hrcak mascot   Srce   HID

Datum izdavanja: lipnja 1988.

Objavljen na Hrčku: 20. 1. 2014.
Sadržaj Puni tekst
Sadržaj (str.1-2) hrvatskipdf 191 KB
Kazalo  
Jugoslavenska vanjska politika: novo vrijeme i novi zadaci (str.3-12) hrvatskipdf 2 MB
Yugoslav Foreign Policy: New Times and New Tasks (str.3-12)  
Radovan Vukadinović
Izlaganje sa skupa
 
New Accents in the Foreign Policy of Yugoslavia (str.13-20)  
Novi akcenti u spoljnoj politici Jugoslavije (str.13-20) srpskipdf 1 MB
Ranko Petković
Izlaganje sa skupa
 
Jugoslavija u širim regionalnim i balkanskim odnosima (str.21-38) hrvatskipdf 3 MB
Yugoslavia Seen in Its Broader Regional and Balkan Relationship (str.21-38)  
Radovan Pavić
Izlaganje sa skupa
 
Koncepcijski problemi jugoslavenske međunarodne ekonomske suradnje (str.39-45) hrvatskipdf 1 MB
International Economic Cooperation of Yugoslavia - Problems of its Basic Ideas (str.39-45)  
Vlatko Mileta
Izlaganje sa skupa
 
Položaj Jugoslavije u procesima ekonomskih integracijama (str.46-50) hrvatskipdf 862 KB
The Position of Yugoslavia in the Processes Economic Integration (str.46-50)  
Žarko Mrkušić
Izlaganje sa skupa
 
Filozofija politike i originarno iskustvo povijesnog života (str.51-61) hrvatskipdf 2 MB
The Philosophy of Politics and the Primal Experience of the Historical Life-World (str.51-61)  
Ante Pažanin
Izlaganje sa skupa
 
Semantička spona između političkog i političkog iskustva (str.62-71) hrvatskipdf 2 MB
The Semantic Link Between Political Acting and Political Experience (str.62-71)  
Davor Rodin
Izlaganje sa skupa
 
Nestanak makroetike (str.72-88) hrvatskipdf 3 MB
The Disappearance of Macroethics: The Formation of Modern Legal Science and the Disappearance of the Foundation of Legal Thought (str.72-88)  
Ivan Pađen
Izlaganje sa skupa
 
Osnovne karakteristike političkog razvoja Finske 1809-1917. (str.89-112) hrvatskipdf 4 MB
The Basic Characteristics of the Political Development of Finland 1809-1917 (str.89-112)  
Štefica Deren Antoljak
Izvorni znanstveni članak
 
Značenje Aristotelove politike (str.113-133) hrvatskipdf 4 MB
The Meaning of Aristotle's Politics (str.113-133)  
Zvonko Posavec
Izvorni znanstveni članak
 
Opseg i funkcije masovne političke participacije u socijalističkim sistemima (str.134-147) hrvatskipdf 2 MB
The Amount and the Function of Mass Political Participation in Socalist Systems (str.134-147)  
Ivan Bernik
Izvorni znanstveni članak
 
Znanost - iskustvo, spekulacija, paradigma (str.148-157) hrvatskipdf 1 MB
Science - Experience, Speculation, Paradigm (str.148-157)  
Eugen Pusić
Ostalo
 
Osvrt na drugi kongres pedagoga Hrvatske; Ante Pažanin, Moderna filozofija i politika; John Kenneth Galraith, Anatomija moći; Tomislav Đorđević, Komunikacija i vlast; Karl August Wittfogel, Orijentalna despocija; Redovna godišnja konferencija Udruženja za međunarodne studije; (str.158-178) hrvatskipdf 4 MB
Vladimir Vujčić, Mirjana Paić-Jurinić, Anđelko Milardović, Mario Plenković, Sanda Glavaš, Radovan Vukadinović
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Posjeta: 10.021 *