hrcak mascot   Srce   HID

Hyla : Herpetological bulletin, Vol. 2012 No. 1, 2012.


Hyla : Herpetological bulletin,Vol. 2012 No. 1
Datum izdavanja: veljače 2012.

Objavljen na Hrčku: 4. 3. 2014.
Sadržaj Puni tekst
Prilog poznavanju faune vodozemaca i gmazova donjeg dijela rijeke Une i njenog priobalnog pojasa  
First data on the fauna of amphibians and reptiles of the lower Una River and its coastal area (str.22-41) engleskipdf 508 KB
Dušan Jelić, Dean Karaica
Izvorni znanstveni članak
 
Fauna vodozemaca (Amphibia) Parka Prirode "Žumberak–samoborsko gorje" (str.42-43) hrvatskipdf 115 KB
Amphibian fauna of Nature park "Žumberak–samoborsko gorje" (str.42-43) engleskipdf 115 KB
Zlatar Vesna
Ostalo
 
Rasprostranjenost i zaštita svojte Vipera ursinii macrops (Mehely, 1911) u Hrvatskoj (str.44-45) hrvatskipdf 237 KB
Distribution and conservation of Vipera ursinii macrops (Mehely, 1911) in Croatia (str.44-45) engleskipdf 237 KB
Dušan Jelić
Ostalo
 
Određivanje starosti pjegavog daždevnjaka (Salamandra salamandra L.) metodom skeletokronologije (str.46-47) hrvatskipdf 228 KB
Age determination of fire salamander (Salamandra salamandra L.) by skeletochronology (str.46-47) engleskipdf 228 KB
Jelka Škoton
Ostalo
 
Morfološka i alozimska analiza kompleksa zelenih žaba (Pelophylax kl. esculentus kompleks; Anura, Amphibia) sjeverozapadne Hrvatske (str.48-49) hrvatskipdf 195 KB
Morfological and allzyme analysisof green frog complex (Pelophylax kl. esculetus complex; Anura, Amphibia) in north-west part of Croatia (str.48-49) engleskipdf 195 KB
Kristina Čavlović
Ostalo
 
Vertikalno rasprostranjenje i raznolikost faune vodozemaca (Amphibia) i gmazova (Reptilia) planine Mosora (str.50-51) hrvatskipdf 165 KB
Vertical diversity and biodiverity of amphibians (Amphibia) and reptiles (Reptilia) of mountain Mosor (str.50-51) engleskipdf 165 KB
Stjepan Mekinić
Ostalo
 
Ekološke značajke hibridogenetskog kompleksa zelenih žaba (Pelophylax esculentus kompleks; Ranidae, Anura) s područja sjeverozapadne Hrvatske (str.52-53) hrvatskipdf 195 KB
Ecological properties of the hybridogenetic green frog complex (Pelophylax esculentus complex; Ranidae, Anura) from the northwestern area of Croatia (str.52-53) engleskipdf 195 KB
Dean Karaica
Ostalo
 
Populacijske, merističke i morfometrijske značajke svojte Vipera ursinii macrops (Mehely, 1911) (str.54-55) hrvatskipdf 172 KB
Intrapopulation and interpopulation characteristics of meristic sand morphological characters in Vipera ursinii macrops (Mehely, 1911) (str.54-55) engleskipdf 172 KB
Ivona Burić
Ostalo
 
Znanje i stavovi učenika osnovnih i srednjih škola o zaštiti prirode (str.56-59) hrvatskipdf 194 KB
Knowledge and attitudes of the students in primary and secondary schools about nature protection (str.56-59) engleskipdf 194 KB
Martina Kudeljnjak
Ostalo
 
Riđovka, Vipera berus (Squamata, Viperidae) u Hrvatskoj: populacijska ekologija, odabir mikrostaništa i termoregulacija (str.60-61) hrvatskipdf 254 KB
The Adder, Vipera berus (Squamata, Viperidae) in Croatia: population ecology, microhabitat preferences and thermoregulation (str.60-61) engleskipdf 254 KB
Igor Vilaj
Ostalo
 
Posjeta: 5.694 *