134-134)  
Minela Fulurija
Original scientific paper
 
Gospodarska slika Mljeta u prvoj polovici 19. stoljeća prema podacima iz katastra Franje I. uspostavljenoga na otoku 1836. godine (str.135-193) croatianpdf 2 MB
The economic image of the island of Mljet in the first half of the nineteenth century, based on data from the 1836 cadastre of Emperor Francis I (str.194-194)  
Marija Gjurašić
Original scientific paper
 
Uvodna riječ (str.197-197) croatianpdf 61 KB
Irena Benyovsky Latin, Lovorka Čoralić
Editorial
 
The Adriatic Naval Squadron (1645-1669): Defense of the Adriatic during the War for Crete (str.199-234) englishpdf 653 KB
„Jadranska eskadra” (1645-1669): obrana Jadrana u vrijeme Kandijskog rata (str.235-235)  
Domagoj Madunić
Original scientific paper
 
Projekt zagotavljanja galjotov za habsburško vojno mornarico 1714-1734 in njegova povezava s kazensko zakonodajo in prakso (str.237-260) slovenianpdf 576 KB
The project of providing galley-slaves for the Habsburg military navy (1714-1734) and its connection with criminal law and practice (str.261-262)  
Dragica Čeč
Original scientific paper
 
Senjski brodski kapetani i njihova plovidba Jadranom sredinom 18. stoljeća (str.263-280) croatianpdf 1 MB
Sea captains of Senj and their navigation in the Adriatic in the mid-eighteenth century (str.281-281)  
Vedran Klaužer
Original scientific paper
 
Gente di mare della nazione bochese– bokeljske tartane i mletačka vojno-pomorska intervencija u Africi 1766. godine (str.283-310) croatianpdf 610 KB
Gente di mare della nazione bochese: tartans of Boka and the 1766 Venetian naval military intervention in Africa (str.311-311)  
Lovorka Čoralić, Maja Katušić
Original scientific paper
 
Zamejevanje epidemij kuge v pristaniških mestih severnega Jadrana: primerjava med beneško Istro in Avstrijskim primorjem v 18. stoletju (str.313-330) slovenianpdf 553 KB
Confining the Plague in Northern Adriatic Ports: Comparison Between Venetian Istria and Austrian Littoral in the Eighteenth Century (str.331-331)  
Urška Železnik
Original scientific paper
 
Istrani v Trstu v 18. stoletju (str.333-357) slovenianpdf 621 KB
Istrians in Trieste in the eighteenth century (str.358-359)  
Aleksej Kalc
Original scientific paper
 
Ocjene i prikazi (str.363-382) croatianpdf 208 KB
Book Review  
Visits: 12.237 *