hrcak mascot   Srce   HID

Acta medica Croatica : Časopis Akademije medicinskih znanosti Hrvatske,Vol. 67 No. 4
Datum izdavanja: siječnja 2014.

Objavljen na Hrčku: 17. 1. 2014.
Sadržaj Puni tekst
HEPATITIS - HRVATSKA KONSENZUS KONFERENCIJA 2013. (str.263-272) hrvatskipdf 171 KB
VIRAL HEPATITIS - CROATIAN CONSENSUS STATEMENT 2013 (str.272-272)  
ADRIANA VINCE, IRENA HRSTIĆ, JOSIP BEGOVAC, NIKOLA BRADARIĆ, VESNA ČOLIĆ-CVRLJE, MARKO DUVNJAK, OKTAVIJA ĐAKOVIĆ RODE, TAJANA FILIPEC KANIŽAJ, IVICA GRGUREVIĆ, ALEMKA JAKLIN KEKEZ, BERNARD KAIĆ, PETAR KES, IVAN KURELAC, SANDRA MILIĆ, MIRO MOROVIĆ, ANNA MRZLJAK, RAJKO OSTOJIĆ, MARIO POLJAK, JASNA SLAVIČEK, MARTINA SMOLIĆ, DAVOR ŠTIMAC, ALEKSANDAR VČEV, BORIS VUCELIĆ, SNJEŽANA ŽIDOVEC LEPEJ
Uvodnik
 
EPIDEMIOLOGIJA VIRUSNIH HEPATITISA (str.273-278) hrvatskipdf 117 KB
EPIDEMIOLOGY OF VIRAL HEPATITIS (str.279-279)  
BERNARD KAIĆ, TATJANA VILIBIĆ-ČAVLEK, SANJA KUREČIĆ FILIPOVIĆ, TATJANA NEMETH-BLAŽIĆ, IVA PEM-NOVOSEL, VESNA VIŠEKRUNA VUČINA, ALEKSANDAR ŠIMUNOVIĆ, MARTINA ZAJEC, IVAN RADIĆ, JASMINA PAVLIĆ, MARICA GLAMOČANIN, IRA GJENERO-MARGAN
Ostalo
 
NOVOSTI U SEROLOŠKOJ I MOLEKULARNOJ DIJAGNOSTICI HEPATITISA B I C (str.281-289) hrvatskipdf 159 KB
RECENT DEVELOPMENTS IN SEROLOGIC AND MOLECULAR DIAGNOSIS OF HEPATITIS B AND C (str.290-290)  
MARIO POLJAK, SNJEŽANA ŽIDOVEC LEPEJ, OKTAVIJA ĐAKOVIĆ RODE
Ostalo
 
PROCJENA TEŽINE OŠTEĆENJA JETRE U BOLESNIKA S KRONIČNIM VIRUSNIM HEPATITISOM (str.291-301) hrvatskipdf 420 KB
ASSESSMENT OF LIVER DISEASE SEVERITY IN PATIENTS WITH CHRONIC VIRAL HEPATITIS (str.301-301)  
IVICA GRGUREVIĆ, IRENA HRSTIĆ, BORIS VUCELIĆ
Ostalo
 
TERAPIJA VIRUSNOG HEPATITISA U DJECE (str.303-309) hrvatskipdf 117 KB
TREATMENT OF VIRAL HEPATITIS IN CHILDREN (str.309-309)  
Alemka JAKLIN KEKEZ
Ostalo
 
HEPATITIS B: KOGA LIJEČITI? (str.311-318) hrvatskipdf 138 KB
HEPATITIS B: WHO SHOULD BE TREATED? (str.318-318)  
NIKOLA BRADARIĆ, NIKICA KUZMIČIĆ, IVICA BRADARIĆ
Ostalo
 
LIJEČENJE KRONIČNOG HEPATITISA B (str.319-323) hrvatskipdf 100 KB
CHRONIC HEPATITIS B TREATMENT (str.323-323)  
MIRO MOROVIĆ, IRENA HRSTIĆ
Ostalo
 
HEPATITIS C: KOGA LIJEČITI? (str.325-327) hrvatskipdf 81 KB
HEPATITIS C: WHO SHOULD BE TREATED? (str.328-328)  
DAVOR ŠTIMAC, NIKOLA BRADARIĆ, SANDRA MILIĆ
Ostalo
 
PREPORUKE ZA LIJEČENJE BOLESNIKA S KRONIČNIM HEPATITISOM C GENOTIPA 1 (str.329-338) hrvatskipdf 172 KB
TREATMENT GUIDELINES FOR PATIENTS WITH GENOTYPE 1 CHRONIC HEPATIS C INFECTION (str.338-338)  
ADRIANA VINCE, MARKO DUVNJAK, IVAN KURELAC
Ostalo
 
LIJEČENJE BOLESNIKA S KRONIČNIM HEPATITISOM C GENOTIPA 2, 3, 4, 5 i 6 (str.339-343) hrvatskipdf 153 KB
TREATMENT OF NON-1 GENOTYPE CHRONIC HEPATITIS C PATIENTS (str.343-343)  
IRENA HRSTIĆ, RAJKO OSTOJIĆ
Ostalo
 
PRAĆENJE LIJEČENIH I NELIJEČENIH BOLESNIKA S VIRUSNIM HEPATITISOM (str.345-349) hrvatskipdf 95 KB
MONITORING OF PATIENTS WITH CHRONIC HEPATITIS DURING AND AFTER THERAPY (str.349-349)  
Vesna ČOLIĆ-CVRLJE, RAJKO OSTOJIĆ
Ostalo
 
LIJEČENJE KRONIČNOG HEPATITISA C U OSOBA ZARAŽENIH VIRUSOM HUMANE IMUNODEFICIJENCIJE (str.351-359) hrvatskipdf 313 KB
TREATMENT OF CHRONIC HEPATITIS C IN HUMAN IMMUNODEFICIENCY VIRUS INFECTED PATIENTS (str.359-359)  
JOSIP BEGOVAC
Ostalo
 
HEPATITIS C VIRUS I KRONIČNA PROGRESIVNA BOLEST BUBREGA SMJERNICE ZA OTKRIVANJE, PROSUDBU, LIJEČENJE, SPRJEČAVANJE ŠIRENJA INFEKCIJE U JEDINICAMA ZA HEMODIJALIZU, POSTUPAK SA ZARAŽENIM BOLESNICIMA - KANDIDATIMA ZA TRANSPLANTACIJU BUBREGA I POSTUPAK S BOLESNICIMA U KOJIH SE SUMNJA NA BOLEST BUBREGA POVEZANU S HCV INFEKCIJOM (str.361-366) hrvatskipdf 108 KB
HEPATITIS C VIRUS AND CHRONIC PROGRESSIVE KIDNEY DISEASE GUIDELINES FOR DETECTION, EVALUATION, TREATMENT AND PREVENTION OF INFECTION TRANSMISSION IN HEMODIALYSIS UNITS; PROCEDURE FOR INFECTED PATIENTS-CANDIDATES FOR KIDNEY TRANSPLANTATION AND PROCEDURE FOR PATIENTS SUSPECTED OF HCV INFECTION-RELATED KIDNEY DISEASE (str.366-366)  
PETAR KES, JASNA SLAVIČEK
Ostalo
 
TERAPIJA HEPATITISA B NAKON TRANSPLANTACIJE JETRE (str.367-372) hrvatskipdf 105 KB
LIVER TRANSPLANTATION IN HEPATITIS B VIRAL INFECTION (str.372-372)  
TAJANA FILIPEC KANIŽAJ, VESNA ČOLIĆ-CVRLJE, ANNA MRZLJAK, RAJKO OSTOJIĆ
Ostalo
 
TERAPIJA HCV INFEKCIJE NAKON TRANSPLANTACIJE JETRE (str.373-380) hrvatskipdf 141 KB
TREATMENT OF RECURRENT HCV INFECTION AFTER LIVER TRANSPLANTATION (str.381-381)  
TAJANA FILIPEC KANIŽAJ, VESNA ČOLIĆ-CVRLJE, ANNA MRZLJAK, RAJKO OSTOJIĆ
Ostalo
 
LIJEČENJE NUSPOJAVA ANTIVIRUSNE TERAPIJE KRONIČNIH HEPATITISA (str.383-387) hrvatskipdf 103 KB
MANAGEMENT OF SIDE EFFECTS INDUCED BY ANTIVIRAL THERAPY FOR CHRONIC HEPATITIS INFECTION (str.387-387)  
MARTINA SMOLIĆ, ROBERT SMOLIĆ, ALEKSANDAR VČEV
Ostalo
 
Posjeta: 30.472 *