hrcak mascot   Srce   HID

Datum izdavanja: rujna 1982.

Objavljen na Hrčku: 23. 1. 2014.
Sadržaj Puni tekst
Sadržaj (str.167-170) hrvatskipdf 164 KB
Kazalo  
Struktura moći u općini u drugom delegatskom mandatu (str.173-186) hrvatskipdf 2 MB
Josip Županov
Ostalo
 
Inicijativa i moć odlučivanja u delegatskom sistemu (str.187-201) srpskipdf 2 MB
Radiša Jovanović
Ostalo
 
Mjesto i uloga udruženog rada u delegatskom sistemu općine (str.202-209) hrvatskipdf 1 MB
Tomislav Jantol
Ostalo
 
Aktivnost i utjecaj subjekata odlučivanja u interesnim zajednicama usmjerenog obrazovanja (str.211-228) hrvatskipdf 2 MB
Simo Borak
Ostalo
 
Ostvarivanje delegatskog sistema u mjesnim zajednicama (str.229-240) hrvatskipdf 2 MB
Miroslav Kirinčić
Ostalo
 
Drugo specijalno zasjedanje Generalne skupštine OUN o razoružanju (str.241-255) hrvatskipdf 3 MB
Anton Bebler
Ostalo
 
Razoružanje i razvoj (str.256-275) hrvatskipdf 3 MB
Katarina Tomaševski
Ostalo
 
Posleratni razvoj i društveno-klasni i politički karakter oružanih snaga SFRJ (str.276-299) srpskipdf 4 MB
Miloš Prelević
Ostalo
 
Ekonomski aspekti razoružanja (str.300-309) hrvatskipdf 1 MB
Vlatko Mileta
Ostalo
 
Prijedlozi za jedan drugačiji pristup sagledavanja uporednih ustava (str.313-332) hrvatskipdf 3 MB
Leslie Wolf-Phillips
Ostalo
 
Adorno, Horkheimer, Sociološke studije; Jovan Mirić, Pluralizam interesa i samoupravna demokracija; Manfred Hättich, Grundbegriffe der Politikwissenschaft; Anton Rupnik, U znaku "D"; Vladimir Đuro Degan, Međunarodno pravo i međunarodna sigurnost; Ranko Petković, Nesvrstanost, nezavisan, vanblokovski i globalni faktor u međunarodnim odnosima; M. V. Stevović, Sirovine i novi međunarodni ekonomski poredak; Henry Kissinger, Years of Upheaval; (str.333-352) hrvatskipdf 3 MB
Ranka Kovačević, Adolf Bibič, Anđelko Milardović, Damir Šargač, Radovan Vukadinović, Koviljka Jarić, Vlatko Mileta
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Posjeta: 6.069 *