hrcak mascot   Srce   HID

Datum izdavanja: lipnja 1981.

Objavljen na Hrčku: 29. 1. 2014.
Sadržaj Puni tekst
(str.1-4) hrvatskipdf 221 KB
Kazalo  
Prilog teoriji državnosti socijalističkog društva (str.5-18) hrvatskipdf 2 MB
Tomislav Jantol
Ostalo
 
Samokretanje robne ekonomije udruženog rada i metafizika državne ekonomske vlasti (str.19-36) srpskipdf 3 MB
Živojin Rakočević
Ostalo
 
O nekim uticajima subjektivnog faktora na proces odumiranja države (str.37-50) srpskipdf 2 MB
Radovan Radonjić
Ostalo
 
O državi i privredi (str.51-72) hrvatskipdf 3 MB
Rikard Štajner
Ostalo
 
Direktni troškovi funkcioniranja delegatskog sistema na razini općinske skupštine (str.73-80) hrvatskipdf 1 MB
Vlatko Mileta
Ostalo
 
Marxova teorija revolucije i suvremeni socijalizam (str.81-95) hrvatskipdf 2 MB
Branko Caratan
Ostalo
 
Poljska 1980 - Politička kriza i putovi obnove (str.96-108) hrvatskipdf 2 MB
Jerzy Wlatr
Ostalo
 
Problemi Afganistana i susjednih država (str.109-129) hrvatskipdf 3 MB
Radovan Pavić
Ostalo
 
Proliferacija nuklearne tehnologije i zemlje u razvoju (str.130-140) hrvatskipdf 2 MB
Radovan Vukadinović
Ostalo
 
Socijaldemokracija i zemlje u razvoju (str.141-168) hrvatskipdf 5 MB
Mladen Staničić
Ostalo
 
Međunarodni politički odnosi i nesvrstanost u nastavi predmeta Općenarodna obrana i društvena samozaštita SFRJ (na primjeru sveučilišta u Splitu) (str.169-188) hrvatskipdf 3 MB
Ante Cikojević
Ostalo
 
Slavomir Milosavljević, Politička akcija - Metodološki problemi empirijskog istraživanja političke aktivnosti u samoupravnom društvu; Lazar Mojsov, Dimenzije nesvrstanosti; Edvard Kardelj, Međunarodni odnosi i nesvrstanost; Tomislav Butorac, Suđenje kulturnoj revoluciji; Mario Plenković, Demokratizacija mas-medija; C. L. Sulzberger, Memoari - 7 kontinenata i 40 godina; Herausgeber Wener Hofer, Blockfrei Wer, Wie, Wo; Peter Willets, The Non-Aligned in Havana; Eugene Berg, Nonalignment et nouvel ordre mondial; The Adelphi Library, Gower and Allanheld (str.189-211) hrvatskipdf 4 MB
Petar Jović, Savo Pešić, Selvina Benić, Josip Vuković, Đurđica Podunajec, Ranko Petković, Radovan Vukadinović
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Osnovano udruženje za Ujedinjene narode Socijalističke republike Hrvatske (str.212-212) hrvatskipdf 170 KB
Danilo Pešić
Vijest
 
Posjeta: 7.058 *