hrcak mascot   Srce   HID

Datum izdavanja: prosinca 2013.

Objavljen na Hrčku: 19. 1. 2014.
Sadržaj Puni tekst
O EKONOMSKIM GRANICAMA: ISTRAŽUJUĆI OBRAZLOŽENJE ZA MODERNU TRŽIŠNU INTEGRACIJU  
ON ECONOMIC FRONTIERS: EXPLORING THE RATIONALE BEHIND MODERN MARKET INTEGRATION (str.5-24) engleskipdf 352 KB
Valentin Cojanu
Izvorni znanstveni članak
 
EMPIRIJSKA ANALIZA ODNOSA IZMEĐU EKONOMSKOG RASTA I POTROŠNJE ENERGIJE U HRVATSKOJ  
EMPIRICAL ANALYSIS ON ECONOMIC GROWTH AND ENERGY CONSUMPTION RELATIONSHIP IN CROATIA (str.25-46) engleskipdf 354 KB
Pavle Jakovac
Izvorni znanstveni članak
 
EMPIRIJSKA STUDIJA IMPLIKACIJA KVALITATIVNIH FAKTORA U DONOŠENJU ODLUKA VEZANIH ZA RAZINU MATERIJALNOSTI. SLUČAJ RUMUNJSKE  
EMPIRICAL STUDY ON THE IMPLICATIONS OF QUALITATIVE FACTORS IN MAKING DECISIONS RELATED TO THE MATERIALITY LEVEL: THE CASE OF ROMANIA (str.47-62) engleskipdf 273 KB
Irimie Emil Popa, Georgeta Span, Madalina Dumitru, Valentin Florentin Dumitru, Crina Loana Filip
Izvorni znanstveni članak
 
TRUDE LI SE MALE ORGANIZACIJE PREŽIVJETI? ISTRAŽIVANJE MEĐU ČEŠKIM MALIM ORGANIZACIJAMA  
DO SMALL ORGANIZATIONS HAVE AN EFFORT TO SURVIVE? SURVEY FROM SMALL CZECH ORGANIZATIONS (str.63-80) engleskipdf 355 KB
Marie Mikušova
Izvorni znanstveni članak
 
POVEZIVANJE PERCIPIRANE ETIČKE KLIME S REZULTATIMA PERFORMANSI: POSREDNIČKA ULOGA UKORIJENJENOSTI RADNOG MJESTA  
LINKING PERCEIVED ETHICAL CLIMATE TO PERFORMANCE OUTCOMES: THE MEDIATING ROLE OF JOB EMBEDDEDNESS (str.81-94) engleskipdf 268 KB
Osman M. Karatepe
Izvorni znanstveni članak
 
STATISTIČKI PRISTUP MERENJU EFIKASNOSTI BANAKA  
A STATISTICAL APPROACH TO EVALUATING EFFICIENCY OF BANKS (str.95-104) engleskipdf 278 KB
Milica Bulajić, Veljko Jeremić, Snežana Knežević, Nevenka Žarkić-Joksimović
Izvorni znanstveni članak
 
USPOREDBA PERFORMANSI NEURONSKIH MREŽA PRI PREDVIĐANJU PROPASTI BANAKA I STROJEVA S POTPORNIM VEKTORIMA: SLUČAJ TURSKE  
NORTH ATLANTIC CIVIL AVIATION: LIBERALIZATION VS. CRISIS – A REGRESSION ANALYSIS (str.105-116) engleskipdf 246 KB
Martin Grančay
Izvorni znanstveni članak
 
STVARNE PLAĆE U PROIZVODNOJ INDUSTRIJI U MAKEDONIJI: ULOGA MAKROEKONOMSKIH FAKTORA S OSVRTOM NA RECESIJSKA VREMENA  
REAL WAGES IN THE MANUFACTURING INDUSTRY IN MACEDONIA: THE ROLE OF MACROECONOMIC FACTORS, WITH REFERENCE TO RECESSION TIMES (str.117-130) engleskipdf 311 KB
Marjan Petreski, Nikica Mojsoska-Blazevski
Prethodno priopćenje
 
INSTRUMENTI STIMULACIJE PODUZETNIŠTVA OD STRANE LOKALNIH JEDINICA UPRAVE  
THE INSTRUMENTS OF STIMULATING ENTREPRENEURSHIP BY LOCAL GOVERNMENT UNITS (LGU’S) (str.131-150) engleskipdf 338 KB
Tomasz Wolowiec, Tomasz Skica
Pregledni rad
 
Posjeta: 22.253 *